I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Användaren är inte inloggad Hwarang P37

Från Stockholm / Stockholms län / Sweden
Namn:
CM Punk
Sysselsättning:
-
Civilstånd:
Raggar hårt
Hemsida:
koalito.blogg.se/
Medlem sedan:
2002-10-17
Senast inloggad:
2013-07-29 14:18
 
        

Senast skapade trådar

Senaste aktivitet i trådar

Historia

Skolämnet historias mål är att redogöra människans roll i världen, ur ett historiskt perspektiv. Att finna sociala mönster, aktörer, maktfördelningar och strukturer. Samt begrunda dessa punkter med en politisk, social och ekonomisk ståndpunkt. Arevik och Hartzell påpekar i sin bok Att göra tänkande synligt, att det finns två sätt att förhålla sig till objektet. Aktörshistoria är ett begrepp som handlar om att ta vara på historiska profiler som aktörer och redovisa människans agerande och idéer samt konsekvenserna. Det andra begreppet är strukturhistoria det centraliserar urskiljandet av dolda mönster och strukturer i samhället under historiens gång. Arevik och Hartzell menar att dessa två förhållningsätten, och var du positionerar mellan de två som lärare/elev, avgör vilka centrala begrepp du kommer använda dig av. I vissa fall tror jag att aktörshistorian som bedrivs idag ofta är mera kvantitativ än strukturhistorian. När man försöker koppla historia till människan är det lätt att halka in på enskilda individer och göra undervisningen steril i form av årtal och namn. Självklart är detta inte något som automatiskt sker, jag tror bara att strukturhistoria ger oss en djupare insikt bakom historiska profiler och kopplas tillsist till en dimension där vi förstår syftet likväl som anledningen till människans agerande i tiden.
Johnny Wijk talade, under en föreläsning 23/9-09, om läroplanen för gymnasiet i historia. I den läroplanen (Lpf 94) grävde vi fram ord som vi kan centralisera på en praktisk nivå för att göra historiaundervisningen mycket kvalitativ. Problemlösning, kritiskt tänkande, analysering och tolkning av förändringsprocesser. Om vi kan förmedla och lära eleverna att föra sig kring dessa tre punkter så har vi definitivt skapat en kvalitativ utbildningsstrategi. Jag kommer återkomma till detta under andra delen av examinationen.
Under ett seminarum med Sten Arevik talade vi om historiavetenskapens uppgift, att konstant kritisera den nedskrivna historien och hitta nya infallsvinklar på det vi idag kallar fakta. Jag tror även det är viktigt som lärare att få eleverna att förstå att sanningen vi lär ut idag är inte sanningen med stort S. Att historia är skrivet av vinnarna är ett känt begrepp som poängterar att när det kommer till historia kommer det största problemet alltid vara källorna. En historikers uppgift är med ett teoretiskt förhållandesätt behandla de fragment som lämnats kvar genom tiden.
Historia som en vetenskap ska med andra ord: kritisera, undersöka, definera och tillsist skriva om historian, vi som lärare ska kommunicera till eleverna.