I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Användaren är inte inloggad lionheart P36

Från Piteå / Norrbottens län / Sweden
Namn:
S.A.K.H ^ Mr`Hagman^Lionherat^Sebbe
Sysselsättning:
-
Civilstånd:
Upptagen
Hemsida:
www.handikappomsorgen.se
Medlem sedan:
2006-05-27
Senast inloggad:
2008-08-07 16:08
 
        

Senast skapade trådar

Senaste aktivitet i trådar

Viva La Idiots!
-------------------------------

ÄLSKAR MIN JENNIFER!!!;p du är underbar sötnos!

--------------------------------

new shit kommer snart! ska bara mixas o så;P
WWW.HANDIKAPPOMSORGEN.SE

Mr`Hagman & Handikappomsorgen best of(2004 - 2008)

--------------------------------

ONE DAY ACTION!! badhusparken;P
Länk till http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/ARTIKEL.ASPX?ArticleId=3846883---------------------------------

Mr`Hagman - I Min Bubbla (klippvideo)------------------------------

checka även våran Myspace! Länk till http://www.myspace.com/omsorgen
där kan du hitta lite roliga bilder videos o fakta om gruppen förövrigt ;P

-----------------------------

URF 2007!!!!

URF 2006

--------------------------------

Sizzla i uppsala

---------------------------------------------------

hahahahaha

-------------------------------------------------

värt att läsa;P

------------------------------------------------------------------

LAST.SE - Mr`Hagman

-------------------------------------------------------------------

Dom Skrattande Förlorarna

Det 20:e århundradet känner endast till en sann hjältesaga, den om anarkisterna, som hittills förlorat varje kamp men aldrig har besegrats.

Sedan drygt 170 år stövlar de nu genom historien, hatade och fruktade, förföljda och gång på gång slagna till marken, deras rörelse och sociala experiment krossade av polis och militär, våld och cynism. Deras vision av ett liv fritt från människors förtryck av människor har de aldrig uppnått men de har heller aldrig förlorat tron på visionen. De har alltid rest sig upp på nytt.

De närs av den enkla idén att ingen ledare behövs för att säga åt en person hur hon ska leva i fredligt samförstånd med andra människor. Anarkister har full tillit i hennes förmåga att leva sitt liv i egen regi. Detta i sig är ingenting nytt, inte ett anarkisternas påhitt. Det är den urgamla strävan efter frihet som kan sökas bakåt i tiden så länge som det funnits människor.

Den går som en svart tråd genom mänsklighetens historia. Den finns att hitta bland upproriska bönder och kättare i medeltidens Europa, bland stoiker och heretiker i det antika Grekland, bland rebelliska slavar i Karibien och befrielseteologer i Latinamerika.

Denna strävan efter att leva ett fritt och självbestämmande liv tar sig olika uttryck beroende på tid och plats och det specifika sammanhang den dyker upp i men har en del gemensamma drag. Drag som utgör själva stommen inom anarkismen: ömsesidig hjälp, individuell autonomi, solidaritet och nätverkande mellan små grupper och uppror mot överhet.

Man kan se tanken om ett samhälle fritt från förtryck och hierarki som en anarkistisk utopi, eller så kan man tvärtom kanske se det som den enda hållbara vägen att gå om människan ska ha en realistisk chans, eller ens en framtid. Vi kan inte vänta, det måste till radikala förändringar på de ekologiska, ekonomiska och sociala planen.
Sammanhangen ter sig cyniskt tydliga:
marknadskrafterna expanderar och växthuseffekten ökar, öknarna brer ut sig och människor svälter och tvingas migrera.

Det handlar om att bryta ned komplexa sociala sammanhang i överblickbara bitar så att människor kan delta i beslutsprocesser som rör dem själva och kan lösa de problem som uppstår rakt på. Inte på ett abstrakt och komplicerat sätt som kräver experters vägledning utan på ett barns direkta, fördomsfria och i positiv bemärkelse naiva tillvägagångssätt.

Politik innebär då inte konsten att regera eller regeras utan konsten att leva gemensamt i ett samhälle. All makt utgår följdaktligen inte från folket, den stannar hos folket.


Anarkismen är en revolutionär politisk ideologi som utgår från motsättningarna i det kapitalistiska systemet. Precis som socialismen och kommunismen strävar anarkismen efter arbetarnas övertagande av produktionsmedlen och borttagandet av äganderätten. Anarkismen är en del av socialismen och/eller kommunismen och kan ofta gå under namnen Frihetlig socialism eller Anarkokommunism. Till skillnad från de andra socialistiska och kommunistiska strömningarna hävdar anarkismen att både övertagandet av produktionsmedlen och sedan organisationen av arbetet inte kräver några ledare. Besluten fattas av de som berörs av besluten. Det samma gäller i hur beslut ska fattas om samhället utanför arbetsplatserna. Detta betyder inte att anarkismen är emot organisering, tvärt om. För att kunna fatta bra beslut krävs en organisation, men den ska vara frivillig och bygga på ickehierarkiska strukturer.

Anarkismen är internationalistisk och ser nationalstater och andra godtyckliga gränsdragningar, geografiska, etniska, kulturella och sociala, som ett försök från de som besitter makten att splittra de som de vill styra över. De eventuella skillnader som finns mellan kulturer är mindre än likheterna som binder dem samman. Ofta har även det som kallas för kultur, används som ett förtryckarredskap och ett sätt att befästa rådande maktförhållanden. Det medför att anarkismen även strävar efter en social revolution.

Anarkismen erkänner inga skillnader mellan könen. De små biologiska och hormonella skillnader som existerar är mindre än de likheter som binder oss samman som människor. Att könen ställs mot vandra i det patriarkala systemet är även det ett sätt för makthavarna att försöka splittra de som de vill styra över. Det medför att anarkismen är feministisk och antisexistisk.

----------------------------------------

one love! fred...