I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

[Audio] Legalisering Tävling

Vår Hiphop - Audio & Video

   
Lyricist

2012-07-07 15:55

[Audio] Legalisering Tävling

Dags för en ny tävling på whoa.nu
Denna gång handlar det om att skriva en låt om legalisering av cannabis och hasch i Sverige vinnaren kan få sin låt släppt på whoa.nu

Det ska handla om legalisering av cannabis.

Skriv på och spela in och släpp era bidrag :P

There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen
Lyricist

2012-07-07 16:00
Cannabis förslag om en folkomröstning angående legalisering

Argument rörande cannabis.


1 inkörsport till tyngre droger


För det första är det bara en inkörsport för att den som säljer drogen ofta har fler droger. Men skulle detta vara ett statligt värk skulle vi kunna se till att reglera hur mkt varje konsument får köpa och bruka. Även ge tips och råd till de som vill sluta. Men alkohol och cannabis leder inte automatiskt till tyngre droger utan de är en följd av den kriminallitet som kan göra vinst på importerad alkohol och cannabis som kan bestämma marknaden. Hur det ska säljas de kan tom ge erbjudanden att om de köper visst antal alkohol eller cannabis kan de få tyngre droger som smak prov och se om de tycker om det.

2. Det är så mycket kemikalier i cannabis

Precis som vilken annan odlare som helst vare sig det gäller cannabis eller majs. Så vill odlaren få ut så mycket som möjligt av sin skörd. Att använda sig av näringsämnen för att öka tillväxten är precis lika naturligt för en majsodlare som en cannabisodlare.

3. Det är inte del av vårt kulturarv

Fel cannabis är den ört människan har brukat längst på denna jord. Cannabis var lagligt så sent som 1950-talet i Sverige. Det är brukat av våra förfäder och är en del av vår jord och vad som växer på den precis som träd och andra blommor.

4. Fördelen med medicinsk cannabis


Fördelarna med medicinsk cannabis visas bara mer och mer. Det är viktigt att Sverige är ett land som är med i tiden och faktiskt inser att vi måste börja vårda den som hamnat i en ond spiral. Att vara missbrukare ska inte vara kriminellt. Personen i fråga är i behov av vård och behöver hjälp då den ej klarar av att sluta med sitt missbruk på egen hand.5. Att alkohol inte är något skadligt.


Alkohol precis som cannabis påverkar människans sinnen. Vilket utlöser en effect i vår hjärna. Men skillnaden mellan dessa två är att alkoholdödar hjärnceller medans cannabis skapar nya.
There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen
Lyricist

2012-07-07 16:01Förslag

Cannabis förslag för regering att skapa ett monopol för fösäljning av detta berusningsmedel.

Precis som systembolaget ska ej vinst stå som högsta målet. Vi kan se på holland och usa kring hur cannabis regleringen sker där och ta lärdel av det. Att skapa ett statligt verk som systembolaget. Där man kan köpa cannabis av en legitimerad försäljare som har rätten att sälja cannabis. Hur själva utläget ska se ut finns det skillda meningar kring. Men att göra coffeshops där man kan lagligt får bruka örten. Eller ha det som ett systembolag där man får köpa sin vara sen bruka den på egen plats. Sveige är ett världsledande land vad det gäller välfärd för invånare. Vi kan inte bara stanna av och tro allt är bra. Vi måste faktiskt våga se fördelarna från spegelvänd effekt och de är att av en legalisering skulle vi se ett minskande i tyngre droger och även lära oss se missbrukaren för det problem den faktiskt har. Vi kan inte bara vända ansiktet upp i skyn och tro att vi inte behöver bry oss om våra medborgare. Men dom har precis som alla andra ett liv och borde behandlas ömsamt och faktiskt få den stöttning och hjälp den behöver. Ett steg i denna riktning kan vara tex att erbjuda cannabis till missbrukare med opiat problem tex i en del av vården.Folkomröstnings förslag den XX/XX XXXX i Sverige

Rörande legalisering av cannabis och hasch


Sverige har enorma resurser att vinna på en legalisering av cannabis och hasch. Genom att reglera den kriminella strukturen och istället sälja genom systembolags reformer skulle Sverige kunna tjäna både pengar och en bättre välfärd samt höja folkhälsan i detta land. Genom en legalisering skulle vi kunna starta vår egna industriella verksamhet och tillsätta flera hundra tals nya jobb inom Sveriges rike. Det är en lång väg dit men genom att väcka frågan kring en folkomröstning är vi på god väg till en legalisering av cannabis.

Nackdelar för samhället


Nackdelarna för samhället är att vi går miste om miljardförlust i rena intäkter vi skulle kunna tjäna på att ta bort cannabis från den okontrollerade marknaden och genomföra den istället socialt accepterad och försöka hjälpa och stötta de individer som hamnar i kläm på grund av missbruk.

Ännu en nackdel är att det genom att ha okontrollerat ger konsumenten tillgång till erbjudanden om tyngre droger i samband med att dem köper cannabis. De får t.ex. testa andra droger gratis för att testa om de tycker om dem och vill börja konsumera dessa istället, även finns det smutsig cannabis på gatan som är så kallat glasbesprutad vilket gör att det kommer glassplitter in i lungorna.

Fördelar rent samhällsmässigt

Alkoholkonsumtionen skulle minska, Alkoholrelaterade brott skulle minska. Folket skulle våga sig ut om natten. Polisens skulle mer effektivt kunna arbeta mot andra typer av brott. Opiatberoende skulle minska även enligt FN borde Sverige ändra sin politik rörande frågan se till missbrukarens bästa istället för att döma den.

Cannabis är en medicinsk fördelaktig planta. Sverige skulle kunna utveckla medicinsk forskning rörande plantan och utvinna ett effektivare botemedel mot cancer även MS samt ADHD besvär skulle kunna använda denna plantas medicinska fördelar. Även öppna dörren för fler alternativ till unga Svenska idag. Ge dem alternativ istället för alkohol att förutsätta sin fritid med.

Vi har exempel runt om i världen där det förs en lyckad cannabis politik. Holland är ett utmärk exempel på en lyckad välfärd genom en cannabis reglering. Våldsbrotten minskade, Heroin samt opiat beroende minskade. Folket fick ett alternativ bort från de tyngre drogerna. Även en gynnsam ekonomisk statlig vinst går att göra istället för att låta brotts aktivister ta del av pengarna denna planta generar. Även skulle vi kunna följa reglemente kring hur denna planta ska hanteras. Lära individen i fråga om rätt planta och rätt sätt att bruka den. Ha kunnig personal på plats som kan hjälpa konsumenten i frågan om första gångs brukare.

There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen
Lyricist

2012-07-07 16:02
Statlig verksamhet

Vi skulle kunna öppna upp statligt ägda caféer runt om i landet. Styra cannabis försäljningen som systembolaget och följa lagar och regler kring hur den ska hanteras osv. Även starta en industriell tillverkning av plantorna i olika industrier runt om i landet för att gynna Svensk välfärd i att vara ett land framåt i tiden. Öppna upp för en mång kulturellt samhälle i Svea Rike. Ett annat alternativ är att distribuera det genom systembolaget som en krydda till vardagen.


Beskrivning

Vi behöver nå 10% spärren (ca 700 000) för att kunna folkomrösta om viktiga frågor angående Sverige. Dela sidan om du tror på folkets röst!


Folkomröstningar kan väckas på initiativ av medborgarna i så kallat medborgarinitiativ på två olika sätt.


1. Nationella folkomröstningar

Exempel:
Rusdrycksförbud 27 augusti 1922 Ja 49,0%, Nej 51,0%
EU-medlemskap 13 november 1994 Ja 52,3%, Nej 46,8%,
Införande av euron 14 september 2003 Nej 55,9%, Ja 42,0%,

Totalt beräknas ca 7 000 000 svenska medborgare vara röstberättigade.

Totalt behövs (10%) ca 700 000 röstberättigade medborgare för att en
omröstning ska komma till skott.Sådär lite tips och insperation se till och sprida budskapet!
There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen