I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Sartres tankar kring två begrepp

Övrigt - Vardagsfilosofi

   

2007-11-13 19:45

Sartres tankar kring två begrepp

Jag har läxa i Filosofi A att redogöra för Jean-Paul Sartre (och existentialismen som skola)s tankar kring två begrepp.
Jag har skrivit ihop en text nu och undrar om ni skulle kunna hjälpa mej med konstruktiv kritik. Det är mycket möjligt att jag har missuppfattat något centralt och viktigt och då vill jag gärna att ni förklarar för mej.
Sen vet jag att det är dåligt skrivet, tjatigt och så där men det beror på att jag var tvungen att fylla upp en hel sida.

Tack på förhand, här kommer texten:

Existensen föregår essensen:

Först och främst bör man ha klart för sig vad Sartre menar med begreppet essens; Essensen är människans natur, egenskaper som utgör människans mest grundläggande drag.

Om existensen då föregår essensen, som Sartre menar, innebär det att människan först och främst existerar. Essensen är inget medfött som påverkar vilka val människor gör eller som ger dem ett syfte med sitt liv. I kronologisk ordning kommer existensen före essensen

Religiösa personer pratar ofta om att människans syfte är att tjäna eller efterlikna Gud, men Sartre menade alltså det smått upprörande att vi inte har något syfte överhuvudtaget. För ting, som exempelvis en stol, är det tvärtom. En stol existerar för att bli sutten på.

Sartre säger i ”Existentialismen är en humanism” att ” Existensen föregår essensen” är existentialismens första princip, och det är således något man bör förstå innebörden av; Man kan inte se på en nyfödd människa och veta att den kommer bete sig på något speciellt sätt, menar Sartre, utan vi existerar samtidigt som vi utformar vår bild av oss själva.

Sartres livskamrat Simone de Beauvoir tillämpade denna princip när hon skrev sitt verk ”Det andra könet”. Hon menar där att kvinnorollen inte är någon naturlag eller något som formstöper människor till att vara samma sak som sitt kön. Hon menar att ”man föds inte till kvinna, utan blir till kvinna”.

 Ångesten:

På föreläsningen år 1945, som senare skulle bli till ”Existentialismen är en humanism”, försvarade sig Sartre mot oliktänkande som misstyckte med hans filosofi. Efter att ha pratat om existentialismens första princip, ”Existensen föregår essensen” fortsatte han med att prata om begreppet ångest.

Detta begrepp hänger ihop genom att ”Existensen föregår essensen” innebär att vi människor är ansvariga för vår egen existens. Vi måste genom val utforma våra egna liv och dessa val är oerhört viktiga. Vi oroar oss exempelvis för att välja fel utbildning och därmed behöva jobba med något vi tycker illa om resten av livet. En del menar att ju mer man känner till kring de val vi har, desto större blir oron. Vi inser vad vi skulle missa om vi gör ett visst val, eftersom vi då utestänger alla de andra alternativen.

Det Sartre menade, något som har mycket stor vikt inom existentialismen, är att våra val inte bara påverkar oss själva, utan även hela mänskligheten. Vi bär ansvaret för oss själva, men också för alla andra människor.

För varje handling vi utför (och varje val som föregår den) måste vi inse att vi med den handlingen är en förebild f

"I think the mainstream sucks"
- John Frusciante