I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Homosexualitet, konstruktion eller biologiskt betingat?

Övrigt - Blandat

   
Graffare

2012-12-13 00:41

Homosexualitet, konstruktion eller biologiskt betingat?

Lite lösa tankar och utan att värdera vad som är naturligt eller inte:

Jag har funderat lite kring om homosexualitet är biologiskt betingat eller en konstruktion. Så vitt jag vet finns inga klara svar att finna i vetenskapen och därför blir det extra intressant att fundera kring frågan.

Personligen lutar jag mot tesen att vår sexualitet är neutral när vi föds och att den konstrueras genom livet. Vilka faktorer i den personliga biografin skulle i så fall kunna väga tyngre än andra? Hur förhåller sig heteronormen till den biologiska fortplantningsprocessen?

My stomach got young dead orphans in it
I eat from trash cans at abortion clinics
-Jus Allah