I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Psykologi och filosfi

Övrigt - Vardagsfilosofi

   
Lyricist

2013-10-28 09:43

Psykologi och filosfi

Kognetiv beteende terapi:
Människans tre delar inombords.
1. Börjar med hjärnan. Inläran av vad som är rätt och fel . förståelse över vad vi kan lära oss och förstå kring språk mattematik liv död tro och om oss själva samt de vi bryr oss om.
2. Själen är medlaren mellan könsrollen och hjärnan. Var vi upplever vår känsla lär oss ändra på saker vi känner ska göras annorlunda.
3. Könsrollen är en del av vår identitet. Varje man och kvinna är olika varandra. Vi finner oss i rollen av vårt kön vem vi är sen genom puberteten. Då vår könsroll faktiskt ändras och vi blir intresserade av varandra för sexuella fantasier.
(1) Tanken, förståelsen, inläran,självinsikt,upplysning, kunskap, minnen, fantasi, drömmar Kreativitet som konst sång skådespel samt skapandet av en teori hur saker kan fungera.
(2) Själen, hjärtat,jaget , kärlek, hat och känslan inombords som styr oss som medlare mellan dessa 3 roller.
(3) Könet, Könsroll, identitet av vem man är i 2 olika roller som man och kvinna. Spirutalitet.
Psykodynamisk aspekt:
Aspekten av att faktiskt arbeta med vad som får oss att minnas traumatiska händelser från födseln fram till vuxen ålder. Det är viktigt att lägga poängen på att faktiskt förstå vad den otäcka händelsen skapa och varförman lät den forma en del i ens beteende. Men det går ej ändra det som har varit. Men man måste lära sig bearbeta det man gått igenom för att få en förståelse kring att de behövs en vård av de händelser som formar oss i våra handlingar för att vi ska kunna ändra hur vi beter oss. För det är först när vi själva kan förså oss på den händelse och vad den gjorde med oss i våra handlingar mellan den tid från att det hände fram till att man fick tillbaka minnet av vad man förträngt.
Freuids teorier:
Angående dröm perspektiv antar jag det kan finnas en censur mellan behaglig och mardröm. Vilket censueras för att vi ska kunna vila utan att vakna i panik. Men mardrömen har en rot i rädslan för det okända var och en måste tackla. Teorien kring om barn från födsel Ex. Att barn skulle födas god eller ond stämmer ej då det är handlingar varje indevid gör som formar den i de val den gör på både gott och ont. Som sedan själen tar hand om genom känslan för att förstå hur man vill vara som person mot andra och själv vill bli behandlad. Perioder i ett barns liv genom stadier. Barnet får sitt första medvetande i samma veva som indeviden lär sig gå på egna ben. Denna egna förändring av omgivningen är vad som skapar ett indivnduelt minne av att röra sig omkring. Sen kan man diskutera fram och tillbaka teorierna kring orala och anala perioden. Men den punkt han inte tar med som faktiskt påverkar alla är pubertetsstadiet. Då pojkar och flickor utvecklas i deras könsroller och de börjar forma en egen identiet i strävan mellan sig själv och sin familj. Det är första steget ut mot vuxenvärlden för barn att gå igenom. Så hur indeviden klarar puberteten visar ganska gott tecken på hur den forsätter hantera tackla lösa saker i framtiden. Söner börjar söka en manlig förebild precis som kvinnan söker en kvinlig förebild för hur de ska bete sig. Då orala och anala är samma för alla barn så är det större ide att lägga vikt på vad som händer under pubertets-perioden.

Far och mor komplex teorier:
Att en dotter får höra av sin fader att han älskar henne osv utan att visa det sensuellt kan skapa en sexuell frustration hos kvinnor som de sedan bär genom livet med de sexuella partners de har. Där de ofta kan känna sig sexuellt utnyttjade och oälskade. Söner kan ha en undermedveten kärlek till mor vilket kan leda till en ganska snedvriden bild om hur kärlek ska vara mellan man och kvinna. Till exempel. Så kan en pojke som blir krossad tidigt i ett kärleksförhållande. Bli väldigt annorlunda i sitt bemötande mot kvinnor. Från att vara väldigt känslomässig med sin första partner. Ser de ej på kärlek på samma sätt och behandlar därefter kvinnorna i sitt liv som ens första kärlek gjort mot en själv. Sen den relation som finns mellan mor och son är så stark utan att ens behöva prata med varandra känner de kärlek och hat bara av att hålla om varandra. Det är också så att söner vill ta hand om sin mor för den ser ofta hur den blir behandlad av sin far tex. Så den kontakt barn och vuxna har går dock inte jämnföra med varandra. Så det band som finns mellan mor och hennes barn känns under uppväxten kanske väldigt tufft och slitsamt. Men alla relationer är olika och man måste jobba på det om man vill hålla ihop. Men barnen växer tillslut upp och blir föräldrar själva. Dock kommer deras barn behöva genomgå samma process tills vi lär oss faktiskt lyssna till våra barn. För problem kan uppstå för individer när föräldrarnas över jag tar över och barnet inte får tänka själv eller bete sig som det önskar. Barn söker vägledning från sina föräldrar. De behöver ej ett översittande. Utan är mogna nog att faktiskt våga känna helt för sig själva hur de är och hur de känner. Denna känsla vi bär inombords finns inom vår själ och är medlare mellan vår könsdrift samt hjärna. Vi skapas av en spermie samt ett ägg som tillsammans med ljus utvecklar en till den man är. Så vi allihop bär på en maskulin och feminim sida inom oss själva vilket hela tiden arbetar mellan tanken, själen och handlingen. Treenigheten finns inom oss allihop så som vi är skapada i tre delar inom oss själva.
Treenigheten inom människan ur ett nytänkande psykologiskt perspektiv:
Sanningen om hur vi är skapade inuti oss själva. Utsidan är bara en reflektion. Sanningen är alltid dig själv så länge du vågar se dig själv för den du är. Vi har en hjärna som styr våra tankar och ider som rör hjärnan. Men det en psykolog måste veta att roten till alla problem sitter oftast i vår själ. Det är den vi måste hjälpa patienten att läka. För det är händelser i våra liv som utgör dom vi är och får oss betee oss på det sätt vi gör mot oss själva och vår omgivning. Könsrollen är något vi föds in i. Det är den del som talar om för oss vem vi faktiskt är. Den styr många av våra handlingar av vad vi gör. Själen eller hjärtat är den del som medlar inom oss mellan tanken och handlingen. Vi föds varken goda eller onda utan det är saker vi upplever på resans gång och faktiskt gör oss till den vi är genom att det är känslan av den vi vill vara som vi jagar. Av vår mor och far får vi egenskaper medförda från dom. En maskulin och en feminim sida på hur världen är och hur vi människor funkar ihop som par. Cannabis kan även ha en läkande process i en trasig själ som behöver helning. Den skapar ett nytt medvetande hos oss som människa. Av att faktiskt hjälpa oss förstå tragiska saker som hänt i våra liv som kan dyka upp ur bortträngda minnen vi bär på från vår barndom som faktiskt påverkar våra val. Det är när du förstår vad du genomgått som format dig till den du är du kan börja arbeta med dig själv om du haft missöden i ditt liv. Även en sak som rädsla och mardrömmar är något vi kan övervinna över faktiskt förstå vad det är som skrämmer oss och våga säga ifrån mot den rädsla vi bär på så sätt kan man övervinna den.


Angående psykologins tankar om hjärnan phillip cage fallet osv. (Behaviorism kommer från lillhjärnan den enda delen av hjärnan som är färdigutvecklad samtidigt som vi kommer ut som foster där alla vår instinkter sitter och förklarar hjärnans uppbyggnad från start. Vilket sedan styr utvecklingen av hur vår stora hjärna sen formas av den utveckling vi behöver intulektuelt.)
Man anser än idag att hjärnan är var vi kan utveckla och jobba med. Men det att våra grundbehov vi har som beteenden inom oss finns i lillhjärnan som vi har. Där går allt som på instinkt vara på den yttre hjärnan är något som vi inte borde fokusera på inom psykologi. Utan var och en kan bara ändra sin situation om den själv vill och det svaret måste alltid personen i fråga komma på själv. Men att se någon lösning i psykodynamisk terapi ser jag ej. Utan förträngda minnen är vanligt bland oss och många blir förändrarde av saker som händer vilket får dom tänka / känna / agera annorlunda än de hade gjort om situationen hänt. Men det som hänt har hänt vi kan ej ändra det så det är viktigt att våga se sig som att man vågar förändra sig själv så man även kan på ett positivt sätt påverka sin omgivning vi allihop strävar mot ett välbehag inom oss själva.
Vetenskapen inom denna teori baseras på fakta ur ett samhällsperspektiv hur olika vi är i ett samhälle med vad vår personlighet och identitet gör oss till och hur vi fungerar ute i samhället. Studerat peronligheter ifrån alla olika samhällsklasser. Deras tankar känslor och handlingar är vad som lett till denna teori


Kognetiv beteende terapi:
Människans tre delar inombords.
1. Börjar med hjärnan. Inläran av vad som är rätt och fel . förståelse över vad vi kan lära oss och förstå kring språk mattematik liv död tro och om oss själva samt de vi bryr oss om.
2. Själen är medlaren mellan könsrollen och hjärnan. Var vi upplever vår känsla lär oss ändra på saker vi känner ska göras annorlunda.
3. Könsrollen är en del av vår identitet. Varje man och kvinna är olika varandra. Vi finner oss i rollen av vårt kön vem vi är sen genom puberteten. Då vår könsroll faktiskt ändras och vi blir intresserade av varandra för sexuella fantasier.
(1) Tanken, förståelsen, inläran,självinsikt,upplysning, kunskap, minnen, fantasi, drömmar Kreativitet som konst sång skådespel samt skapandet av en teori hur saker kan fungera.
(2) Själen, hjärtat,jaget , kärlek, hat och känslan inombords som styr oss som medlare mellan dessa 3 roller.
(3) Könet, Könsroll, identitet av vem man är i 2 olika roller som man och kvinna. Spirutalitet.
Psykodynamisk aspekt:
Aspekten av att faktiskt arbeta med vad som får oss att minnas traumatiska händelser från födseln fram till vuxen ålder. Det är viktigt att lägga poängen på att faktiskt förstå vad den otäcka händelsen skapa och varförman lät den forma en del i ens beteende. Men det går ej ändra det som har varit. Men man måste lära sig bearbeta det man gått igenom för att få en förståelse kring att de behövs en vård av de händelser som formar oss i våra handlingar för att vi ska kunna ändra hur vi beter oss. För det är först när vi själva kan förså oss på den händelse och vad den gjorde med oss i våra handlingar mellan den tid från att det hände fram till att man fick tillbaka minnet av vad man förträngt.
Freuids teorier:
Angående dröm perspektiv antar jag det kan finnas en censur mellan behaglig och mardröm. Vilket censueras för att vi ska kunna vila utan att vakna i panik. Men mardrömen har en rot i rädslan för det okända var och en måste tackla. Teorien kring om barn från födsel Ex. Att barn skulle födas god eller ond stämmer ej då det är handlingar varje indevid gör som formar den i de val den gör på både gott och ont. Som sedan själen tar hand om genom känslan för att förstå hur man vill vara som person mot andra och själv vill bli behandlad. Perioder i ett barns liv genom stadier. Barnet får sitt första medvetande i samma veva som indeviden lär sig gå på egna ben. Denna egna förändring av omgivningen är vad som skapar ett indivnduelt minne av att röra sig omkring. Sen kan man diskutera fram och tillbaka teorierna kring orala och anala perioden. Men den punkt han inte tar med som faktiskt påverkar alla är pubertetsstadiet. Då pojkar och flickor utvecklas i deras könsroller och de börjar forma en egen identiet i strävan mellan sig själv och sin familj. Det är första steget ut mot vuxenvärlden för barn att gå igenom. Så hur indeviden klarar puberteten visar ganska gott tecken på hur den forsätter hantera tackla lösa saker i framtiden. Söner börjar söka en manlig förebild precis som kvinnan söker en kvinlig förebild för hur de ska bete sig. Då orala och anala är samma för alla barn så är det större ide att lägga vikt på vad som händer under pubertets-perioden.
Evolutionen den runda världsgloben; Revolution bygger på rummet 8an 8 punkter skapar en box en yta en fyrkant ; Teorien uppbyggd på pyramidernas former
Far och mor komplex teorier:
Att en dotter får höra av sin fader att han älskar henne osv utan att visa det sensuellt kan skapa en sexuell frustration hos kvinnor som de sedan bär genom livet med de sexuella partners de har. Där de ofta kan känna sig sexuellt utnyttjade och oälskade. Söner kan ha en undermedveten kärlek till mor vilket kan leda till en ganska snedvriden bild om hur kärlek ska vara mellan man och kvinna. Till exempel. Så kan en pojke som blir krossad tidigt i ett kärleksförhållande. Bli väldigt annorlunda i sitt bemötande mot kvinnor. Från att vara väldigt känslomässig med sin första partner. Ser de ej på kärlek på samma sätt och behandlar därefter kvinnorna i sitt liv som ens första kärlek gjort mot en själv. Sen den relation som finns mellan mor och son är så stark utan att ens behöva prata med varandra känner de kärlek och hat bara av att hålla om varandra. Det är också så att söner vill ta hand om sin mor för den ser ofta hur den blir behandlad av sin far tex. Så den kontakt barn och vuxna har går dock inte jämnföra med varandra. Så det band som finns mellan mor och hennes barn känns under uppväxten kanske väldigt tufft och slitsamt. Men alla relationer är olika och man måste jobba på det om man vill hålla ihop. Men barnen växer tillslut upp och blir föräldrar själva. Dock kommer deras barn behöva genomgå samma process tills vi lär oss faktiskt lyssna till våra barn. För problem kan uppstå för individer när föräldrarnas över jag tar över och barnet inte får tänka själv eller bete sig som det önskar. Barn söker vägledning från sina föräldrar. De behöver ej ett översittande. Utan är mogna nog att faktiskt våga känna helt för sig själva hur de är och hur de känner. Denna känsla vi bär inombords finns inom vår själ och är medlare mellan vår könsdrift samt hjärna. Vi skapas av en spermie samt ett ägg som tillsammans med ljus utvecklar en till den man är. Så vi allihop bär på en maskulin och feminim sida inom oss själva vilket hela tiden arbetar mellan tanken, själen och handlingen. Treenigheten finns inom oss allihop så som vi är skapada i tre delar inom oss själva.

Treenigheten inom människan ur ett nytänkande psykologiskt perspektiv:
Sanningen om hur vi är skapade inuti oss själva. Utsidan är bara en reflektion. Sanningen är alltid dig själv så länge du vågar se dig själv för den du är. Vi har en hjärna som styr våra tankar och ider som rör hjärnan. Men det en psykolog måste veta att roten till alla problem sitter oftast i vår själ. Det är den vi måste hjälpa patienten att läka. För det är händelser i våra liv som utgör dom vi är och får oss betee oss på det sätt vi gör mot oss själva och vår omgivning. Könsrollen är något vi föds in i. Det är den del som talar om för oss vem vi faktiskt är. Den styr många av våra handlingar av vad vi gör. Själen eller hjärtat är den del som medlar inom oss mellan tanken och handlingen. Vi föds varken goda eller onda utan det är saker vi upplever på resans gång och faktiskt gör oss till den vi är genom att det är känslan av den vi vill vara som vi jagar. Av vår mor och far får vi egenskaper medförda från dom. En maskulin och en feminim sida på hur världen är och hur vi människor funkar ihop som par. Cannabis kan även ha en läkande process i en trasig själ som behöver helning. Den skapar ett nytt medvetande hos oss som människa. Av att faktiskt hjälpa oss förstå tragiska saker som hänt i våra liv som kan dyka upp ur bortträngda minnen vi bär på från vår barndom som faktiskt påverkar våra val. Det är när du förstår vad du genomgått som format dig till den du är du kan börja arbeta med dig själv om du haft missöden i ditt liv. Även en sak som rädsla och mardrömmar är något vi kan övervinna över faktiskt förstå vad det är som skrämmer oss och våga säga ifrån mot den rädsla vi bär på så sätt kan man övervinna den.
Angående psykologins tankar om hjärnan phillip cage fallet osv. (Behaviorism kommer från lillhjärnan den enda delen av hjärnan som är färdigutvecklad samtidigt som vi kommer ut som foster där alla vår instinkter sitter och förklarar hjärnans uppbyggnad från start. Vilket sedan styr utvecklingen av hur vår stora hjärna sen formas av den utveckling vi behöver intulektuelt.)
Man anser än idag att hjärnan är var vi kan utveckla och jobba med. Men det att våra grundbehov vi har som beteenden inom oss finns i lillhjärnan som vi har. Där går allt som på instinkt vara på den yttre hjärnan är något som vi inte borde fokusera på inom psykologi. Utan var och en kan bara ändra sin situation om den själv vill och det svaret måste alltid personen i fråga komma på själv. Men att se någon lösning i psykodynamisk terapi ser jag ej. Utan förträngda minnen är vanligt bland oss och många blir förändrarde av saker som händer vilket får dom tänka / känna / agera annorlunda än de hade gjort om situationen hänt. Men det som hänt har hänt vi kan ej ändra det så det är viktigt att våga se sig som att man vågar förändra sig själv så man även kan på ett positivt sätt påverka sin omgivning vi allihop strävar mot ett välbehag inom oss själva.
Vetenskapen inom denna teori baseras på fakta ur ett samhällsperspektiv hur olika vi är i ett samhälle med vad vår personlighet och identitet gör oss till och hur vi fungerar ute i samhället. Studerat peronligheter ifrån alla olika samhällsklasser. Deras tankar känslor och handlingar är vad som lett till denna teori
Förslag till att råda bot på alkholism:
Hur vår hjärna funkar tillsammans med vår hjärna. Människan har länge sökt efter att kunna njuta av de produkter vi faktiskt konsumerar. Men alkoholen är inte färdigställd som den ska vara. Att lägga till cannabis i alkohol får en enskild indevid att istället för att dricka 12 öl nöjer sig med en. Indeviden i fråga får ut vad den söker i denna dryck. Människan har länge försökt förstå vad alkohol gör med oss och vad vi vill med det. Men varje gång vi får i oss för mycket blir vårt minne svart och vi upplever en minneslucka. Den indridigens alkhol saknar är något som får oss förstå vad vi söker för afrodisiak i denna dryck. Så genom att lägga till cannabis i olika alkholhaltiga drycker kan vi minska hela mänsklighetens konumtion av alkohol dramatiskt. Den folkskada alkohlismen skadar samhället går att råda bot på genom denna dryck. Det vi söker i vårt drickande är finna balansen av välbehag. Därför näst intill omöjligt för en indevid att förstå hur mycket man klarar av och dricka innan man får en minneslucka. Men med cannabis i behöver vi inte oro oss för att vi ska dricka för mkt. En öl räcker för att få den känsla vi jagar kan vi uppleva i flera timmar.
Behaviorism minihjärnan samt storhjärnans funktioner och hur vi fungerar i vår placering. Behaviorism är att agera från ljusets synvinkel Stor hjärnan är bara en sak igentligen. Vi använder oss av ljuset för att finna dit vi vill och vad vi söker. All religion är olika typer av skapande i det hela. Individer fungerar som behaivoris som mini hjärnan som styr dom. Kvinnor och män är olika i deras sätt att agera. Kvinnor använder sig av saker medans män använder sig av ting. Så man kan säga kvinnor använder storhjärnan och män använder minihjärnan i deras sätt att ta sig fram i denna värld. Skillnaden mellan mini hjärnan och storhjärnan vilka olika funktioner de följer osv. Storhjärnan är mer kreativ medans mini hjärnan är instinktiv.
Familjeroller;
Moders rollen, Fadersrollen,Syskons roller, Son/dotter roller.
Klass skillnader;
Hur klassskilnader påverkar oss psykiskt samt fysiskt
Underklass Medelklass samt Överklass. Hur det påverkar oss i vårt beteende.
Schizofren patient nr #23 kluvet psyke spel mellan liten och stor i förståelse och befinna sig på flerplatser. Hamnade i fri fast flytande en pyramidskapelse en pyramidförstålse vad patienten satt fast i. Personen i fråga fastnade i kraftigt cannabis intag och hamna i ljusets försåelse för vad gud är och inte mellan en skapelse av fri fast flytande. Patienten i fråga trodde han var på mer än ett ställe(var patienten i fråga vart kluven kring liten och stor i sitt sätt att bete sig och vart han befann sig i denna värld) och hade problem att landa och skaffa förstålse för vad cannabis är och inte. Patient i fråga hade hallucinationer om att han hög ihjäl en annan människa och trodde personen i fråga var rent ond och fick behov av att uttrycka sitt hat mot personen i fråga genom mord. Planer för patienten är att föra han mot gruppboende och sjukskriven på grund av hans tidigare besvär. Men kan även stäva mot att succsesivt skaffa en praktikplats. Patienten i fråga upplevde en verklighetsvärld av ett flygande ljus som han kallade gud samt illusioner av djävulen osv. Även syner av mindre små ljus. Utan bruka cannabis tillsammans med patient för att ge den förståelse att den handlar om att kunda landa in.

There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen
Manager

2013-10-28 09:47
Hur vår hjärna funkar tillsammans med vår hjärna. Människan har länge sökt efter att kunna njuta av de produkter vi faktiskt konsumerar. Men alkoholen är inte färdigställd som den ska vara. Att lägga till cannabis i alkohol får en enskild indevid att istället för att dricka 12 öl nöjer sig med en. Indeviden i fråga får ut vad den söker i denna dryck.


Men håll käften din naiva idiot. Jag dricker mig redlös trots att jag röker hasch i samma takt när jag dricker. Jag är inte ute efter nåt annat än svarta minnesluckor, smäll på käften och kaos ibland, då är alkohol perfekt.

Redline!
Manager

2013-10-28 09:51
Om du inte har tagit droger så är du i ett psykotiskt tillstånd och bör söka hjälp omedelbart.
Redline!
Lyricist

2013-10-29 12:04
Detta är byggt på drogkunskap
There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen
Manager

2013-10-29 12:24
Well, man ska inte tro på allt droger säger en heller. Hade jag gjort det hade jag dött när jag var 15.
Redline!

2013-10-29 13:36
inte för att en skön stek till kall öl en sommmardag är nåt fel men...

va fan mannen, vadå minneslucka varje gång? har du druckit alkohol mer än en gång?


Detta är byggt på drogkunskap


snälla, for the love of science använd RIKTIG VETENSKAP!

drogkunskap - kunskap åsamkad av den mytiska hashpsykosen
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain
Lyricist

2013-10-29 16:08
There shouldent be no war between humanity.
Världen är som en bur av natur.Djävulen och ljuset
är raka motsatsen mot svart på vitt det är min bibel -Amen

2013-11-01 23:48
asså fan va mycket text. påtänd eller?