I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Vad vet vi om islam?

Övrigt - Vardagsfilosofi

   

2013-08-31 21:38
Okej, tack, ingen skada skedd=)

Hmm. Nej, inte direkt, finns det nog inte, vad jag kan minnas iaf. Och för att kunna svara varför, så måste jag skriva en ganska lång förklaring, jag hoppas du vill ta av din tid att läsa den. Det kommer också lite exempel på sådant som du frågade om.

Hela det stycket går emot vad islam lär. Vilket kanske inte är så konstigt, med tanke på att Nya Testamentet är skriven av människor som blivit ’inspirerade’ genom visioner av ’Jesus’. Dvs, det är inte apostlarna själva som är författarna. Det finns många frågetecken kring nya testamentets uppkomst. Om man också jämför Gamla Testamentet och Koranen så märker man att dem två har mer gemensamt än Koranen och Nya Testamentet. Det pga att Nya Testamentet är skriven av människor som från sig själva och sina visioner lagt till, tagit bort, ändrat osv. Därför är det också så stor skillnad på också Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Däremot så säger vi också att Gamla Testamentet inte heller innehåller sin ursprungliga text.

Genom de ’inspirerade’ personerna gjordes många saker tillåtna som innan var förbjudna, utifrån minst sagt absurda visioner. Tex så fick inte judarna heller äta gris, Jesus (as) åt inte gris. Min kristna vän förklarade hur denna ändring skedde. Det var en av de senare ’apostlarna’ (fast som aldrig hade sett Jesus själva) som satt på ett tak. Där uppe såg han hur ett moln formades som en gris, och tolkade det som att det nu var tillåtet.

Så för att komma till poängen: i verserna som du citerade så uppmanas man älska också de icke-troende. Inom islam finns det två approacher till detta. Ett inre och ett yttre element. Det inre består av att i hjärtat hata sådant som Gud hatar. Jag vet att ordet hat/hata/hatar är mycket laddat denna tid som vi lever i, men försök ta det bara som ett ord som tydligt pekar på sådant som för en längre bort från Gud. Tex att be till någon annan än Skaparen. Det är det värsta man kan göra inom islam, för allt annat man ber till har inte verklig makt att hjälpa en. Alla beslut, all kunskap, all överblick, allt upprätthållande osv, finns hos Skaparen. Det är Skaparen som ’iscensätter allting’, allt och alla andra medverkande i detta iscensättande, som saknar slutgiltig makt.
Därför är det endast Skaparen som verkligen kan höra våra böner, våra vädjanden, våra sorger, våra behov, och tillgodose dem.

Och eftersom människan uppenbart kan gå vilse så måste man hålla sitt inre ’rent’. Man måste känna till och ta avstånd från det som för en bort från Skaparen för att själv inte hamna i villfarelse. Och det är det som syftas med att hata det.

Men detta har betyder inte att man skall bete sig illa, otrevligt, högmodigt osv mot icke-troende, eller ens mot de som gör kampanj mot en. Vissa situationer kan kräva att man är hårdare än andra, men att vara hård är inte synonymt med de nämnda negativa bemötandena. Eftersom vem som helst kan vara en potentiell muslim så skall muslimen hålla god karaktär mot alla människor. Vi uppmanas att ha tålamod och mentaliteten att ord och attacker inte kan skada oss. För det kan dem inte. Att reagera är ett val. Man måste inte flippa ur och bli galen, hetsig, otrevlig osv.

2013-08-31 21:38
(17:53)OCH SÄG till Mina tjänare att de (i samtal och diskussioner) använder (ett hövligt språk) och söker de bästa, de vänligaste orden.

(31:15)Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör (med dina ömma omsorger)...

Denna vers talar om föräldrarna, alltså om föräldrarna är icke-troende och försöker få en att dyrka annat, så skall man inte lyda dem. Allt annat, som inte går emot religionen, är muslimen ålagd att göra för sina föräldrar. Detta tyder på att ha gott uppförande mot icke-muslimer.

Men eftersom det var specifikt för just relationen med föräldrar så kanske det inte ärr tillräckligt övertygande. Förra versen i kombination med följande hadith, visar att man skall ha god karaktär med sina medmänniskor, inte bara sina föräldrar:

Profeten Muhammed (saw) sade: “Vid Allah, han tror inte; vid Allah, han tror inte; vid Allah, han tror inte.” Han tillfrågades: ”O Allahs sändebud, vem är det?” Han svarade: ”Den vars granne inte är säker från hans irritation.”

Denna hadith nämner inte så grova otrevligheter utan bara irritation. En muslim skall sträva efter att inte ens visa irritation mot sin granne. Och denna hadith är generell, vilket betyder att den inte bara gäller mot grannar som är muslimer, utan alla grannar.

Följande vers kan också verka skum, och ordvalet kommer säkert att provocera något.

(60:7)Kanske skall Gud i Sin allmakt låta vänskap uppstå mellan er och dem som ni nu ser som era fiender; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (60:8)Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av (er) tro och inte driver ut er ur era hem, och (Han förbjuder er inte) att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska.

Den visar att Gud vill för oss att vi skall agera med godhet mot även våra fiender. Att det står; ’Gud förbjuder er inte att visa godhet’, betyder ju inte att vi får bete oss dåligt mot dem. Det andra valet är då att inte bete oss alls. Att Gud också lägger till i slutet; ’Gud älskar de opartiska’, är som en order. För målet i livet är att underkasta sig Gud och sträva efter Guds kärlek. Och vill man nå den så har man här ett sätt att göra det:

En till liknande den förra:

(5:8)TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.
Hoppas du blev tillfreds med svaret.

2013-08-31 22:14
Tack för svaren! Blev lite besviken dock. Ska jag titta på det rent objektivt så känns ju kristendomen som en mer kärleksfull religion jämfört med den bilden du ger ut av Islam. Hade hoppats på att den här uppmuntran till kärleken för alla människor fanns inom Islam också.

Innebär detta att du hatar mig eftersom jag väljer att tro på gud på ett annat sätt än det som Islam förespråkar?
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-08-31 22:49
Tack för svaren! Blev lite besviken dock. Ska jag titta på det rent objektivt så känns ju kristendomen som en mer kärleksfull religion jämfört med den bilden du ger ut av Islam.

Det antog jag också=) Men nu är det ju så att det inte bara handlar om kärlek. Det handlar om sanningen. Och sanningen är att det finns ondska och villfarelse. Kärlek finns där, men allt är inte alltid kärlek och man måste kunna hantera sådant också.

Hade hoppats på att den här uppmuntran till kärleken för alla människor fanns inom Islam också.

Fast det fanns det ju också, det var ju det hela mitt inlägg handlade om=)

Innebär detta att du hatar mig eftersom jag väljer att tro på gud på ett annat sätt än det som Islam förespråkar?

Nej, det är precis det som jag inte gör, det var ju det hela mitt inlägg handlade om=) Jag hatar en del saker, koncept, trosuppfattningar, beteenden osv, för jag ser hur dem korrumperar individuellt och kollektivt, men det betyder inte att jag hatar människorna som utgör eller har dessa. Det är skillnad.

2013-08-31 23:43
Kärlek finns där, men allt är inte alltid kärlek och man måste kunna hantera sådant också.


Genom att ta avstånd från och hata det "onda"? Är det så man ska bli kvitt ondska enligt koranen alltså?Jag hatar en del saker, koncept, trosuppfattningar, beteenden osv, för jag ser hur dem korrumperar individuellt och kollektivt, men det betyder inte att jag hatar människorna som utgör eller har dessa. Det är skillnad.


Vad är det då hos mig som du känner kärlek för, om den upplevelse jag har av andlighet är en väldigt stor del av vem jag är?

Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-01 06:32
Genom att ta avstånd från och hata det "onda"?

Det måste man göra i hjärtat. Man blir som man umgås så att säga, i större eller mindre grad, beroende på hur väl man känner sig själv och sina avsikter.

Ett exempel; du umgås med sådana som tar droger. Du tar avstånd från det dem gör i hjärtat, för du ser igenom det och vad det orsakar hos dem som gör det. Men som personer så kan du ändå älska dem, inte sant?

Är det så man ska bli kvitt ondska enligt koranen alltså?

Jag ser inte hur alla de olika grenarna av new age skapar en fredligare värld. Nej, faktum är att dessa doktriner om 'kärlek', kommer från sådana källor som förespråkar eliminering av en stor del av världen, för att kunna införliva sin utopi. Motsägelsefullt? I would say so.

2013-09-01 06:42
Vad är det då hos mig som du känner kärlek för, om den upplevelse jag har av andlighet är en väldigt stor del av vem jag är?

För att du är en Guds skapelse. Precis som allting annat. Du är en god människa utifrån de parametrar som du har framför dig.

TROENDE! ... Men om ni har överseende, förlåter och glömmer Han är ständigt förlåtande, barmhärtig.

de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta

Dvs, alla människor felar, har brister osv. Detta gör inte att vi skall hata personer för det. Vi önskar att andra skall ha överseende med oss. Och vi vet att Skaparen åter och åter har överseende med oss, skall vi då döma och inte ha överseende med andra?

2013-09-01 09:42
Det måste man göra i hjärtat. Man blir som man umgås så att säga, i större eller mindre grad, beroende på hur väl man känner sig själv och sina avsikter.

Ett exempel; du umgås med sådana som tar droger. Du tar avstånd från det dem gör i hjärtat, för du ser igenom det och vad det orsakar hos dem som gör det. Men som personer så kan du ändå älska dem, inte sant?


I see. Så med "hata", så menar du att inte vilja göra samma sak som dem?

Jag ser inte hur alla de olika grenarna av new age skapar en fredligare värld. Nej, faktum är att dessa doktriner om 'kärlek', kommer från sådana källor som förespråkar eliminering av en stor del av världen, för att kunna införliva sin utopi. Motsägelsefullt? I would say so.


Nu ser jag det inte som att jag håller på med new age. New age för mig är tron på en parallell värld med änglar och andar, folk som har kristaller runt halsen för att hela sig själv, law of attraction, affirmationer osv. Det är inte min grej.

Dock så svarade du inte på frågan. Anser Islam att man kan bli kvitt ondska genom att hata det som är ont?


För att du är en Guds skapelse. Precis som allting annat.


Dvs, alla människor felar, har brister osv. Detta gör inte att vi skall hata personer för det. Vi önskar att andra skall ha överseende med oss. Och vi vet att Skaparen åter och åter har överseende med oss, skall vi då döma och inte ha överseende med andra?


Absolut. Så ser jag också på det. Att vissa kärlek för varandra är att inte döma och ha "överseende".
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-01 19:54
I see. Så med "hata", så menar du att inte vilja göra samma sak som dem?

Ungefär så ja.

Nu ser jag det inte som att jag håller på med new age. New age för mig är tron på en parallell värld med änglar och andar, folk som har kristaller runt halsen för att hela sig själv, law of attraction, affirmationer osv. Det är inte min grej.

New age har många grenar som tar uttryck på olika sätt. Men det finns vissa kärnpunkter som förenar new age doktrinen. Några av dessa är:

* Att vi närmar oss en ny tidsepok, en stor ändring av något slag, och om inte denna ändring sker så ligger människan illa till.

* Att människan kollektivt och individuellt måste eller kommer genomgå en andlig evolution, där de gamla tankesystemen måste bytas ut mot nya.
Att människan har en gudomlig kapacitet.

* Esoteriska tolkningar av religiösa texter, framförallt bibeln.

* Ett globalt nytt system.

Tolle (och säkerligen Byron) har de flesta punkterna av dessa med i sina läror. Som jag skrivit förut, de bakar in detta något mer subtilt, för de riktar in sig på en en mer ’kommersiell’ och sekulär publik.

Dock så svarade du inte på frågan. Anser Islam att man kan bli kvitt ondska genom att hata det som är ont?

Fast hatet är inte metoden i att motverka ondska. Det största 'vapnet' mot ondska är godhet. Man kan bara börja med sig själv, sedan på sina nära, och om man kommer vidare så lokalt och därifrån bredda ut det. Man kan göra många olika saker. "Tänk globalt, agera lokalt" så att säga.

2013-09-01 20:59
Byron Katie stämmer inte in på något av de punkter och hon är den jag lyssnat mest på just nu :)


Det största 'vapnet' mot ondska är godhet.


Absolut. Varpå jag tyckte om bibel-citatet; älska dina fiender.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-01 21:12
Kärlek

Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-01 21:21
Fin bild! Det är en sådan relation som muslimer och kristna levt tillsammans med för det mesta. Självklart har det funnits och finns historiska händelser som orsakat annat, men det har oftare politiska orsaker.

2013-09-01 21:22
Ang. Byron; det lilla jag lyssnat med henne innefattar ändå liknande mindset som finns inom new age.

2013-09-01 21:55
DiggeriDoo skrev:
Fin bild! Det är en sådan relation som muslimer och kristna levt tillsammans med för det mesta. Självklart har det funnits och finns historiska händelser som orsakat annat, men det har oftare politiska orsaker.


Ja. Jag är jävligt blödig så jag blir tårögd av sånt...hehe

Ang. Byron; det lilla jag lyssnat med henne innefattar ändå liknande mindset som finns inom new age.


Då får du lyssna lite mer innan du dömer :) Det handlar enbart om att ifrågasätta sitt tänkande vilket också innebär att man i princip kan använda undersökningen på vilket "mindset" eller vilken tanke som helst.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-01 22:23
Då får du lyssna lite mer innan du dömer :) Det handlar enbart om att ifrågasätta sitt tänkande vilket också innebär att man i princip kan använda undersökningen på vilket "mindset" eller vilken tanke som helst.

Du har rätt. Har bara kollat några klipp med henne och kan egentligen inte säga så mkt om henne. Men hela henne utstrålning säger new age. Men får väl försöka att inte 'judge the book by its cover'.

2013-09-01 22:47
Jag skulle rekommendera att isåfall titta på klipp där hon faktiskt använder metoden på någon person, eftersom du antagligen bara kommer tro att hon pratar om ett mind-set i intervjuer.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.
Producent

2013-09-03 19:50
Och det innebär också att män och kvinnor inom islam i vissa avseenden har olika roller. De är ju inte exakt som varandra, varken i det yttre eller inre


Du försöker säga att det inte förekommer kvinnoförtryck genom att ge dig in på att kvinnor och män har olika roller för dom är olika i det yttre och inre.
Jadu... Det är ungefär som att jag skulle le och säga: "ser du inte att jag är ledsen?".

2013-09-03 20:52
Jag skulle rekommendera att isåfall titta på klipp där hon faktiskt använder metoden på någon person, eftersom du antagligen bara kommer tro att hon pratar om ett mind-set i intervjuer.

Skall försöka göra det när jag får tid över. Dock så såg jag ändå (i en intervju men iaf) att hon är nära vän med Tolle. Och man är som man umgås oftast. Men visst, hon kanske riktar in sig mer på en psykologisk approach, att ta sig ur ohälsosamma tankespiraler i sin offentliga roll.

2013-09-03 20:54
Du försöker säga att det inte förekommer kvinnoförtryck genom att ge dig in på att kvinnor och män har olika roller för dom är olika i det yttre och inre.
Jadu... Det är ungefär som att jag skulle le och säga: "ser du inte att jag är ledsen?".

Hur är det samma sak? Om du ler och säger att du är ledsen är det ju uppenbart att du inte menar det. Och det finns ju olikheter. Kvinnor har vissa starkare egenskaper och mannen andra.

En kvinna som förstår religionen och själv väljer att underkasta sig, av sin egen tro, håller med om dessa. Hon känner inte sig förtryckt. Dvs om hon inte har en man som är orättvis och förtryckande. Men det är då fel på mannen och inte religionen.

Jag och min fru har precis vart föräldralediga, först hon och sedan jag. Vi arbetar båda två. Under tiden som den ena var hemma så märkte vi hur mycket det görs hemma när man har barn. Nu när vi båda jobbar igen så märker vi att det skulle vara bra om en person kunde vara hemma.

Och det är ganska naturligt att det är kvinnan eftersom hon föder barn, och får det då svårare att arbeta under längre perioder pga det. Kvinnan har också sina blödningar en gång i månaden, vilket också är något som många kvinnor blir påverkade av. Betyder det att kvinnor är sämre? Nej, såklart inte. Det är för att underlätta för dem.

Och skall man inte ha barn, eller om det finns en drivkraft att arbeta så kan man göra det. Men kvinnan har frihet att avstå arbete. Och mannen är ålagd att försörja kvinnan, just för att göra det enklare för henne, samt för att balansera arbetet. Det finns inget förtryck i det.

2013-09-03 21:04
Skall försöka göra det när jag får tid över. Dock så såg jag ändå (i en intervju men iaf) att hon är nära vän med Tolle. Och man är som man umgås oftast. Men visst, hon kanske riktar in sig mer på en psykologisk approach, att ta sig ur ohälsosamma tankespiraler i sin offentliga roll.


Japp. Men jag gillar tolle så det har mig inget emot. Men jag kan dock förstå att du blir misstänksam eftersom du anser att han håller på med onda saker. Men hon föreläser inte särskilt mycket. Hon är grundaren i en metod som är avsedd för att undersöka stressande tankar ( självkritik, självhat osv ), vilket i grund och botten är det hon hjälper människor med. Sen kan jag av egen erfarenhet säga att undersökningen gör att man blir mer empatisk och närvarande vilket i sin tur är själva essensen av tolles läror. Så det är klart det går hand i hand.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-03 21:09
Hon är grundaren i en metod som är avsedd för att undersöka stressande tankar ( självkritik, självhat osv ), vilket i grund och botten är det hon hjälper människor med.

Och det verkar ju bra, av det lilla jag sett iaf. Om det är en metod att bearbeta sådant med. Sen finns det där jobbiga sidan hos mig som muslim att allt är fel om inte det finns dyrkan och lydnad till Skaparen i grunden=) Så den andliga biten slopar jag ju (big whoop), men som metod att bearbeta stress och andra negativa tankar, way to go (big whoop, vem är jag, jag vet).

2013-09-03 21:17
Sen finns det där jobbiga sidan hos mig som muslim att allt är fel om inte det finns dyrkan och lydnad till Skaparen i grunden=)Jag måste ge dig väldigt rätt där. Det är en väldigt jobbig sida hos dig ;)


Så den andliga biten slopar jag ju (big whoop), men som metod att bearbeta stress och andra negativa tankar, way to go (big whoop, vem är jag, jag vet).Det finns inga krav på att du måste tro på den andliga delen av det hon gör, så whoop away! :P
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-03 21:23
Det var från tredje person, som jag big whoopade mig själv=)

2013-09-03 21:30
Jag förstod det. Det var den tredje personen jag pratade till :P

Jag har föresten använt metoden på dig en del haha.. du kanske inte har märkt någon skillnad på mig men jag insåg att jag var rätt elak och nedlåtande mot dig istället för att försöka förstå.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-04 10:48
DiggeriDoo

Jag ska inte vara raljant nu, utan detta är en ärligt menat fråga som jag tycker är relevant.

Vad är din inställning till sammanblandning av religion och politik? Jag förstår att du baserar din livssyn på att koranen förmedlar din guds sanning, men hur ser du på ditt mandat att påverka andra via lagstiftningen? Skulle du förespråka lagar mot homosexualitet, musik, alkohol, etc.?
 

2013-09-04 20:30
Vad är din inställning till sammanblandning av religion och politik? Jag förstår att du baserar din livssyn på att koranen förmedlar din guds sanning, men hur ser du på ditt mandat att påverka andra via lagstiftningen?

Detta är ett ämne över mitt kunnande faktiskt. Men som jag förstått så är den formen av politik som vi har inget som muslimer bör beblanda sig i. Man kan, om man har styrkan att inte bli påverkad av den grund som politik står på. Men samtidigt är detta en mycket svår sak att gå in i då man per automatik måste kompromissa sin religion. Om man uttrycker vissa åsikter så blir man utesluten ur spelet. Så man måste hyscha och göra sig till. Kanske åstadkommer man några förbättringar, men till vilket pris? Och eftersom man alltid måste spela efter reglerna så kommer man ändå inte komma speciellt långt. Sen vet jag inte hur det fungerar eller om det finns (vilket jag antar det finns) någon form av islamisk politik. Men den grundar ju sig i så fall på Koranen och sunnah, dvs shari'a.

Skulle du förespråka lagar mot homosexualitet, musik, alkohol, etc.?

Detta är kanske en ännu större fråga. Men ja, jag är absolut för sådana lagar. Men sådana lagar är inget som är aktuellt nu, här, eller ens i många muslimska länder i dagsläget. För att kunna införa shari’a måste staten leva upp till de krav som shari’a består av.

Tex lagen att hugga av motsatt hand och fot för stöld. Om det finns fattigdom, arbetslösa som inte får någon zakat (allmosan), hemlösa osv, så blir det ju naturligt att dem på något sätt måste få mat, tex genom att stjäla. Då lever staten inte upp till sitt försörningskrav, och då kan man inte heller ha sådana lagar. Mer än så kan jag inte svara due to lack av kunskap.

2013-09-05 12:33
DiggeriDoo skrev:
Vad är din inställning till sammanblandning av religion och politik? Jag förstår att du baserar din livssyn på att koranen förmedlar din guds sanning, men hur ser du på ditt mandat att påverka andra via lagstiftningen?

Detta är ett ämne över mitt kunnande faktiskt. Men som jag förstått så är den formen av politik som vi har inget som muslimer bör beblanda sig i. Man kan, om man har styrkan att inte bli påverkad av den grund som politik står på. Men samtidigt är detta en mycket svår sak att gå in i då man per automatik måste kompromissa sin religion. Om man uttrycker vissa åsikter så blir man utesluten ur spelet. Så man måste hyscha och göra sig till. Kanske åstadkommer man några förbättringar, men till vilket pris? Och eftersom man alltid måste spela efter reglerna så kommer man ändå inte komma speciellt långt. Sen vet jag inte hur det fungerar eller om det finns (vilket jag antar det finns) någon form av islamisk politik. Men den grundar ju sig i så fall på Koranen och sunnah, dvs shari'a.

Skulle du förespråka lagar mot homosexualitet, musik, alkohol, etc.?

Detta är kanske en ännu större fråga. Men ja, jag är absolut för sådana lagar. Men sådana lagar är inget som är aktuellt nu, här, eller ens i många muslimska länder i dagsläget. För att kunna införa shari’a måste staten leva upp till de krav som shari’a består av.

Tex lagen att hugga av motsatt hand och fot för stöld. Om det finns fattigdom, arbetslösa som inte får någon zakat (allmosan), hemlösa osv, så blir det ju naturligt att dem på något sätt måste få mat, tex genom att stjäla. Då lever staten inte upp till sitt försörningskrav, och då kan man inte heller ha sådana lagar. Mer än så kan jag inte svara due to lack av kunskap.Detta är anledningen till varför sverigedemokraterna får så många väljare.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-05 13:15
Jag såg diskussionen angående aisha på sida 1, och jag vet inte om det tagits upp igen men jag har aldrig hört något annat än att hon gifte sig med mohammed när hon var sex och att äktenskapet fullbordades när hon var nio, vilket gör att de mest efterblivna delarna av mellanöstern fortfarande följer hans exempel.

2013-09-05 14:19
skönt att hon fick växa upp innan hon blev "kvinna".


"let´s all do as the pedo...*harkel* prophet did"


"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-09-05 18:45
DiggeriDoo skrev:
Vad är din inställning till sammanblandning av religion och politik? Jag förstår att du baserar din livssyn på att koranen förmedlar din guds sanning, men hur ser du på ditt mandat att påverka andra via lagstiftningen?

Detta är ett ämne över mitt kunnande faktiskt. Men som jag förstått så är den formen av politik som vi har inget som muslimer bör beblanda sig i. Man kan, om man har styrkan att inte bli påverkad av den grund som politik står på. Men samtidigt är detta en mycket svår sak att gå in i då man per automatik måste kompromissa sin religion. Om man uttrycker vissa åsikter så blir man utesluten ur spelet. Så man måste hyscha och göra sig till. Kanske åstadkommer man några förbättringar, men till vilket pris? Och eftersom man alltid måste spela efter reglerna så kommer man ändå inte komma speciellt långt. Sen vet jag inte hur det fungerar eller om det finns (vilket jag antar det finns) någon form av islamisk politik. Men den grundar ju sig i så fall på Koranen och sunnah, dvs shari'a.

Skulle du förespråka lagar mot homosexualitet, musik, alkohol, etc.?

Detta är kanske en ännu större fråga. Men ja, jag är absolut för sådana lagar. Men sådana lagar är inget som är aktuellt nu, här, eller ens i många muslimska länder i dagsläget. För att kunna införa shari’a måste staten leva upp till de krav som shari’a består av.

Tex lagen att hugga av motsatt hand och fot för stöld. Om det finns fattigdom, arbetslösa som inte får någon zakat (allmosan), hemlösa osv, så blir det ju naturligt att dem på något sätt måste få mat, tex genom att stjäla. Då lever staten inte upp till sitt försörningskrav, och då kan man inte heller ha sådana lagar. Mer än så kan jag inte svara due to lack av kunskap.Detta är anledningen till varför sverigedemokraterna får så många

Tror med det är andledningen till att Sd går framåt så mycket.
för att jag kallas koma :P

2013-09-05 21:28
Jag såg diskussionen angående aisha på sida 1, och jag vet inte om det tagits upp igen men jag har aldrig hört något annat än att hon gifte sig med mohammed när hon var sex och att äktenskapet fullbordades när hon var nio, vilket gör att de mest efterblivna delarna av mellanöstern fortfarande följer hans exempel.

Det stämmer det du säger. Men vi lär från haditherna att Profeten Muhammed (saw) behandlade henne utefter hennes ålder. Dessutom är det säkerligen stor skillnad på en 9 åring nu jämfört med för 1400 år sedan. Men dessa är sekundära argument. Keep reading.

Inom islam blir man sexmyndig med den biologiska klockan. Dvs när man kroppen utvecklas så att den kan befrukta. När den kan det så är kroppen redo för det. Och denna ålder skiljer sig mellan personer. Sällan 9, vanligt runt 13-14.

I våra moderna länder finns det lagar som bestämmer när man är sexmyndig. I Sverige är det 15. Här skulle man bli dömd som pedofil om man hade sex med en 14 åring. Men i andra länder i Europa så ligger åldersgränsen vid 14, dvs helt lagligt. I Spanien ligger åldersgränsen på 13 år. Som du ser så skiljer sig åldrarna beroende på land. Inom islam är det biologin som bestämmer, vilket är helt logiskt, då kroppen då är redo för det. För män betyder det när de producerar sperma och för kvinnor när de får mens.

Med det sagt så skall det sägas att det inte är något vanligt förekommande idag att män gör så.

2013-09-05 21:43
Men dem är fortfarande barn rent fysiskt. Människokroppen är fullt utvecklad vid 20-25 års ålder. Och rent psykologiskt är man definitivt inte vuxen vid 13-14 år. Du kan säga vad du vill. Men det är så det är.
för att jag kallas koma :P

2013-09-05 21:52
Jag säger vad jag vill och du säger vad du vill

2013-09-05 21:55
Rent psykologiskt kan man vara ett barn när man är 40 också.

Och det finns unga som har sin sexuella debut i tidiga åldrar, så det klarar dem också av.

Däremot finns det också en regel inom islam att om det för med sig skada så skall man vänta tills det går att göra. Det skall vara njutning för båda parterna.

2013-09-05 22:25


DiggeriDoo. Du får ge dig lite nu. Du sitter och förespråkar pedofili nu och syftet med denna tråden är väl att du ska framställa Islam som något gott? Det går inte att försvara pedofili. Aldrig någonsin. Gör du det så förlorar du varje sund och förnuftig människas öra.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-05 22:33
Vad betyder fullborda äktenskapet? Hur många 9-åringar har du sett som är mogna för sex? Och vad har vissa länders låga age of consent med något att göra? Spanien talar för övrigt om att höja åldern och personligen tycker jag att är man under 18 så ska man inte få ha sex med någon som är 5 år yngre, och över 18 inte med någon som är under 18.

Man kan inte komma undan att mohammed (piss över hans minne) var en våldtäktsman, pedofil och mördare.

2013-09-05 22:34

2013-09-05 22:38
Han va ju gangsta iaf, folk kan inte ens driva med honom så här många år efter hans död utan att få ett pris på sitt huvud, Mhammed dvs.

Fö är ju människan i klart behov av väldefinerade parningslekar och ramar men vettetusan om att bli bortgift i låg ålder är idealt
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-05 22:39
DiggeriDoo: Inte för att vara elak. Men individer som är som barn när dem är 40 år. beror på att dem är förståndshandikappade. I den här artikeln visar tydliga bevis på att människans hjärna inte är fullt utvecklad för ens vid 25 års ålder.
för att jag kallas koma :P

2013-09-05 22:40
SofiaBayo: Helt sant. Går aldrig att rättfärdiga pedofili. Det är bland de vidrigaste handlingar en människa kan begå.
för att jag kallas koma :P

2013-09-05 22:44
Diggi: klart du får säga vad du vill. Men tycker det är konstigt att du säger emot vetenskaplig forskning.

OrthodoxStance: Håller med helt och hållet.


för att jag kallas koma :P

2013-09-05 22:58
Du är ursprunglingen från norrköping coma? J?

2013-09-05 23:10
OrthodoxStance: Nej västergötland :)
för att jag kallas koma :P
Producent

2013-09-06 07:09
Diggeridoo

Inom islam blir man sexmyndig med den biologiska klockan. Dvs när man kroppen utvecklas så att den kan befrukta. När den kan det så är kroppen redo för det. Och denna ålder skiljer sig mellan personer. Sällan 9, vanligt runt 13-14.


Det är inte så hemskt ovanligt att man får sin första mens, ( kroppen är utvecklad så den kan befruktas) när man är 9-10 år gammal.

"Hos dessa flickor har puberteten startat redan när de var sju eller åtta år. Mensen brukar komma cirka tre år efter de första pubertetstecknen.
Några flickor är därför bara fem eller sex år när de kommer i puberteten. De får mens redan när de är sju eller åtta, även om det är extremt sällsynt."

http://www.aftonbladet.se/wendela/article10833457.ab

Dvs lika gammal som pippi långstrump, eller som dom här två tjejerna:Menar du att Islam säger att man då får gifta sig och ligga med dom?
Give my regards to King Tut, asshole

2013-09-06 08:44
Kurtrussel

Nej. Båda ska tydligen vara villiga till sex enligt någon regel. Å andra sidan så finns det regler som säger att man ska tillfredsställa varandra i ett äktenskap så man ska ställa upp på sex ibland även om man inte vill. Jag undrar vilken regel som har mest tyngd.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-06 08:46
Frågan är vilken twisted man som överhuvudtaget går med på att gifta sig med ett barn. Männen blir antagligen också tvingade till äktenskapet eftersom jag utgår ifrån att alla av dem inte är pedofiler eller finner en intellektuell connection med en 9-åring.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-09-06 09:00
Frågan är vilken twisted man som överhuvudtaget går med på att gifta sig med ett barn


"profet"-helvetet muhammed - mannen som flög på en häst till gud!


*stålmannen-musik*
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-09-06 10:09
Och när vi ändå är igång så tycker jag det är hyckleri att som troende muslim prata om att man kränks i yttrandefrihetens och demokratins namn när man drömmer om ett sharia-samhälle där kristna och judar lever som dhimmis och värre för hedningar.

2013-09-06 20:55
SofiaBayo
Du får ge dig lite nu. Du sitter och förespråkar pedofili nu

Det gör jag inte. Jag framställer bara den dubbelmoral ni har när ni argumenterar. Eftersom det finns många länder där åldersgränsen för sexuellt umgänge är lägre än i Sverige. Och det finns länder som anser vår åldersgräns vara förbjuden. Och jag pratar inte egentligen om vuxna som gifter sig med unga. Det är inte speciellt vanligt förekommande. Jag pratar att unga gifter sig med unga. Ni väljer bara att fokusera och se en sak.

Båda ska tydligen vara villiga till sex

Inte bara villiga, fysiskt kapabla också. Om en tjej som fått mens är för trång så blir hon skadad om man skulle tränga in i henne med tvång vilket per automatik gör det förbjudet. Dessutom så är det inte tillåtet att gifta bort sina barn mot deras vilja. Man kan försöka hjälpa dem hitta en partner men dem måste själva vilja det.

Det fanns en flicka som kom till Profeten Muhammed (saw) som berättade att hennes pappa tvingade henne att gifta sig med en man, utan hennes tillåtelse. Profeten Muhammed (saw) lät henne då välja om hon ville eller inte. Hon valde att göra det, men sade: "jag ville bara låta andra kvinnor veta att föräldrar inte har rätt att tvinga en man åt dem."

Följande är en översättning från en mufti från Medina, där en av systrarna frågade angående tvångsgifte. Muftin som svarade har vart mufti i Profetens moské i tiotals år och undervisat i islamiska universitetet i Medina, det som i media svartmålas som extrema. Han säger såhär:Denna blandning av regler gör att man som förälder är noga med vem man gifter bort sina döttrar och söner till. Eftersom dem har ju sin roll i processen också. Om du fick en dotter, och hon VILLE gifta sig med en 23 åring när hon var 14-15, skulle du tillåta det?

Och om du skulle, vad för krav skulle du ha? Eller hur långt sträcker sig ditt frihetsutövande? Skall hon få gifta sig med vem som helst, även om du inte ansåg att den hon vill gifta sig med är en bra person?

Så förälder gifter inte bort sina barn till vem som helst, och barnet måste själv vilja det. Sen finns det ju sådana människor som har ondska i sig, men det finns det ju här också. Hur många fall av barnövergrepp finns inte i våra samhällen? Och missförstå inte, jag skriver inte det som att jämföra eller skylla bort med. Jag menar att här görs det som något äcklig, bisarrt, ont, skadligt osv. Men de ramar som är satta av islam baserar sig på allas samtyckande, rättvisa, godhet osv.

Däremot håller jag med om, att jag personligen anser det vara mycket underligt, och motbjudande att en vuxen man skulle ens vilja gifta sig eller tänka sådana saker om en så ung person. Jag förklarar bara att det inte egentligen är så stor skillnad från våra länder, för alla våra länder har olika åldrar för det. Jag förklarar också att det finns säkerhetsregler för att det inte skall bli förtryck osv. Och till sist, som jag nämnde, det är inte speciellt vanligt längre. Så det är ytterligare en hetsmetod som lätt kan vinklas till värsta grejen för att hacka på islam. Men det finns inte så stor skillnad egentligen om man studerar saken närmare.

2013-09-06 20:57
coma82
Men individer som är som barn när dem är 40 år. beror på att dem är förståndshandikappade.

Det var inte det jag menade. Jag menade att en vuxen, 'normal' person kan mentalt vara helt omogen, sätta sig i destruktiva förhållanden, och genom dem skada sig själv. Skall dem också förbjudas att ingå i relationer då?

I den här artikeln visar tydliga bevis på att människans hjärna inte är fullt utvecklad för ens vid 25 års ålder.

Och i så fall så argumenterar du ju mot dig själv eftersom man i Sverige får ha sex när man är 15 år. Det är 10 år ifrån forskningsresultatet. Gör det inte våra lagar till pedofillagar också? Det stod att först vid 20 så mognar förmågan till överblick.