I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Vad vet vi om islam?

Övrigt - Vardagsfilosofi

   

2011-10-17 11:19

Vad vet vi om islam?

I Guds, Den Nådrikes, Den Barmhärtiges Namn.

Efter att besvarat flera feltolkningar om islam i tråden "Gud existerar inte", vill jag nu starta denna tråd där vi kan diskutera vår syn på islam.

Här finns plats för åsikter, frågor och kritik. Men håll diskussionen gärna på en respektfull nivå. Det blir trevligare och mer givande för allihop då.

Här kan också diskuteras och frågas om likheter och skillnader mellan islam och de andra monoteistiska religionerna och hur islam skiljer sig ifrån andra trosuppfattningar. Kom ihåg att ateism också är en trosuppfattning, inte en sanning.

Jag är inte någon lärd person i islam så jag kommer inte att kunna besvara allt. Enligt islam så ska man inte yttra sig om saker som man inte vet om. Men jag ska göra det efter min förmåga och den lilla kunskap jag har.

Kanske kan jag besvara frågorna och på så vis visa att kanske islam ser på samma sak från ett annat perspektiv.

Idag så presenteras islam på ett väldigt orättvist sätt, och många människor tror att det är en förtryckande religion som skapar förtryckande, trångsynta och ovetenskapliga utövare av religionen.

Därför vill jag i denna tråd ge möjlighet till dem som vill komma till uttryck med sin syn och sina tankar om islam, till en rättvisare och mer sanningsenlig.

(Med Guds vilja) kan vi tillsammans formatera våra bestämda och okorrekta vyer.


2011-10-17 11:24
Jag börjar angående den felaktiga tolkningen att islam spreds med ”svärdet”, dvs med våld.

Först några verser till stöd från Koranen, som är ju den bok som vi ska extrahera sanningEN ur:

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor.”


”Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du påtvinga människorna tron.”


”Sändebudets enda uppgift är att framföra det budskap ?-?men Gud vet vad ni öppet tillkännager och vad ni vill dölja.”


1. Islam lämnade kyrkor och andra ”heliga” byggnader ifred i de områden som islam spreds till. Skulle islam ha spridits med svärdet skulle man idag inte finna andra grupper som levt kvar sedan Profetens tid, tex Egypten, Syrien och Jerusalem. I Palestina även finns kristna, som tillsammans med muslimerna lever under förtryck. Skulle man sprida islam med svärdet och tvinga alla in till islam skulle inte dessa andra grupper kunnat leva kvar.

Man även höll kvar samarbete med tex judar trots att de öppet var emot muslimerna. Så länge man med säkerhet visste att pengarna från judarna inte användes till att bekämpa muslimerna.

Och självklart om det gjordes våldsamt motstånd så var man ju inte passiv. Men det är ju inte demokratin inte heller, right? Man rättfärdigar (ofta med lögner) att gå in i länder som man inte har något att göra med för att skapa ”demokrati” och ”fred”. Det om något är att sprida sitt budskap ”med svärdet”.

2. I västerländsk media så har man med enkel psykologi dragit paralleller mellan arab och muslim. Vilket i sig är helt okorrekt. Alla araber är inte muslimer och alla muslimer är inte araber. Det är den galna muslimska barbar-araben som blir en ankare hos befolkningen, det man tänker på när man hör islam, och tvärtom.

Den största muslimska landet idag är Indonesien, med sina 200 miljoner invånare. De såg aldrig några muslimska soldater. Vad de såg var de ärliga handelsmännen och människor av beundransvärd karaktär. Vidare spreds den till Malaysia och Filippinerna. Och vad man i väst inte får höra är att den näst största religionen i Indien är islam (ca 13,4% / 138 188 240 människor).

3. Om islam spreds av svärdet, hur kan det fortfarande vara världens snabbast växande religion, även i väst? Det finns ingen som går runt här och tvingar människor att anta islam. Trots den stora satsningen på smutskastning. Kanske det är det som blir backfire till dessa smutskastande människor. Hur många konverterade tex inte till islam efter 9/11? Hur stor kampanj var inte det mot muslimerna. Men människor som tittade utanför den konventionella median insåg snabbt att deras version var överdriven och felaktig. Vilket ökade nyfikenheten ännu mer, tills de insåg hur vacker och sann islam är. Som Allah säger i Koranen:

”OCH hur förnekarna av sanningen smidde onda planer mot dig; de ville ta dig till fånga eller döda dig eller driva bort dig. Ja, de smider sina planer, men Gud smider Sina planer och Gud smider bättre planer än någon annan.”

Rappare

2011-10-17 12:02
Jag hade gärna diskuterat liknande ämnen med dig om jag inte visste att varje inlägg du skriver blir en bok.

2011-10-17 12:16
Offtopic-fällan på första inlägget och jag hoppar rakt in i den=)

I en tanke eller insikt kan flera tidigare händelser/erfarenheter och tankar kopplas ihop på en sekund. Men i en linjär beskrivning av samma ämne kan behöva mycket mer.

Eftersom hela grundbegreppet och synen av islam är så förvrängd i väst så har jag behövt skriva från många olika aspekter. Jag är inte lingvist så jag bakar säkert ut saker bara för att come around. Men jag gör det också för att kunna ge den ”klickande” effekten i tanken. Inte för att den sker för alla eller ens för någon men det är det jag försöker göra. Om jag, eller vem som helst, bara slänger ur mig några snabba kommentarer så blir det troligen misstolkat och man hamnar på spår som man inte hade som avsikt att hamna. Därför är jag noga att förklara noggrant och försöka ge exempel på det jag menar.

Men jag inser och håller med om att det blev långa inlägg en del gånger och min intention är att korta ner mina texter. Men sen om du menar att de två första inläggen jag här gjorde skulle vara långa så kanske man inte egentligen så gärna skulle diskutera ämnet, eller så har man väldigt kort koncentrationsspann. För de är inte speciellt långa. Kör bara så får vi se vad som sker=)

2011-10-17 14:09
Kort svar: Att Islam är en religon som förtrycker kvinnor samt förespråkar pedofili.
En annan otrevlig faktor som spelar roll är att i många fall ses islams "regler" som viktigare än statens.
??? ???
Rappare

2011-10-17 14:18
Jag kan tycka att gränsöverskridande etik är en ganska fin tanke i teorin faktiskt.

2011-10-17 17:48
ItalianStallion

Islam är en religon som förtrycker kvinnor


Det är ett av de största felaktiga tolkningar om islam ja. Och för att kunna ge dig mer precist svar skulle jag behöva exempel på hur islam förtrycker kvinnor. Kan du ge mig det?

Faktiskt så blev kvinnan med islam upplyft till en jämställd status med männen. Innan islam så blev de utnyttjade och illa behandlade. Nedan följer bara etta exempel för nedkortning:

Det fanns en tradition innan islam att männen kunde skilja sig från sina fruar genom halâl.

Halâla gick alltså ut på att en man gifte sig med en kvinna enbart i syfte att ligga med henne och skilja sig igen så att hennes förra make kunde ta henne tillbaks. Om denna förnedrande sedvänja sade profeten Muhammed (saw): "Må Guds förbannelse vara över den man som begår halâla och över den man som halâla ges till".


fler exempel

Om du menar att slöjan skulle vara förtryckande, hur förklarar du då de västerländska kvinnor som går från att ha visat sin kropp till andra människor till att ta på sig slöja och skyla sig?

Om du menar hedersmord så har det inte något med islam att göra. Det är strikt förbjudet.

Om du menar att kvinnorna mer är hemma och männen jobbar så är det en praktisk lösning på samvaron, som inte bara muslimer följer. Eftersom det är kvinnan som tex föder barn så blir det jobbigt för henne att jobba under långa tider. Om kvinnan väljer (fritt val) att stanna hemma och sköta det så får hon det. Om hon vill jobba så får hon det. Mannen däremot har inte ett val. Mannens uppgift är att försörja kvinnan och barnet/barnen. Just för att kvinnan går igenom en så stor sak som att bära ett barn i 9 månader och sedan föda den, amma den osv. Det är ett enormt arbete och upplevelse som vi män inte i närheten kan föreställa oss.

Och det innebär också att män och kvinnor inom islam i vissa avseenden har olika roller. De är ju inte exakt som varandra, varken i det yttre eller inre. Och för de som är muslimer, män som kvinnor, så är detta inget problem. Kvinnorna känner inte sig underkastade männen, det är ett av de största missförstånden som finns om islam. Om man känner praktiserande familjer så vet man detta.

samt förespråkar pedofili.


Jag antar att du syftar på att Profeten Muhammed (saw) gifte sig med A’isha. A’isha var Profetens (saw) närmaste följeslagares dotter. Han hette Abu Bakar. Han önskade att dottern skulle gifta sig med Profeten (saw). Och under uppväxten så tillbringade såklart A’isha mycket tid med Profeten Muhammed (saw). Och när hon sedan växte upp så såg hon det som en ära och tvekade inte att gifta sig med honom. Dem gifta sig inte direkt när hon var barn även om den ideen fanns där.

Och vi måste också minnas att på den tiden var normen annat än idag. Vid 14 års ålder är kvinnor mogna för havande. Det betyder att enligt ”natur” så är det möjligt att få barn. På den tiden var 14 åringar säkerligen mycket med mogna och vuxna jämfört med idag.

En annan otrevlig faktor som spelar roll är att i många fall ses islams "regler" som viktigare än statens.


Hur menar du? Ge exempel. Menar du i väst eller i muslimska länder?

Just nu kan jag bara säga, vems ord väger tyngst, statens eller Guds? Och de har även en del olika funktioner, och samtidigt går in i varandra (iaf om man tänker på en muslimsk stat). Staten skall (i en muslimsk stat) fylla de religiösa kraven. Men sen finns det många ”världsliga” beslut som ska tas av människorna själva. Så, hur menar du?

2011-10-17 17:49
scrotum

Vad innebär det? Av ordet så tänker jag att man måste överstrida gränserna för att lära sig något?

Om det är det så är det i enlighet med islam på ett sätt. Eftersom alla gör fel hela tiden så måste vi tillåtas det. Och just därför ber vi så ofta och försöker att minnas Gud så ofta vi kan för att inte göra om de saker vi går över gränsen med. Att vi lär oss av de gånger vi gör det. Det ser vi tex i ”berättelsen” om Adam och Eva. De gjorde ett misstag, insåg det, och bad om förlåtelse, fick det, och blev på så vis ännu mer tacksamma till Gud och insåg Guds nåd och barmhärtighet.

Och därför ska människor visa stort tålamod med varandra och inte fastna på det dåliga hos en annan person, för vi alla är fyllda med brister.

I Koranen:

Men om ni har överseende, förlåter och glömmer Han är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Men att man förespråkar att göra exakt vad man vill, så som många av de stora ”levnadssätten” förespråkar, är inte i enlighet med islam. Resultatet av det lever vi i skulle man ju kunna säga. Om allt är tillåtet och öppet så glömmer man ju snabbt bort ansvaret och moralen. Man hamnar i cirkeln av självbedrägeri. När man hör något som går emot det som man själv gör så startar en högljudd reaktion.

Eftersom människan har så lätt att följa de lägsta begären så blir dessa snabbt en vana, och därför vill man inte lämna dem. Och det är också något enkelt att se att vi redan lever i.
Rappare

2011-10-17 18:24
Du borde nog inte lägga alltför mycket tid på att replikera ItalianStallion, han är nog rätt SD. Min replik var iofs också till honom, och jag försvarade helt enkelt islam på en punkt som han kritiserade.

För övrigt så syftade jag i mitt första inlägg inte till inläggen i denna tråd utan till "Gud existerar inte".

2011-10-17 18:35
Det är faktiskt ingen idé att diskutera med vissa. Hur du orkar förstår jag inte. Att du däremot är trött på fördomar och allmän missuppfattning förstår jag, men tror knappats det gör någon nytta att försöka övertala någon som t.ex. ItalianStallion. Det är ett "lost cause" så att säga.
Don't!

2011-10-17 19:13
scrotum

Du borde nog inte lägga alltför mycket tid på att replikera ItalianStallion, han är nog rätt SD.


Känner inte till denne ItalianStallion. Men han kan nog säkert också förstå, alla kan förstå en sak i hjärtat. Men om det manifesterar sig i det yttre är en annan femma.

Min replik var iofs också till honom, och jag försvarade helt enkelt islam på en punkt som han kritiserade.


Jaha, my bad. Då kanske jag hade en något egocentrisk inställning. Antog det var till mig. Men med förståelsen att din kommentar inte var riktad till mig förstår jag innebörden av den tydligare.

För övrigt så syftade jag i mitt första inlägg inte till inläggen i denna tråd utan till "Gud existerar inte".


Jag förstår att två – tre inlägg på en gång kan bli för mycket att orka ens börja läsa. Och jag märkte redan på mitt första här till italian att det kanske blev lite för långt, höll på och kortade av den så mycket det gick=P Men som man kanske kan se så behövs det också vinklas från de olika hållen för att visa det ohållbara i en sådan kommentar. Annars blir det så svårt att tydliggöra vissa saker (för mig iaf). Men jag ska göra mitt bästa att hålla mig koncist.

2011-10-17 19:14
Mitchy

Om det får bara en person att tänka om på sin syn om islam så är det värt det. Jag känner inte heller att det tar så mycket av min tid. Det finns en inbyggd, ofta omedveten, mätare hos folk att så fort något om religion nämns så åker mätaren upp och känslorna, ofta omedvetna, rusar upp till attack-mode. Och det är en avsiktlig kampanj som ligger bakom födseln till denna inställning som människor har. Det var en av upptäckterna jag gjorde och som så många andra gör i sitt sökande.

2011-10-17 19:24
Om du menar att slöjan skulle vara förtryckande, hur förklarar du då de västerländska kvinnor som går från att ha visat sin kropp till andra människor till att ta på sig slöja och skyla sig?


Det finns visa, både kvinnor och män, som gillar att bli förtryckta. Så att det skulle vara bevis på icke förtryck att en del väljer det frivilligt köper jag inte. Men har du nått bra svar på varför kvinnor skall bära slöja egentligen (har bara pratat med de vid moskén på söder å svaren har aldrig varit tillfredsställande)?

//Yde - :)
www.myspace.com/ydetobbe

"En misantrop är ju trots allt bara ett annat ord för en upplyst person. :P " -Simba

2011-10-17 19:33
Om nu islam är så fantastiskt kan ni ju alla flytta till iran och sluta klaga? Är situationen bra i muslimska länder?
??? ???

2011-10-17 19:59
Bjäär

Hur tillfredsställande svaret är vet jag ej, och jag kan nog inte "hela" svaret själv, men jag testar;

*män är svaga för kvinnlig skönhet och kvinnliga former. Det betyder inte att alla män är sexfixerade, eller att alla män objektifierar kvinnor som inte bär slöja. Det betyder bara helt enkelt att män gillar att titta. Finns det någon av det manliga könet här som nekar detta påstående? Sen skall man inte börja klä av eller titta på kvinnor på det sättet, man kan disciplinera sig själv från detta. Men detta synsätt finns och projiceras till oss genom media m.m.

*kvinnors respekt och person borde inte sitta i hennes stil att klä sig, eller i sexuell utstrålning. Vilken bild av kvinnor har vi i vårt samhälle? Är det inte så att så fort något ska säljas så har man med en halvnaken kvinna och vips så säljer produkten det mångdubbla?

Kändisar på TV, hur ser de ut? SKÖNHETS-magasiner. Det finns en teoretisk syn på jämställdhet i demokrati. Men sen finns det i den "fria marknaden" ett ideal på vad som är kvinnligt, och hur en kvinna är, som inte alls överensstämmer med teorin. Och vilket är det småflickor tar efter?

Från den vinkeln kan man tycka att normen i väst är förtryckande mot kvinnor.

Hur många år tar det för dessa att inse vart deras riktiga värde ligger? Och i denna framställning av män och kvinnor uppstår en kamp mellan könen. I islam är könen i symbios och kompletterar varandra.

*vilka är det som faller offer för trakasserier och våldtäkter? På vilka platser, under vilka tider och i vilka omständigheter? Jag rättfärdigar inte eller säger att de får skylla sig själva. Bara visar på fakta.

*en kvinna med sjal blir inte tittad på på samma sätt. Och en kvinna med sjal kan bygga upp sin självkänsla utifrån det verkligt viktiga, sitt inre jag, inte sitt yttre. Och verkligheten har genom hela historien visat att det är så. Därför blir sjalen som ett skydd och en källa för självkänsla för kvinnan, inte ett förtryck. Synd? Ja, kanske, men så verkar det vara.

Sen nekar jag såklart inte att det finns förtryckande män som tvingar sina fruar. Men det finns förtryckande män som inte tillåter sina kvinnor gå ut för de är svartsjuka osv också som inte är muslimer.

Så det var menat att vara ett skydd för kvinnor från sådan äckelhet av männen. Även om vi själva kan respektera och behandla de bra. Det är inte bara vi här på jorden. Det finns en massa avskum som gör som de vill i sina impulser och skeva föreställningar.

2011-10-17 20:13
ItalianStallion

Om nu islam är så fantastiskt kan ni ju alla flytta till iran och sluta klaga? Är situationen bra i muslimska länder?

Vem klagar? Jag försöker bara visa att islam inte är det som du och många andra tror att det är.

Ett enkelt sätt att se det på är att du förknippar iran med islam. Iran har haft förtryckande ledarskap hur länge som helst, och även många andra muslimska länder. Och i många fall, vem är det som hjälp dessa ledare? Just ja, hoppsan, de demokratiska stora ledarna från väst.

Varför situationen i många muslimska länder ser så dålig ut har inte en religiös orsak, det är för att någon avsiktligt blockerat deras deltagande i den industriella utveckling som vissa andra genomgått.

Om man studerar religionen, inte landet eller vissa extrema och sjuka människor, så ser man snabbt att det som sker inte är i enlighet med islam. Och därför kan man inte skylla på religionen.

Sverige är bland de, eller det, bästa landet att bo i. Muslimer som kommer hit älskar landet jämfört med sina förtryckande länder. Trots att de officiellt är muslimska. Det verkar vara något med makt och galenskap som går hand i hand många gånger.

Det verkar vara en slags komplott att väst delvis hjälpt till att upprätthålla de förtryckande ledare i muslimska länder så att den oundvikliga reaktionen blir revolt och avsky mot religionen. Då kommer länderna till slut skrika efter demokrati, och vips så är religionen underminerad och på väg att försvinna. Som man gjorde med kristendomen i Europa en gång i tiden. Det hela är planerat, inget sker av en slump hos de kontrollberoende mäktiga vita gubbarna.

2011-10-19 00:39
Jag börjar angående den felaktiga tolkningen att islam spreds med ”svärdet”, dvs med våld.

Först några verser till stöd från Koranen, som är ju den bok som vi ska extrahera sanningEN ur


Att citera ur Koranen bevisar naturligtvis ingenting om hur muslimer agerat historiskt. Att jag kan citera något sympatiskt ur bibeln betyder inte att alla kristna människor alltid levt efter det eller ens att det skulle vara representativt för kristna.

Islam lämnade kyrkor och andra ”heliga” byggnader ifred i de områden som islam spreds till. Skulle islam ha spridits med svärdet skulle man idag inte finna andra grupper som levt kvar sedan Profetens tid, tex Egypten, Syrien och Jerusalem. I Palestina även finns kristna, som tillsammans med muslimerna lever under förtryck. Skulle man sprida islam med svärdet och tvinga alla in till islam skulle inte dessa andra grupper kunnat leva kvar.


Islam respekterar på ett teologiskt plan existensen av andra abrahamitiska religioner och det är ett av de sympatiska drag som finns hos Islam relativt andra religioner. Tyvärr väver du ihop det med den faktiska historien. Egypten, Syrien, Palestina och det som är dagens Irak var kristna länder på 600-talet. De erövrades med våld av muslimska stambefolkningar, de kristna lever sedan dess som dhimmis och ett lågintensivt krig mot de kristna ursprungsbefolkningarna har sporadiskt pågått sedan dess vilket resulterat i att den kristna befolkningen i dag är i minoritet i alla dessa länder. Präster, biskopar och vanliga kristna mördas varje vecka i dessa länder. Det står inte i koranen att man skall göra så, men det är ändå en konsekvens av den muslimska erövringen av dessa länder, på samma sätt som diverse övergrepp mot de hedniska folken får skrivas upp på kristendomens konto i Europa. Att du försöker förneka detta är ren och skär revisionism. För mig som svensk är det endast irriterande att läsa dina bortförklaringar, för egyptiska kopter och syriska kristna är det en betydligt allvarligare fråga.

Och självklart om det gjordes våldsamt motstånd så var man ju inte passiv. Men det är ju inte demokratin inte heller, right? Man rättfärdigar (ofta med lögner) att gå in i länder som man inte har något att göra med för att skapa ”demokrati” och ”fred”. Det om något är att sprida sitt budskap ”med svärdet”.


De flesta länder som i dag är muslimska gjordes muslimska med våld. Punkt. Det finns udantag så som Indonesien och södra Ryssland. Sedan kan du såklart ställa Islams erövringskrig mot den amerikanska utrikespolitiken och köra en bodycount där. Men jag gillar vare sig Islam eller USA:s utrikespolitik. Right?
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2011-10-19 07:00
Att citera ur Koranen bevisar naturligtvis ingenting om hur muslimer agerat historiskt.


Exakt. Man måste kunna skilja på religionens bud och hur människor handlar. Det är ju just Koranen man bör citera, mer i så fall, eftersom man inte följer den, eller? Att jag kan citera paragrafer eller riktlinjer från demokratiska dokument betyder inte att alla de människor heller vart representativa för den ideologin. Right? Inte bara USA utan Sverige gör också massor av fulaffärer som har med krig att göra.

Egypten, Syrien, Palestina och det som är dagens Irak var kristna länder på 600-talet. De erövrades med våld av muslimska stambefolkningar, de kristna lever sedan dess som dhimmis och ett lågintensivt krig mot de kristna ursprungsbefolkningarna har sporadiskt pågått sedan dess vilket resulterat i att den kristna befolkningen i dag är i minoritet i alla dessa länder.


Precis, du säger det själv men låt mig tydliggöra. Länderna är traumatiserade av krig från väldigt långt tillbaka. Det har för länge sedan blivit något större än religion. Jag vill också tillägga att en stor konflikt inte sker bara från en sida. För att upprätthålla en konflikt så krävs att två sidor bråkar med varandra. Att bara skylla på muslimer är en enkel lösning som är i enlighet med propagandan i väst. Vi kan inte ens föreställa oss hur påverkade människorna är av gamla krigstrauman, kollektivt.

Och vad som sker idag och långt efter Profetens tid bör inte heller vara representativt för islam. Den bästa av tider för islam var ju såklart under Profetens tid. Ju längre bort vi kommer från den, desto mer går även muslimer vilse. Egna tankar och idéer tar form och manifesteras. Men de personer kommer också få möta sina handlingar sen. Man blir inte immun bara för man "är" muslim. Man får inte mörda och leva ut sina känslor bara för man är muslim. Man ska disciplinera sig just så att man även kan bete sig rätt i pressade situationer. Men de länder som du nämnde, deras situation har vart hård, väldigt länge. Man kan inte avfärda något bara utifrån några extremfall.

Så jag förnekar inte att det finns eller har funnits. Jag säger att Profeten Muhammed (saw) som spred den inte handlade så, inte handlade utifrån sina egna tankar och känslor. Han (saw) är det bästa exemplet och förebilden.

För mig som svensk är det endast irriterande att läsa dina bortförklaringar


Jag är också svensk men hur menar du att nationalitet har med saken att göra?

De flesta länder som i dag är muslimska gjordes muslimska med våld. Punkt.


Du låter och lägger fram dina ord som att du är väldigt säker men…. Fortfarande som jag sa, om man gör våldsamt motstånd så riskerar man faktiskt att få det tillbaka. På Profetens tid så spreds islam med tron Muslimerna var förtryckta i över 13 år utan att göra något som helst motstånd. De blev hånade, bespottade, slagna, torterade och mördade. Under de 13 åren gick islam från att bara vara Profeten Muhammed (saw) ensam, till en stor samling av muslimer som mitt i kaoset i arabvärlden insåg det vackra levnadssättet som Gud hade uppenbarat för dem. Så spreds islam. Inget tvång, bara budskap och andlig insikt. Vackert.

2011-10-21 10:29
DiggeriDoo

Under de 13 åren gick islam från att bara vara Profeten Muhammed (saw) ensam, till en stor samling av muslimer som mitt i kaoset i arabvärlden insåg det vackra levnadssättet som Gud hade uppenbarat för dem. Så spreds islam. Inget tvång, bara budskap och andlig insikt. Vackert.


Jag är lite nyfiken på vilka källor du har på just den här biten? Jag har nämligen läst en (som jag tolkade den) något annorlunda beskrivning. ska se om jag hinner läsa den igen, men jag är ändå nyfiken på vilken källa du har för just det påståendet?

Fin tråd för övrigt, även om jag inte tror den fyller någon vidare funktion. de som borde läsa och ta till sig kommer förmodligen inte göra det. men som sagt, fin tråd. beundransvärt.
 I try to stay uplifted so that bullshit can pass me

2011-10-22 00:09
Mitchaloff P27

Jag är lite nyfiken på vilka källor du har på just den här biten?


Alltså, det är ju islamisk historia. Och den finns nedtecknad och bevarad från islams början, liksom andra kulturer bevarat sin. Och språket som den är bevarad på är ju då såklart arabiska. De arabiska versionerna kan vara på väldigt många volymer. Och det finns hur mycket som helst som inte blir översatt. Och det som blir översatt förkortas mycket. Jag antar att källan är det är dem som står som källor för de översatta böckerna.

Det finns många icke-muslimer som stöder att islam INTE spreds med svärdet.

Tex; Mahatma Gandhi svara på frågan vem han helst skulle träffa, levande eller död med orden:

I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind… I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of the Prophet’s biography), I was sorry there was not more for me to read of that great life.


Ett annat citat från en icke-muslim:
K. S. Ramakrishna Rao in 'Mohammed: The Prophet of Islam,' 1989

My problem to write this monograph is easier, because we are not generally fed now on that (distorted) kind of history and much time need not be spent on pointing out our misrepresentations of Islam. The theory of Islam and sword, for instance, is not heard now in any quarter worth the name. The principle of Islam that “there is no compulsion in religion” is well known.


Jag har nämligen läst en (som jag tolkade den) något annorlunda beskrivning.


Då blir jag i min tur nyfiken på vad det stod i den, om du kommer ihåg det på något ungefär?

Profeten Muhammed (saw) vad vi, enligt islamisk historia, vet började sin färd ensam och spred från början budskapet till sina närmaste som han litade på. Och de i sin tur spred det till sina närmaste osv. Och man försökte från början stoppa spridningen, antagligen för att de innerst inne kände sanningen i budskapet. Men också för att det skulle innebära för dem så stora förändringar i sina liv, att släppa sina dåliga ovanor. Då var det enklare att förneka det.

De använde metoder för att skrämma bort folket från att anta islam och till och med försökte muta Muhammed (saw) med pengar, makt och diverse världsliga ”framgångar”. Och sådant finns också nedtecknat av personer som från början var i opposition och i fiendskap med muslimerna, men sedan under någon tid inte längre kunde förneka sanningen i det. Och det finns inte bara några sådana, det finns många, under förloppet av flera tiotals år.

Men de första 13 åren så förbjöds någon form av våld. Men om man får insikt om sanningen så blir det för svårt att strunta i den för länge. För om man känner att något är sant men går emot det så kommer känslan av obehag växa och växa tills man inte står ut med den och underkastar sig den. Och det är så Gud vill att tron ska ske. Man kan inte tvinga den på någon, personen måste förstå den själv för att frivilligt acceptera och följa den.

2011-10-26 08:51
DiggeriDoo

Jag tänkte mer på var du hade läst det/hört det. Det där med källkritik är en djungel. Problemet med att tala om hundratals år gamla händelser är att det inte finns några ofärgade fakta beskrivningar eller vittnesmål.
hur som helst, så har jag inte orkat leta upp boken jag läste, och när jag tänkte lite närmare på det så tror jag nog den beskrivningen jag läste var ganska lik trots allt. det som kan vara tveksamt är var man drog gränsen för våld/fredlig spridning i trakterna av Medina vid den tidpunkten. att aga barn är t.ex. fortfarande lagligt och så vitt jag vet fullt normalt i Frankrike. (dåligt exempel kanske?)

Jag förmodar att det jag försöker säga är att beskrivningar/berättelser av historiska händelser inte bör tolkas bokstavligt utifrån dagens svenska perspektiv, då världen såg högst annorlunda ut för bara några årtionden sen, och nu talar vi om århundraden.

Men jag är väldigt nyfiken på (tror du nämnt något om det längre upp, men det var uppenbarligen inte tillfredställande nog) varför du plötsligt blivit så intresserad av Islam? eller gäller det religion i allmänhet? vad är det som intresserar dig? mitt intryck är att det främst gäller de yttre aspekterna av religionen, men sträcker det sig djupare till ett mer andligt intresse med?

 I try to stay uplifted so that bullshit can pass me

2011-10-26 09:05
DiggeriDoo

för att tydliggöra det här med att sätta citat och beskrivningar i historiskt kontext. Mahatma Gandhi, som du så glatt citerar angående profeten, jobbade i stort sett hela sitt vuxna liv för att ena indien och frigöra landet från engelsmännen. ett av hans största bekymmer var att få med den muslimska delen av befolkningen på hans sida, varför man kan misstänka ett politiskt bakomliggande motiv till ett sådant uttalande. man skulle rent av kunna säga att det finns ett sådant motiv, och även om han säkerligen menade varje ord han sa, så går det inte att frånse från att han hade allt att vinna på att "fjäska" för muslimer.
ultimat så misslyckades han ju med att ena indien, och det delades upp i väst/öst pakistan (bangladesh) och indien.

 I try to stay uplifted so that bullshit can pass me

2011-10-26 12:42
ItalianStallion skrev:
Kort svar: Att Islam är en religon som förtrycker kvinnor samt förespråkar pedofili.
En annan otrevlig faktor som spelar roll är att i många fall ses islams "regler" som viktigare än statens.


Kort svar: Du är ignorant, vakna.
Jag kan säga dig att Islams regler har mer moral än statens.
9/11? Ekonomin? Korruption? Inga väckarklockor? En ledtråd: S-T-A-T-E-N

2011-10-26 12:55
A-min
Nu får du konkretisera lite. "Islams regler har mer moral än statens?"..

Vilka islamiska regler är bättre än vilka av statens "regler".. Och varför?

Nice om du utvecklar det så man fattar vad du menar.

2011-10-26 15:36
A-min Du behöver vakna, Antar att du är arab eller liknande. Bara så du vet behöver du inte försvara islam. För det är den religionen som gjort mellanöstern så efterblivet.
??? ???
Skivsamlare

2011-10-26 21:14
ItalianStallion
Medlem sedan: 2011-09-02

varför mata trollet? Ignorera miffot så försvinner det
 

2011-10-26 21:22
Jag tänkte mer på var du hade läst det/hört det.


Som jag sa, allt finns bevarat på arabiska. Biografer och böcker som förklarar religionen och dess utveckling. I de böckerna finns denna fakta.

Det där med källkritik är en djungel. Problemet med att tala om hundratals år gamla händelser är att det inte finns några ofärgade fakta beskrivningar eller vittnesmål.


Händelserna är nedtecknade och skrivna. Så man ”pratar” inte om de händelserna i den mening att det är några gamla legender som gått i folkmun. Man översätter texterna. Man började skriva ner det som vi idag kallar islams historia.

Och det är så man fått tex upplevelserna från de personer som från början var motståndare och efter någon tid inte kunnat förneka sanningen i budskapet.

Alla vet att när sanning tränger in i hjärtat kan inte ignorera den. Går man trots det emot sanningen som man känner så kommer hela ens tillvaro kännas hycklande och falsk. Eftersom man innerst inne känner att det man gör är fel. Därför det heter förnekare. Man vill eller vågar inte släppa sitt invanda mönster att leva trots att man känner det är fel. Istället försöker man hitta ursäkter och andra livsåskådningar som stöder sitt leverne. Men då och då gör sanningen sig påmind i form av ångest och ånger under sömnlösa nätter.

det som kan vara tveksamt är var man drog gränsen för våld/fredlig spridning i trakterna av Medina vid den tidpunkten.


Och det är just därför man måste se det i sin historiska kontext. Saker såg lite annorlunda ut så allting sköttes utifrån dem förutsättningarna. Men de inre andliga budskapen kommer alltid att vara desamma. Att tex ljuga, snåla, förtrycka, missbruka osv kommer alltid i slutändan att skada personen själv som utövar det. Oavsett hur bra yttre förhållanden personen har eller visar upp. Det inre och det yttre stämmer inte alltid överens.

vad är det som intresserar dig?


Jag har utövat islam några år nu. Jag blev ”indragen” för cirka fyra år sedan. Jag blev första gången andligt medveten för cirka 9 år sedan. Då blev jag medveten om mig själv och de inre effekterna av det yttre handlandet. Från den stund sökte jag efter det som min själ törstade efter. Andlig sanning. Och så här efterhand kan säga att den långa väg av olika trosuppfattningar och livsåskådningar var nödvändigt för mig för att förstå det som skulle komma.

Men det främsta syftet och anledningen att jag kom till islam har ett djupare andligt syfte. Men faktiskt så var jag från början också emot många av de saker som jag trodde om islam. Jag tänkte att de var gammalmodiga och något orättvisa. Och att visa saker var onödiga och överdrivna.

Men det var pga att jag läst om de beskrivna med andra modeller än islamiska, tex liberala. Men när jag sedan lärde mig islam med islamisk förklaring så förstod jag allting mycket klarare. Allting har ett djupare syfte. Och bara för att vi inte kan förstå det, eller just för tillfället inte har kunskap om den djupare betydelsen, betyder inte att det är av överflöd. Gud gör inget som är överflöd, förutom nåd och barmhärtighet.

Och det är sådan sanning man bara kan få i den personliga interaktionen. Så det är ens eget val som bestämmer hur mycket ens tro ska växa och därav hur mycket personlig bevis och vägledning man kommer att få i sin interaktion.Sen till sist, Gandhi var bara ett exempel av många, bara för att visa att det långt ifrån bara är muslimer som säger att islam inte spreds med svärdet. Och som inte är lika partiska då. Och hans misslyckande har ju egentligen inget med detta att göra=)
Producent

2011-10-27 00:08
Ni som tror på Islam, hur försvarar ni er efter det informationen som sägs i
filmen "The Third Jihad"
http://soundcloud.com/orlandog
https://www.facebook.com/OrlandogPsy
https://www.youtube.com/user/OrlandogPsy

2011-10-27 06:53
Ni som tror på Islam, hur försvarar ni er efter det informationen som sägs i
filmen "The Third Jihad"

Kollade bara lite, men av det lilla som jag såg så var den väldigt vinklad. Och en bra början till försvar är precis som det stod i början. Att bara 1,3% av världens muslimer är radikala. Jag skulle argumentera att detta samhälle är uppbyggd att till slut kollapsa i sig själv med olika motståndsgrupper. Se tex hur de i flera år pushat revolutionsandan på människor och hur det i olika delar av världen, förutom de senaste största i muslimska länder. I USA, Grekland, Italien, England, Ryssland, Spanien. Det har funnits stort motstånd och demonstrationer som såklart lett till mycket blod.

Människor är frustrerade och vill ha något nytt, ”Change, Yes we can”.

En viktig punkt att förtydliga är att demonstrationer inte enligt de lärda har något med islam att göra. Man till och med fördömer det som sker i arabländerna. För det för med sig större skada än nytta, och metoden av den innehåller massa förbjudna saker.

Man fördömer också alla sorters terroristhandlingar, tex 9/11. Det finns ingen rätt att ta oskyldigas liv. Det fanns även muslimer i byggnaden. Man säger att det inte är från islam, även om det är sk muslimer som utför dådet. Och Bin Ladin hade många kopplingar och affärer med USA redan innan händelsen.

Det är inte bara de så kallade muslimerna som gör saker som är oförståeliga. Men media är bra på att peka ut just de händelserna lite extra väl. Och de har egna ord för olika saker. Tex i sommarens Norge-händelse. När man först trodde det var muslimer användes ordet terrorist på många håll i nyheterna. Så fort man fick höra att det inte var det bytte man ordet mot något annat. Media har ”kodord” om man så vill som de använder sig till. Ord som man har skapat ankare i människors tankemönster. Enkel psykologi. Speciellt om muslimer. Att folk tror på dokumentärer som denna visar hur liten kunskap om islam det finns.

De riktiga muslimerna i USA får inte mycket utrymme i media. Sådana som de visade där (jag kollade bara på en 30 minuters sammanfattning av dokumentären) tillhör grupper som jag tror de lärda skulle säga har gått vilse i vissa avseenden. En av dem kände jag igen som jag tror är från ”Nation of Islam”, som har vuxit sig stor i USA. Det är en islamisk grupp med mest afrikaner. Lite som islams Black Panters i USA. Vilket såklart har hjälp många i förorterna där att komma bort från sina kriminella och utsatta situationer. Men som också inte helt följer alla de islamiska reglerna.

Sen att man visar en syn att islam har en plan att och hur man ska ta över systemet (USA) inifrån är bara komedi för mig. Såklart vi i handling försöker visa och med ord sprida islam eftersom vi tror att det är sanningen. Men är det skillnad från någon annan grupp, vilken som helst? Demokrati har under hela historien gått in i länder, och massakrerat och tvingat på sin modell på landet.

Och även att kvotera en vanlig man som säger; ”islam will dominate” är bara för roligt. Man förvränger hela kontexten och andan med det påståendet. Det är inget hemligt krig som man för, man lever bara som islam lärt, och en av de sakerna är att Gud har sagt att islam en gång till kommer att vara majoritet. Det finns inget farligt med det. Vi sitter inte i hemliga salar och planerar haha. Islam fördömer allt som sker i hemlighet. Tex Bohemian grove och Bilderberger, hemliga ordar som Skulls & Bones osv. Man väljer med flit att göra en nojjig vinkling bara för att skrämma folk. Plus som jag och många andra (inte bara muslimer) ser det så är det liberala samhället är dömt att kollapsa med all sin motsägelse och destruktiva doktriner.

Fett ful dokumentär…

2011-10-27 12:36
DiggeriDoo

Händelserna är nedtecknade och skrivna. Så man ”pratar” inte om de händelserna i den mening att det är några gamla legender som gått i folkmun. Man översätter texterna. Man började skriva ner det som vi idag kallar islams historia.


Det jag syftade på är att inga källor som är så gamla är pålitliga, då det inte går att verifiera vem som faktiskt skrev dom eller varför (gäller förvisso det mesta som är över 100 år gammalt, och kan vara svårt med ännu nyare källor än så).
Kanske ska klargöra att jag inte heller finner händelser som utspelade sig för så länge sen relevanta för mig. speciellt inte i ett religiöst sammanhang, då jag anser att det är budskapet i sig som är det viktiga. exakt hur det budskapet föddes/spreds/osv är (enligt mig) ganska ointressant.


Men en sak som nyss poppade upp nånstans i mitt huvud är Jihad (det heliga kriget?).
Jag har nånstans hört/läst att Jihad i själva verket är ett krig man kämpar mot sig själv. mot de frestelser man utsätts för, de prövningar i sin tro som varje människa går igenom. att Jihad helt enkelt handlar om att leva i enlighet med de regler Islam har. är detta något du känner till? I try to stay uplifted so that bullshit can pass me

2011-10-27 15:06
E_NO_LA P29 Är seriös. Tror faktiskt de flesta svenskar och europer delar min åsikt. Men fortsätt sprida er PK propaganda.
??? ???

2011-10-28 23:28
Mitchaloff P27

Jag argumenterar precis tvärtom faktiskt. Genom de olika historiska kontexterna och berättelserna kan vi se hur vi på den större skalan ändrat riktning. Vad det är som har påverkar processens riktning kollektivt i den större skalan. Om vi tar perspektiv högre upp och försöker se hur människan brett ut sig och vilken utveckling den tagit. Vilka stora ändringar har skett. Vilka olika faktorer har funnits för att det har skett osv. Från en högre skala av perception så har jordens utveckling bara varat en kort stund.

Annars har vi ju bara vår nutida nuvarande upplevelse och information att spegla verkligheten. Och vi ser ju hur meningslös den är för människor. Vart prioriteten läggs. Och att den propageras och drivs fram på de fulaste sätten.

Tänk kroppens celler. Vi ser på dem, från vår skala av vetande (perception), som signaler som korrelerar med varandra, kommunicerar på ett eget sätt osv. Eftersom celler känner av om en närliggande cell tagit skada och därför hjälper till att stärka den, så har celler på en skala som är annorlunda vår, ett medvetande. Celler har även alla olika system som en människa, tex mat spjälkningssystem och nervsystem, på en mindre skala.

Så en cell är på ett sätt medveten. Och samtidigt som en cell är en egen ”individ” så är den en del av en vävnad. Så halva cellens medvetande är ’jag, cellen’, och den andra halvan ’jag, vävnaden’. Detta kan vi kalla för ett hopp i skalan. Men vävnaden är inte bara vävnad. Den utgör också organ. Halva vävnaden ser sig själv som ’jag, vävnaden’, och den andra halvan av dess medvetande ser sig själv som ’jag, organet’. Och organen utgör kroppen och kroppen utgör människan. Det är flera olika skalor av verklighet och medvetande.

En cell som muterar till en cancercell gör det för den har blivit skadad, traumatiserad. Då slutar den se sig själv som del av det här perfekta systemet. Den ”frigör” sig själv och börjar ta över andra celler med våldsam fart och kraft. Den har blivit kapad av den här perceptionen. Trots att det skadar människan som helhet och cellen själv. Den börjar förstöra sig själv istället för att vara i den holistiska harmoni med helheten som den befann sig i.

Och en analogi till detta på det andliga planet är att skalan inte slutar med oss. Om man fortsätter uppåt på skalan så finner man en liknande cancerenergi som religiöst sett är satan och ”demonerna”. Dessa krafter separerar oss från den högre kontakten med oss själva och den synkronicitet, vägledning osv som vi från början är uppkopplade till. Och precis som cancercellerna går ifrån det perfekta systemet så manipuleras och traumatiseras vi att lämna synen att vi redan är del av ett perfekt system. Och istället försöker skapa en egen. När Gud redan har gett oss det som är bäst för oss.

Jihad:

Jag det var en väldigt bra sammanfattning på ordet jihad. Jihads största betydelse i en muslims liv innebär kampen mot sig själv och sina lägsta begär. Den delen av sig själv kallas på arabiska ’nafs’ och skulle kunna översättas som egot. Följer vi alla impulser på lockelser som vi möter så kommer vi lätt att snurra in oss i spiralen av självbedrägeri. Vi börjar rättfärdiga vårt destruktiva beteende och till slut (förhoppningsvis) vakna till liv igen med panik och ånger. Det är en smak av sanningen som Gud skänker som test och hjälp till människan att komma till insikt och lämna det destruktiva man trasslat sig i. Följer vi alla lockelser så tappar vi kontakten med vägledningen. Och detta sker i så tidig ålder nu med TV som verktyg att kapa barns perception på verkligheten.
Rappare

2011-10-29 00:14
Har inte läst tråden, och är någorlunda handikappad av whisky just nu, men jag tror om islam precis som jag tror om alla andra religioner. Dvs att det är en samling av goda idéer för hur man lever ett lyckligt liv påtvingat en folkgrupp som lidit av problemen religionen predikar emot. Det är bara ren fundamentalism och övertygelsen av att "de andra" har "fel" som skapar konflikt genom missförstånd med resten av världen.

2011-11-02 22:04
Länderna är traumatiserade av krig från väldigt långt tillbaka. Det har för länge sedan blivit något större än religion. Jag vill också tillägga att en stor konflikt inte sker bara från en sida. För att upprätthålla en konflikt så krävs att två sidor bråkar med varandra.


Jag anser visst att förföljelser kan ske utan att båda sidor är drivande. Jag skall avhålla mig från att ta det mest uppenbara historiska exemplet…

Att bara skylla på muslimer är en enkel lösning som är i enlighet med propagandan i väst.


Propagandan i väst ja… varenda gång jag köper Aftonbladet möts man ju av artiklar med rubriken ”kristna förföljs i Mellanöstern – allt är muslimernas fel!”

Och vad som sker idag och långt efter Profetens tid bör inte heller vara representativt för islam. Den bästa av tider för islam var ju såklart under Profetens tid. Ju längre bort vi kommer från den, desto mer går även muslimer vilse. Egna tankar och idéer tar form och manifesteras. Men de personer kommer också få möta sina handlingar sen. Man blir inte immun bara för man "är" muslim. Man får inte mörda och leva ut sina känslor bara för man är muslim. Man ska disciplinera sig just så att man även kan bete sig rätt i pressade situationer.


Det ligger säkert mycket i det, men det är i så fall muslimernas sak att leva upp till det sanna Islam. Det är inte i första hand vi ickemuslimer som är skyldiga att sätta oss in i och förstå att Islam är bättre än dess utövare, det är ni muslimer som måste påverka varandra att leva på ett sätt som skapar en mer positiv bild av Islam.

Du låter och lägger fram dina ord som att du är väldigt säker men…. Fortfarande som jag sa, om man gör våldsamt motstånd så riskerar man faktiskt att få det tillbaka.


”Våldsamt motstånd” är en juridisk term som innebär att du gör motstånd mot en person som har rätt att gripa eller omhänderta dig. Det är inte våldsamt motstånd att försvara sitt land och sin religionsfrihet eftersom ingen har rätt att ockupera någon annans land eller tvinga på någon annan sin religion.

På Profetens tid så spreds islam med tron Muslimerna var förtryckta i över 13 år utan att göra något som helst motstånd. De blev hånade, bespottade, slagna, torterade och mördade. Under de 13 åren gick islam från att bara vara Profeten Muhammed (saw) ensam, till en stor samling av muslimer som mitt i kaoset i arabvärlden insåg det vackra levnadssättet som Gud hade uppenbarat för dem. Så spreds islam. Inget tvång, bara budskap och andlig insikt. Vackert.


Jag uttalade mig inte om Islams allra första år då profeten Muhammed levde, jag talade om hur Islam spreds över hela Nordafrika och delar av Europa under århundradena efter hans död. Jag undrar om du kan erkänna att den utvidgningen av Islam skedde med våld, och jag vill veta om du i så fall tycker att det var fel? Det var, med all respekt, du som bjöd in till diskussion om saken så jag vill ha ett rakt svar.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2011-11-02 22:21
I början av 1500-talet så uppskattar man att det fanns ungefär 6 miljoner människor i Brazilien. Efter krig och massaker när europeerna inträdde landet så lämnade kvar ungefär 200 000 människor kvar. I Nord amerika uppskattas ha varit ungfefär 12 miljoner när britterna anlände. Idag ligger siffran på ungefär 2 miljoner i Usa och Kanada. Dessa är länderna som representerar frihet och demokrati. Även om de flesta i världen kritiserar dessa på många olika sätt, så är de länder som sätter reglerna. Så vem egentligen sprider sin ideologi med ”svärdet”?
I Koranen har Allah (Gud) sagt:

”Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: 'Vi vill bara förbättra och ställa till rätta'. Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte."


Många gånger har vi sett att man invaderat länder med den demokratiska frihets-banderollen. Och många gånger har invasionen grundats med lögner. Målet för de liberala globalisterna är att få alla nationer under sin banderoll. Länder som motsätter sig ses som fiender och man bekämpar dessa först med intellektuell krigföring, och sedan när stödet från befolkningen blivit format så kan man med ofta falska orsaker gå in i landet.

Bush sa i ett tal 1993 att demokrati i muslimska nationer måste vara ett fokus av amerikansk policy för det kommande decenniumet.

Bush har också sagt:

"... in politics nothing is accidental. If something happens, be assured it was planned this way"


2003 förutsåg en muslimsk föreläsare revolutionerna som sker i Egypten m.m. idag.Det är ingen slump att revolutionerna har tagit fart. Det är ett samarbete med de arabiska ledarna och de ’liberala’ ledarna av ’den fria världen’. Det är ett sätt att manipulera folket inifrån att slänga bort sin egen religion. Precis som man gjorde i Europa med kristendomen. De vet att det bästa sättet att förstöra något är inifrån.

Människor i både väst och i arabvärlden får en mental ankare att islam och förtrycket hör ihop. För att skapa en förkastande reaktion hos båda perter.

Man propagerar också en falsk bild att ”islam befinner sig i samma outvecklade tillstånd som för 1400 år sedan”. 1400 år sedan var islams uppkomst. Men sanningen är att islam utvecklades, utvecklade och blomstrade i 1000 år. Islam hjälpte till att utveckla städer, vetenskap, astronomi, läkekonst och mycket mer.

Religioner levde vid sidan om varandra i de islamiska staterna. I judars biografer tex skriver judar själva att de är säkra och lever gott. Ingen har det dåligt ställt. Och de till och med valde att gå till muslimer när de sökte olika sorters hjälp, istället för de i samma yrke från sin egen religion. Just för muslimernas stora kunskap.

Vad som sen hände var att man i den ’fria världen’ blev rädd och startade kampanj att förstöra islam. Och den kampanjen har man strikt följt sedan dess. Och om vi tittar efter så ser vi frukterna av den kampanjen idag.

2011-11-03 07:12
Propagandan i väst ja… varenda gång jag köper Aftonbladet möts man ju av artiklar med rubriken ”kristna förföljs i Mellanöstern – allt är muslimernas fel!”


Muslimer avrättar andra muslimer också, i tex Irak (”shia” avrättar sunni). Som sagt. Det är resultatet av för många år av dålig tillvaro. Det har ingenting med Koranens budskap att göra. Alla där är traumatiserade av krig. Kolla bara forskning om soldater som anländer till amerika hur de har det. Tänk ett helt land av sådana människor.

Men det är inte den enda propagandan. När man här hör ordet arab så tänker man på en fundamentalist muslim, och när man hör islam/muslim så tänker man på en galen barbarisk arab. Det är en annan del av propagandan. Men som jag skrev så är den största islamiska nationen Indonesien. Där kom det inte en enda muslimsk krigare. Den spreds genom handel och god karaktär. Men det får man aldrig höra.
Bilden av muslim/arab, tillsammans med de oändliga feltolkningarna om islams bud (mer propaganda) gör att en fientligt kritisk bild om islam uppstår i väst. Eftersom de som (på riktigt) styr själva ät fientliga så måste de manifestera till oss att islam är fientligt. Då blir folk rädda och vill ha hjälp mot de onda muslimerna. ”De’ enkel matematik”.

Det ligger säkert mycket i det, men det är i så fall muslimernas sak att leva upp till det sanna Islam.


Och det gör de flesta. Men det är inte intressant för skandal-media. Tillståndet i Mellanöstern är och har inte varit bra på så länge. Man måste som 'nyhets/informations-konsument' förbise och balansera medians propotioner. den kan kan man kalla för envägskommunikation. Därför är det också ert ansvar att se det inte bara från ett håll, som dessutom är så vinklad.

De flesta lever som vanliga människor, vi är inte på det sättet annorlunda från andra. Det är snarare er uppgift som vet att media är största överdrivarna, då kan ni få en rättvisare bild.

Man får inte så mkt utrymme som muslim i media. Jag såg något debatt program på SVT förut och den som ska vara så objektiv var också helt vinklad. Så det borde också ligga i ert intresse att ta reda på information från båda sidor.

”Våldsamt motstånd” är en juridisk term som innebär att du gör motstånd mot en person som har rätt att gripa eller omhänderta dig.


Okej, men du förstår vad jag menar. Om du jagar mig och de som tror på samma sak som jag, ut från vår ursprungliga stad. Du och ditt ’gäng’ förföljer oss, misshandlar oss osv. Sen vill vi komma tillbaka och eftersom ni visat och fortfarande visar att ni ’hatar’ oss så varnar vi att den som gör våldsamt motstånd kommer vi inte att backa på. Så, våldsamt motstånd..

Jag uttalade mig inte om Islams allra första år då profeten Muhammed levde


Men det gjorde jag. Och precis som jag förklarade, när en profet försvinner så börjar vilsegången ta fart. Profeten var inte mutbar, inte korruptbar, men det är andra människor. Det har säkerligen hänt att många saker skett på suspekta grunder.

En person med makt tar beslut som gäller många människor. Det är inte lätt at vara ledare för det kommer alltid finnas grupper av motstånd osv. Nu har jag inte läst på om det du beskriver. Men jag köpte förra helgen en bokserie på tre volymer om islamisk historia så jag återkommer om ca ett halvår år =P med lite mer nyanserad bild av det hela. Det är nog inte så enkelt att de bara gick in och massakerade. Jag känner till exempel som används på det sättet, men dem fallen är det en väldigt förenklad bild och ger därför inte är hela sanningen.
Admin

2011-11-07 11:01
Har inte orkat läsa igenom tråden, utan svarar lite fritt på första inlägget.

Vi kan börja med det uppenbara, att islam har mer likheter än olikheter med sina syskon kristendom och judendom. Det följer naturligt eftersom alla har samma rötter. Det är fler likheter mellan en kristen och en muslim än mellan en kristen och en buddist.

Det intressanta i dagens klimat är dock att buddism ändå ses med mer öppna ögon av diverse islamofober. Nu vill jag iofs inte glida in på islamofobi eftersom den i mina ögon bara är ett skynke för gammal hederlig främlingsfientlighet och rädsla för det okända. Men det var bara en parentes.

Jag undrar om det inte var trevligare att leva i muslimska än kristna länder på medeltiden. Visst, det mesta var fel både här och där jämfört med dagens samhälle, men vad jag vet sysslade man inte med t ex häxbränning i mellanöstern. Jag får intrycket, diverse krig till trots, att samhällsklimatet var ganska intellektuellt. Tittar man gamla muslimska byggnader och skrifter ser man många inslag av matematik och astronomi.

Problemet med islam är, precis som med kristendom och judendom, dess extrema utövare. Det är religion som är roten till de stora konflikterna i världen. Från Israel/Palestina till talibaner till Iran som styrs utifrån religion till Sarah Palin som tror att jorden är max 6000 år gammal. Det spelar inte så stor roll vad Koranen säger om det finns förhållandevis många utövare som ser kvinnor som en ägodel. Det spelar ingen roll vad Bibeln säger om kristna präster, berusade på sin egen övertygelse som ger dem ett behagligt liv, talar om en muslimsk invasion och därmed sprider skräck i sina följeslagare. Eller när påven uttalar sig om, ja praktiskt taget vad som helst.

Den största risken för människors säkerhet är att låta teologi styra över hur samhället fungerar. Det är så urbota korkat att låta myter som över tid förvandlas till sanningar styra över hur vi ska leva (som att Jesus mamma Maria steg till himlen, en myt som startade 600 år efter Jesus' tid men idag är en del av katolikernas tro). "Sanningar" som aldrig kan eller får ifrågasättas. Blind tro är farligt men ändå, på 2000-talet, accepterat.

Jag förstår inte hur folk kan vara så blinda att de kan tro på en allsmäktig skapare samtidigt som de fingrar på sin iPhone, en produkt som inte vore möjlig utan teknik som har sin grund i relativitetsteori och kvantfysik. Teorier som i sin tur inte motbevisar en allsmäktig skapare, men gör att det med allra största sannolikhet inte finns någon sådan.
The president has been kidnapped by ninjas. Are you a bad enough dude to rescue the president?

2011-11-07 14:43
Problemet med islam är, precis som med kristendom och judendom, dess extrema utövare.


Och problemet med kritiker är att de hoppar över det faktumet att det finns extrema utövare av allting, oavsett om det är en religion, -ism eller ideologi. Betyder det att man måste tro att ingenting alls fungerar?

Det är religion som är roten till de stora konflikterna i världen.


Igen så hoppar kritikerna över de moderna krigen som är sekulära. Eller att krig mer rotar sig i att människor utövar makt till sin egen fördel, på ett orättfärdigat sätt. Det är inte ett religiöst problem, det är mänsklig vansinne som driver andra människor i krig.

Det spelar inte så stor roll vad Koranen säger om det finns förhållandevis många utövare som ser kvinnor som en ägodel.


Varför skulle det inte göra det? Tack vare vad Koranen säger s vet vi ju att de som gör så handlar på fel sätt. Och samma här, det finns liberala demokrater som också ser kvinnor som egodelar osv. Det är en mänsklig brist.

Den största risken för människors säkerhet är att låta teologi styra över hur samhället fungerar.


Som du själv sa, de islamiska staterna var väldigt sofistikerade. Dagens islamiska stater är och har under den moderna historian blivit stöttade av de liberala makterna på olika sätt. Det muslimska samhället fungerade väldigt bra. Så bra att man i väst blev så rädda att man började sin kampanj att förstöra islam. Profeten Muhammed (saw) var omutbar men inte de ledare långt efter honom. Mänsklig maktgalenskap blandat med ignorans/okunskap, girighet osv, inte religionens fel.

"Sanningar" som aldrig kan eller får ifrågasättas. Blind tro är farligt men ändå, på 2000-talet, accepterat.


Blind tro behövs i religion. Vi kan ju inte bevisa och se Gud, men vi kan få personliga bevis för Guds existens om vi väljer att gå den vägen. Och till insikt kommer man genom att just ifrågasätta. Genom att tex ifrågasätta kristendomen så upptäcker man att den inte stämmer överens ens med sig själv. Till liknande slutsatser kan man komma om den ateistiska tron.

Man måste söka sanningen, inte söka argument som passar det man vill tro på. Islam propagerar att man inte ska ta det som presenteras som sanning utan att själv bekräfta det. Att inte följa sina föräldrar, dvs också det som samhället presenterar som sanning, med blind tro.

Därför kritikerna ofta missar viktiga poänger för att de har utgångspunkten att de redan vet sanningen (som de har blivit försedda med sedan barnsben) utan att ifrågasätta sin egen sanning själva. Och använder kritik utan att själv egentligen ens studera religionen (islam alltså). Man använder samma argument som de andra akademikerna/ateisterna osv. Copy – paste argument.

Jag förstår inte hur folk kan vara så blinda att de kan tro på en allsmäktig skapare samtidigt som de fingrar på sin iPhone, en produkt som inte vore möjlig utan teknik som har sin grund i relativitetsteori och kvantfysik. Teorier som i sin tur inte motbevisar en allsmäktig skapare, men gör att det med allra största sannolikhet inte finns någon sådan.


Hur skulle utveckling av kunskap gå emot tron på En Allsmäktig Skapare? Jag ser det som att det är en stor gåva att Gud har gett oss de ’inre sinnena’, som vi kallar intellektet. Tack vare det kan vi utveckla den värld vi lever i. Eller alternativt förstöra den. Vi kan ta det vi förnimmer och medvetet bearbeta, komma ihåg och sedan skapa ideer om hur vi kan förbättre eller utveckla den informationen. Vi kan mha sinnena och intellektet extrahera det vi förnimmer och göra det bättre. Och såklart så kan vi inte gå från helt okunniga till att göra rymdskepp. Det måste ju ske med utveckling. All den utvecklingen kan vi spara genom att vi har blivit inspirerade att med intellektet spara utvecklingen med tecken, dvs skrift. Inte som djuren som lever likadant som alltid. Fåglarna bygger sina boar utan att börja snickra ihop våningshus osv.

Många stora vetenskapliga genombrott har också skett med ’inspiration’ och genom ’tillfälligheter’, som upptäckarna själva inte styrt. Tex gravidationsteorin när äpplet föll på Newton. Så ultimat är det Gud som ’ger’ oss den kunskap vi har.

Så hur menar du att det skulle vara något underlag att Gud inte skulle finnas?
Admin

2011-11-07 15:56
DiggeriDoo

Utan att gå in i svarsmål i varenda liten detalj, så är ditt enda svar praktiskt taget "det är mänskligt att fela!" (*slå ut med händerna*).


men vi kan få personliga bevis för Guds existens om vi väljer att gå den vägen


- Visa gärna ett. Gärna ett som inte angränsar till schizofreni, allmänt hitte-på eller vanföreställningar.

Och till insikt kommer man genom att just ifrågasätta.


- Men fundamenten inom religion är att inte ifrågasätta. Det skrev du ju två meningar innan:

Blind tro behövs i religion.


Därför kritikerna ofta missar viktiga poänger för att de har utgångspunkten att de redan vet sanningen (som de har blivit försedda med sedan barnsben) utan att ifrågasätta sin egen sanning själva.


- Fel. Det där är precis vad som definierar religion (vilket du själv sagt, i andra ord). Om vi jämför med vetenskap (-lig tro) så går den ut på att motbevisa sig själv. Man accepterar att man inte har tagit reda på allt än. Det kan vara både frustrerande och skrämmande men samtidigt är det en drivkraft att ta reda på och ifrågasätt mer.

Hur skulle utveckling av kunskap gå emot tron på En Allsmäktig Skapare? Jag ser det som att det är en stor gåva att Gud har gett oss de ’inre sinnena’, som vi kallar intellektet. Tack vare det kan vi utveckla den värld vi lever i. /../ Och såklart så kan vi inte gå från helt okunniga till att göra rymdskepp.


- Jag har för mig att Koranen inte uttryckligen säger mer om tid än att Gud skapade världen på sex dagar, till skillnad från Bibeln som insinuerar att jorden bara är ett par tusen år gammal. I det senare fallet motbevisas bibeln av teorier (som lett till ny teknik) visar att universum är ca 13,7 miljarder år gammalt. Men, samma teorier pratar även om att tid är relativt. Iofs så kanske det ger stöd åt Koranen som säger att en dag för Gud inte är en dag för människan. Tiden blir ju långsammare runt tyngre objekt. I vilket fall så är tekniken grundad på teorier som leder till andra möjligen kan visa en verklighet innan big bang där tid, som vi känner den, inte existerade. Fortfarande kan det tolkas som stöd åt Koranen, att Gud skapade tiden. Samma teorier visar att universum fortfarande expanderar. Jobbar Gud fortfarande? Vilken dag befinner vi oss i då? Man kan fortsätta så. Det går inte att motbevisa Gud helt (det går alltid att passa in Gud överallt), men det är min värld inte vidare rationellt. För varje framsteg där något nytt bevisas, så är det med en teologisk skugga över som säger "God did it!".

Inte som djuren som lever likadant som alltid.


- Djur utvecklas också, om än inte i samma utsträckning som människan. Djur anpassar sig till klimat, omgivning och flera av dem använder redskap.

Tex gravidationsteorin när äpplet föll på Newton.


- Newton fick förmodligen inte något äpple i huvudet, utan det är också en myt som blivit (underhållande) fakta med tiden utan att många har ifrågasatt. Bara ett bevis på att icke-religiösa inte heller är perfekta, likväl ett harmlöst exempel på faran i att inte ifrågasätta icke-dokumenterad "fakta" (som religion).

Vidare så brottades faktiskt Newton med sin religiösa tro. Han lyckades genom de lagar han formulerade, bevisa att det inte finns något som heter "absolut vila" eller "absolut rum". Kort sagt: allt är alltid i rörelse och är beroende av var du observerar en händelse. (T ex: studsar du en boll i ett tåg i rörelse så kommer den studsa två gånger på precis samma ställe, i enlighet med Newtons lagar om gravitation. Men står du utanför tåget kommer du tycka att nedslagen skiljer sig åt ett par meter då tåget förflyttat sig mellan studsarna). Newtons dilemma var att detta inte stämde överens med hans tro på en absolut Gud. Newton vägrade irrationellt nog faktiskt att acceptera sina bevis på den punkten och ägnade energin åt annat där han inte behövde ifrågasätta Guds existens.

Notera att jag inte bryr mig om folk väljer att ägna sig åt en tro. Jag respekterar det men tycker det är att förminska sin egen existens och sina egna bedrifter. Som när fotbollsspelare gör mål och tackar gud. Däremot är jag starkt emot att religion, oavsett vilken, ska spela en roll i hur samhället fungerar och drivs. Religion är en farlig drog på det viset även om det förstås kan bidra till inre harmoni att likt zenbuddister besöka tempel, tända rökelse och tänka på nära och kära som har gått bort.
The president has been kidnapped by ninjas. Are you a bad enough dude to rescue the president?

2011-11-07 18:45
- Visa gärna ett. Gärna ett som inte angränsar till schizofreni, allmänt hitte-på eller vanföreställningar.


Att du och andra relaterar andliga upplevelser och vägledning som schitzofreni m.m. betyder inte mycket för den troende. Jag kan inte visa dig någonting, bara du själv kan göra valet från ditt hjärta att söka efter den sanningen. Bara Gud kan ge dig den insikten genom att du söker den. Om du har en vägran att tänka dig att det är möjligt, tror du då att du kan uppleva den? Du kommer vara ’blind’ för alla tecken, om inte Gud har bestämt, att oavsett om du vill eller inte, ska börja ’se’. Men om man helt utesluter den möjligheten så blockerar man sig själv från den.

- Men fundamenten inom religion är att inte ifrågasätta. Det skrev du ju två meningar innan:


Om jag hör något så ifrågasätter jag det utifrån mina tidigare erfarenheter kring det, min förförståelse, medvetenhet om det osv. Tex sufister som hittat på massa nya saker efter Profeten Muhammed (saw), ifrågasätter och söker var de har fått det ifrån som de säger. Och kommer fram till att det inte har något med islam att göra som Profeten Muhammed (saw) kom med.

Men i den övertygelse jag har av Guds existens ifrågasätter jag inte eftersom det är en självklarhet för mig i mitt tillstånd. På så vis har jag blind tro. Och om jag hör något som med islamiska mått är autentiskt (det finns ett eget sådant system) så tror jag blint på det.

Tex så hörde jag att man ska inte sova på mage. Jag undrade såklart varför, men jag började sova på höger sida iaf. Och sedan efter några dagar så fick jag i ett ’sammanträffande’ höra att man vetenskapligt kommit fram till att man inte ska sova på mage. Tänk hur många år som människor följde det blint innan man vetenskapligt ’bevisade’ det.

Jag tror på ett själsligt liv där saker samordnas av ’sammanträffanden’, öde, tecken, andlig vägledning, andlig rensning osv. Som troende tänker man inte med samma vetenskapliga tvång som andra gör. Jag söker den inre meningen och det moraliskta uppförandet så att jag andligen ska renas. Det spelar mest roll för mig, inte hur exakt allting kom till osv.

- Fel. Det där är precis vad som definierar religion (vilket du själv sagt, i andra ord).


Vi båda gör det eftersom vi båda tror att vi har sanningen. Du tar det som sanning tex att andliga upplevelse härstammar från något psykologiskt.

Om vi jämför med vetenskap (-lig tro) så går den ut på att motbevisa sig själv.


Religion är inte till för att motbevisas, det vore ju att gå emot religionen. Även om den vid vissa tider vart tvungen att rättas till efter människors förvrängning av den. Religionen har en konstant moralisk och andlig variabel som allting kommer att vara densamma. Även den såklart kommer att förstås bättre från vissa perspektiv med den ökade kunskapen av det ’världsliga’. Vetenskap däremot kommer aldrig någonsin att bli komplett eftersom vi hela tiden utvecklar vår förståelse och kunskapa att förstå oss på den vetenskapliga delen av verkligheten/livet. Därför kan man inte se de två sakerna i ’samma ljus’, det är två olika fält, som trots det kan ses i varandras ljus.

Det kan vara både frustrerande och skrämmande men samtidigt är det en drivkraft att ta reda på och ifrågasätt mer.


Tänk hur skrämmande det skulle vara om du en dag blev övertygad att du en Dag ska stå till svars för allt du gjort. Och att din eviga framtid stod på spel i det mötet.

Samma teorier visar att universum fortfarande expanderar. Jobbar Gud fortfarande?


”Det är förvisso Vi som expanderar den”, ’den’ = universum.

- Djur utvecklas också, om än inte i samma utsträckning som människan. Djur anpassar sig till klimat, omgivning och flera av dem använder redskap.


Väldigt små förändringar/ANPASSNINGAR. De kan inte i närheten, kunskapsmässigt/medvetet utveckla som vi.

Som när fotbollsspelare gör mål och tackar gud.


Ja, Gud gjorde ju såklart inte målet, men Gud hjälpte fotbollsspelaren att nå dit han/hon gjorde. Därför tackar man Gud.

- Newton fick förmodligen inte något äpple i huvudet,


'Förmodligen'. Iaf så lä man ut det i skolan. Om inte det så är iaf många moderna upptckter resultatet av misstag eller av olyckshändelse.

2011-11-07 19:04
Ang. kvinnoförtryck

diggerdoo

män är svaga för kvinnlig skönhet och kvinnliga former. Det betyder inte att alla män är sexfixerade, eller att alla män objektifierar kvinnor som inte bär slöja. Det betyder bara helt enkelt att män gillar att titta.


Med den logiken borde män också bära slöja och skylande kläder. Islam formulerades dock av män, och huruvida man hade goda intentioner eller inte, är det likväl förtryckande att designa sociala ramverk för kvinnor. Ja, det gjorde även den idag sekulariserade världen på medeltiden. Just de, medeltiden. Att muslimska kvinnor idag är fria att välja är oväsentligt, det anses ju fortfarande av både skriftlärda och en (nu vågar jag inte säga majoritet) stor del vanliga muslimska samhällen vara sedenligt att bära slöja. Och nu tittar jag på en nutida, evolverad och modern islamsk tro, för jag antar att du inte gärna vill gå in på hårdkodade och sekelgamla muslimska sociala referensramar, dessa är inte till fördel för någon egentligen.
2011-11-07 20:09
Med den logiken borde män också bära slöja och skylande kläder.


Hur tänker du då? Om det är män som är svagare för tittandet. Skylande kläder ska männen också ha men inte slöja.

Islam formulerades dock av män, och huruvida man hade goda intentioner eller inte, är det likväl förtryckande att designa sociala ramverk för kvinnor.


Och här skiljer sig vår tro. Jag, och de flesta kvinnor som bär slöja, tror först och främst att det är Guds ord som vi följer. Vi får förklarat för oss varför och tror på det och tycker det är för det bästa. Vi anser det inte vara ett dugg förtryckande.

Och det var inte bara män som formulerade den efter Profetens död. Bla hans hustru A'isha och han döttrar, som levde intimt med honom förde vidare hans visdom.

det anses ju fortfarande av både skriftlärda och en (nu vågar jag inte säga majoritet) stor del vanliga muslimska samhällen vara sedenligt att bära slöja.


Ja, majoriteten skulle jag nog säga. Vi anser det vara sedenligt. Utan att skämmas. Om det står i Koranen så är det så. Varför det finns kvinnor som inte gör är precis som det finns muslimer som inte utför sina böner varje dag. Tvivel, lathet, bekvämlighet, en sekularistisk vana osv.

Och nu tittar jag på en nutida, evolverad och modern islamsk tro, för jag antar att du inte gärna vill gå in på hårdkodade och sekelgamla muslimska sociala referensramar, dessa är inte till fördel för någon egentligen.


Vet inte vad du menar med detta? Vad menar du med nutida, evolverad och modern?

Den bästa islam är den som Profeten Muhammed (saw) lärde ut. Den kunskapen, tror vi, är direkt från Gud. Om man tagit bort något från vad han lärde ut så har man tagit bort något från religionen. Det betyder att människan får för sig att den vet bättre än Gud, vilket såklart är totalt osant. Och samma sak gäller om någon själv lägger till något nytt (innovation) i religionen. Skulle Gud inte uppenbara det som behövs för en människa? Nej.

2011-11-07 21:11
Om det står i Koranen så är det så.


Oslagbart.
Intressepenisen hårdnar!

2011-11-07 21:24
Oslagbart, exakt, det är därför islam är den snabbast växande religionen, för den är oslagbar.

När man följer den så blir man sannerligen lycklig. Genom att frivilligt underkasta sig som slav för Den som är Den Högste, utan någon partner, som känner till allting och som tar hand om allting i Sin skapelse, blir man sannerligen fri. För vi är inte oberoende.

När man följer sina egna lustar och begär så leder man sig själv vilse. Därför är underkastelsen det finaste som finns inom islam. Eftersom man följer den vägledning som kommer från Den Allsmäktiga Gud. Och på ett sätt förstår jag att några skrattar åt sådana här ord, efterosm jag själv gjorde det en gång i tiden. Men om man känner tron och känner vilka stora fantastiska effekter underkastelse bär med sig så kan man inte sluta tacka Gud för den känslan, den förståelsen, insikten och vägledningen.

2011-11-07 22:15
Ska man vara jätte, jättepetig så avser den allsmäktiga en kvinna och den synen på Allah är såvitt jag vet i stort sett obefintlig.

Onödigt jag vet men det kan kanske vara intressant.
Intressepenisen hårdnar!

2011-11-08 03:38
det är män som är svagare för tittandet.


snälla..

Vet inte vad du menar med detta? Vad menar du med nutida, evolverad och modern?

Den bästa islam är den som Profeten Muhammed (saw) lärde ut. Den kunskapen, tror vi, är direkt från Gud.


Din gud anser att mannen har rätt att "tillrättavisa" sin fru om hon är olydig, om det inte funkar bör mannen ta fram sitt trumfkort: Sexstrejk. Men vänta, det var väl männen som hade så stark sexualdrift att kvinnorna var tvungna att skyla sig? Denna tolkningen gör man inte idag, eller den är snarare inte alls allmänt vedertagen hos varken muslimska män eller kvinnor.

Ett annat exempel är sharia-lagar, som idag inte stöds av majoriteten muslimer (i barnuppfostran lever en del dock vidare som skrämseltaktik).

Dessa saker tog jag inte upp i ursprungsinlägget för att jag kan ha förståelse för att en idé (religion, ideologi, filosofi m.m.) revideras och bearbetas med tiden. Vad jag däremot inte kan förstå är hur folk kan fortsätta kalla en uppenbart inkonsekvent idé, vars kärna egentligen handlar om att konsekvent följa vissa dogmer osv, för absolut sanning.

Ja, och nu följer naturliga förnekelser av vad jag skriver och förfrågningar om utdrag ur koranen för att stödja mina ord. Den diskussionen kan pågå i evigheter, och jag är dessvärre inte intresserad. Jag har gått i den fällan för många gånger. Det jag ville säga med mitt första inlägg och som jag säger igen är: Islam är i sin absoluta grund sexistisk till fördel för män. Huruvida muslimska kvinnor känner sig förtryckta eller inte är oväsentligt, eftersom förtryck dels är subjektivt och dels relativt. Vad jag pratar om är den sociala konstruktion som islam förespråkar.

2011-11-08 06:34
Denna tolkningen gör man inte idag, eller den är snarare inte alls allmänt vedertagen hos varken muslimska män eller kvinnor.

Så varför då göra en sak av den?

Ett annat exempel är sharia-lagar, som idag inte stöds av majoriteten muslimer (i barnuppfostran lever en del dock vidare som skrämseltaktik).


Jag kan nu inte speciellt mkt om sharia men..

Jag TROR att varför många inte stöder sharia lagar är för att många associerar sharia med sin egen upplevelse från sitt hemland. Vilket är helt fel. Det finns inga stater som i sin helhet följer sharia. Tillsammans med den negativa bilden av sitt hemland (efter att kommit till väst) och med den propaganda och svartmålning som görs i väst, som målas upp att endast består av 'barbariska' metoder somstening och handhuggning, så börjar många människor tro att denna liberala modell är bra. Även om den på många sätt är individuellt bättre än deras egna länder.

Men sharia är mycket mer än bara stening och handhuggning. Men den islamiska nationen blev som sagt förstörd av västs rädda ledare när den närmade sig norrut. Och det som finns nu är inte 'riktig' sharia.

Han (nedan) svrarar på många bra frågor i slutet av föreläsningen:Islam är i sin absoluta grund sexistisk till fördel för män.


Är den det bara för att du själv tycker så? Hur kommer det sig att du kan berätta för alla muslimer vad deras religion är och består av? Utan ens ett islamisk perspektiv. Du applicerar en annan modell över islam, vilket resulterar i en helt felaktig bild.

Vad menar du med social konstruktion?

Jag argumenterar att den är väldigt bra, för både individen och för samhället som helhet (se video). Det här samhället är fyllt med missbruk, våld, trasiga familjer, psykiskt dåligtmående människor, sexistiska, egenvinning-baserade osv.

Och kvinna och man inom islam har lite olika funktioner. Vi är inte exakt likadana, jag köper inte den liberala modellen, trots att jag är uppväxt med den. Och min fru känner sig inte ett dugg förtryckt av mig eller religionen. Och jag lovar att de muslimska familjer jag känner har kvinnan har minst en lika stor roll som mannen, men dem kompletterar varandra.

Det handlar om vilket tanksätt/inställning man tar. De är jättenöjda att leva som de gör, för de får bekräftelse i sina egna liv och känner trons frukter. Det är så roligt (fast egentligen sorligt) när andra, utifrån, kommer och definierar hur det 'egentligen' är. Det blir bara känsloargument utifrån ett helt annan infallsvinkel, som inte ens kvinnorna håller med om.

Ett annat 'bevis' för detta är återigen de västerländska kvinnor som kommer till islam och tar på sig slöjan. Hur menar du att de blir förtryckta?

2011-11-08 19:22
Så varför då göra en sak av den?


Då vill jag bara citera dig själv

Den bästa islam är den som Profeten Muhammed (saw) lärde ut. Den kunskapen, tror vi, är direkt från Gud. Om man tagit bort något från vad han lärde ut så har man tagit bort något från religionen. Det betyder att människan får för sig att den vet bättre än Gud, vilket såklart är totalt osant. Och samma sak gäller om någon själv lägger till något nytt (innovation) i religionen. Skulle Gud inte uppenbara det som behövs för en människa? Nej.


Är den det bara för att du själv tycker så? Hur kommer det sig att du kan berätta för alla muslimer vad deras religion är och består av?I rest my case

2011-11-08 19:57
Fattar inte.....?

Om du menar att jag försöker säga vad islam är, utifrån vad jag själv tycker så stämmer det inte. Jag försöker så lite som möjligt prata utifrån eget tycke. Även om jag såklart tror och menar det jag säger.

Jag förklarar traditionen som finns hämtad från Koranen, Profetens uttalanden, och konsensus från hans anhängare och sedan av de lärda.

Om man ska dyrka sin Skapare så är det väl ändå bäst att Skaparen talar om hur man bäst ska dyrka.

Och hur skulle Gud då glömma bort att förmedla något av vikt till den siste Profeten (saw)? Efter Profeten Muhammed (saw) läggs inget till i religionen, det betyder att om man lägger till något som man själv tycker ska vara dyrkan, så har man gjort en innovation. Om det vore något bra så skulle ju det finnas med i religionen redan.

Då kan man börja slinka in förbjudna saker som droger och säga att man kommer närmare Gud, när det tydligt är förbjudet. Då lurar man sig själv.

Islam har ett regelverk precis som alla andra system/modeller. Och vissa saker anses ta en ut ur det systemet/modellen. Inget konstigt med det, eller?


2011-11-11 02:59
Någon här som sett dokumentärfilmen: "Inifrån moskén med dold kamera"?

http://https://www.flashback.org/t1652276

Finns youtube klipp från dokumentären i flashback-tråden... Men jag har bara skummtittat på den. Vill dock veta vad andra tycker... I fall man borde se hela.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2011-11-11 03:01
Skummtittade på den när den gick på tv4 fakta i somras...
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.