I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Vad är illuminati? är det bara en bluff?

Övrigt - Vardagsfilosofi

   
Producent

2013-04-16 16:41
Jag har redan lagt fram mina argument. Jag ser inte att du kommer med något mer övertygande än det, jag accepterar inte 'kan vara' 'skulle kunna' osv.


Jag behöver inte komma med något mer övertygande, det är inte jag som menar att det finns en gud som ger oss befallningar vi måste lyda.

Och från mitt perspektiv så har du också bara "kan vara" och "skulle kunna", tills du lägger fram en övertygande bevisning. Och du rör dig inte närmare en sån bevisning genom att vägra att acceptera mina argument. Men visst om det nu är min vokabulär med "kan" och "skulle kunna" som stör dig så mycket att du inte kan lyssna så kan jag byta och hoppas att andra begrepp kanske hjälper dig att förstå.

Du utgår från grundtanken att universum inte skulle kunnat uppstå av sig själv, och för diskussionens skulle säger vi att jag går med på det. Du sluter dig då till att det måste vara skapat utanför universum, av en gud. Men även om vi skulle acceptera en väldigt bred definition av gud; gud=det som är utanför universum eller gud=det som skapat vårt universum, så är det inte sant. Eftersom du inte kan veta vad som finns utanför universum måste du justera ditt uttalande för att göra det sant: "Universum måste vara skapat av en eller flera gud".

Du fortsätter sedan att dra en hel serie av överilade slutsatser: gud måste vara evig, gud måste vara allsmäktigt, gud måste vara god, god måste vara allvetande.

Den första slutsatsen måste justeras för att vara sann; "Gud måste ha funnits när han/dom skapade universum". Mer än så kan vi inte veta, att han/dom finns/fanns förre eller efter är inte givet. Den andra slutsatsen måste också justeras: "Gud/gudarna har vid ett tillfälle haft makten att skapa universum". Mer än så kan vi inte sluta oss till om hans/deras makt. Den tredje är helt tagen från luften, det finns inget logiskt stöd för att gud måste vara god, och om du envisas med att hävda det innebär det bara att du urholkar ordet "god" på sin innebörd. Det fjärde har heller inget som helst stöd, det är inget måste att den/det/dom (gud) som skapade universum ens har ett medvetande.

Hänger du med?

http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html


Du förstår fortfarande inte vad jag menar. Den där länken handlar om vårt universum, vår tid och vår singularitet. Men du utgår från att det finns något utanför vårt universum och öppnar då för en annan tid, ett annat universum, ett annat vad som helst, det finns inga begränsingar där. Hawking stöder ironiskt nog den idéen trots att han inte menar att vi behöver något utanför universum för att förklara vårt.


"Din logik är absurd här."

Fint motargument.


Den var absurd, jag vet inte hur jag ska förklara det för dig om du vägrar att förstå. Du envisas med att använda begreppet "logisk" på fel sätt. Du skrev så här:

"Det är helt ologiskt och meningslöst om Skaparen av allt skulle ljuga för Sin skapelse."

och verkar blanda ihop betydelsen av "logiskt" och "meningslös". Men det är inget ologiskt med att skaparen ljuger för sin skapelse, eller heller ologiskt att något är meningslöst. Dessutom om skaparen är allsmäktig, som du menar, så följer av det också, logiskt, att han kan ljuga.

Det spelar förstås roll för hur vi ska förstå syftet med våra liv och det bästa sättet att leva det.

Det är det jag menar att vi kan. Vad jag menar är att eftersom vi inte kan eller någonsin kommer att kunna förstå Gud eller skapelsen i dess helhet så spelar det ingen roll. Men vi kan förstå det viktigaste i våra egna liv, utifrån våra egna sinnen, känslor, psykologi osv. Och det är egentligen det enda som spelar roll.


Här låter det ganska mycket som att du säger att eftersom vi inte kan förstå gud så behöver vi inte ta hänsyn till honom, utan kan lita till våra egna sinnen, känslor och psykologi. Det är jag helt med på. Men det är väl inte det du menar?

Det är det jag menar med att även om vi lär oss hur mekanismen bakom allting fungerar så är det fortfarande Gud som styr allting, efter det att Han skapat det och placerat ut det på sina platser. Gud upprätthåller och försörjer allt liv som finns.


Men det är ju inte allt sant, även om jag skulle gå med på att gud skapade allting och placerade ut allting, så har han ju nu gjort allting självförsörjande. Du behöver inte gud någonstans i hans skapelse för att upprätthålla, styra eller försörja något. Naturen och universum är befriande fri från gud.

Give my regards to King Tut, asshole
Producent

2013-04-16 16:42

Och om du gjort det så kallar du det antagligen för slump/sammanträffande. Och gör du det så drar jag slutsatsen att du inte uppriktigt kan ha försökt förstå det fenomenet, där Gud ger en insikter, vägledning, bekräftelse, tillsägelse osv, genom ’meningsfulla sammanträffanden’. Jag har gett några exempel i tråden redan, varav ett fanns i ett inlägg till dig.


Jag tror nog det är rätt mycket slump och sammträffanden ni väljer att tolka till er fördel ja, och jag kan lägga till ett: inbillning. Och eftersom det bara är gud som kan se hela planen kan du ju ändå inte tolka några signaler varken positivt eller negativt.

"Det gör en viss skillnad. Du har förutsatt att gud är god, i vår mening,"

Gud är god i alla slags mening. Det som vi uppfattar som orättvisa, ondska osv har en djupare osynlig mening bara att vi inte kan förnimma den i ’stundens hetta’, men kan komma att göra det senare.


Du gör bara konceptet "god", "rättvis" och "ond" meningslösa och tomma på innehåll. Att acceptera det är absurt, det är att glädja sig när man ser ett svältande barn för att gud minsann gett det ett ordentligt test.

"Jag känner till att det finns påståenden om gud, men jag ifrågasätter deras giltighet (och dess konsekvenser) med det intellekt gud gett mig."

Ja, och det är där ’spärren’ ligger. Du förutsätter att det inte är sant och anpassar ditt intellekt utefter det. Eftersom det handlar om fenomen som tro, vägledning, själ osv så är det något som man uppriktigt måste testa på. Om du teoretiskt och intellektuellt försöker analysera det så kommer du ju inte nudda kärnan av det hela, du kommer utesluta den metodik som är det som ger resultat. Och det är det jag menar med uppriktighet.

Man måste ge sig hän och ’bevisa’ för det högre att man menar allvar och är villig. Det är det jag ifrågasätter hos dig. Och det är så du medvetet valt att förneka det.


Nja du, det skulle bara vara sant om jag godkände metodiken, men det är ju den jag förnekar. Du verkar vara ute efter någon sorts cirkelargument där enda sättet att bevisa att man faktiskt har uppriktigt försökt är om man har lyckats. Jag vägrar gå med på det, och jag vägrar gå med på att din inbillade "andlighet" skulle vara något sorts bevis för något mer än din vilja att tro. Vore det sant fö. att man fick något sort faktiskt svar från gud så skulle ingen någonsin förlora sin tro, och det vet vi att människor gör.

"och kan gud se in i min själ kan han se min uppriktighet och att jag har genuina själv för mitt tvivel, och är han verkligen rättvis, så dömer han mig inte för det. Dvs jag är safe."

Han ser att din uppriktighet att kritisera och ta till dig kritiken mot religion. Men har Gud sett dig uppriktigt lägga allt sådant åt sidan och istället försöka söka Gud genom dem metoder som tillskrivs? Då har du inte vart rättvis mot dig själv. Och det är det som är att medvetet förneka.


För det första, jag förnekar att det finns tillräckliga bevis på att gud har gett oss metoderna. Du kan inte mena att jag måste välja att tro på något jag inte har några vettiga skäl att tro på, och du kan inte mena att en rättvis gud skulle straffa mig för en sån vägran.

Give my regards to King Tut, asshole
Producent

2013-04-16 16:42
Men nej, anledningen till att jag inte tror på dina exempel är att dom är svaga.

Du har inte kommit med något starkare iaf. Bara ’den kan’ ’skulle kunna’ osv.


Jag behöver inte komma med något starkare. Du behöver komma med något starkare.

Det är varken ologiskt eller meningslöst.

Vilken mening finns det för en Allsmäktig Skapare att ljuga för sin skapelse, att uppenbara skrifter genom att skicka profeter, som majoriteten av världens människor tror på, men att allt det är lögn? Det saknar all logik och blir helt meningslös.


Nu använder du logik på ett felaktigt sätt igen. Det kan helt enkelt vara en mening det inte är meningen att vi ska förstå.

Skaparen är Den som känner till hur ALLT är, och är den som skickar manualen till att förstå och använda produkten, i det här fallet livet.


Du har absolut inga bevis för att skaparen känner till allt. Det enda du ens påstår dig ha bevis för är att han skrivit en manual.

Du kan inte förstå gud, har vi inte konstaterat det?

Detta blir andra gången jag bekräftar att jag inte vart med om något sådant konstaterande. Vi kan förstå Gud på det sätt som Gud berättat om Sig själv för oss.


Du säger så här: "Vad jag menar är att eftersom vi inte kan eller någonsin kommer att kunna förstå Gud eller skapelsen i dess helhet". Du använder den bristen på förståelse som ursäkt när du inte har svar.

"Dom följer sitt av gud givna intellekt, att det betyder att dom inte tror på samma saker som du betyder inte på något sätt att dom jämställer sig med gud. Skulle dom välja att förneka sitt intellekt menar du? Dom har ju fått det av gud."

OM Gud har uppenbarat skrifter och vägledning hur vi skall tro och leva våra liv. Och en människa använder sitt intellekt till att tro och leva på ett annat sätt så har den personen valt sitt Guds givna intellekt framför Gud och Guds religion.


Precis, Om gud har det. Men många med mig menar att det är minst sagt tveksamt om har det. Att gud inte skulle ha förståelse för den tveksamheten låter märkligt, han är ju trots allt aldrig orättvis.
Give my regards to King Tut, asshole

2013-04-16 16:45

2013-04-16 16:47

2013-04-16 16:51
"E=Mc2 generated an electro magnetic reaction which never realised that it was possible. It happened by two different reactions of nothing or emptiness. They create a morse code system with the harmonic rythm from intelligence. We use these tools in science with audio, video and light. There's a balance on the frequencies, aswell as an output and an input like a mirror effect. Last but not least is the balance of polarity in movement. There's two positive reactions with negative distortion in the balance of frequencies. Therefor improvement in mixing software. Higher frequency. The balance is caused by electro magnetism between neutron and electron. Let's call them God and Goddess.
3D is a state of mind where you can't realise the balance of 4D. Just like claiming Oneness of 1 creator. Take a cellphone, balance it and observe it in 4D. Use a mirror and you observe it in 6D just like man and woman are supposed to be united in the universe as God and Goddess. Metaphorically speaking or not. Thoughts equals manifestation in frequencies of E=mc2 as polarity between neutron and electron. The universal balance in distortion."

E=Mc2 is religion: http://goo.gl/VYX6f
Religion Matrix: http://therealouijaboard.blogspot.se

ILLUMINATI
 
Producent

2013-04-16 18:17
Fast avgudadyrkan är långt värre. Man lägger sin tro och tillit till fel källa.


Varken Maxwell eller Icke förespråkar någon särskild gud/religion i sig. Det dem gör är att avslöja korruption och olika religioners ursprung etc.
Men tal om att dyrka gudar så kan det lika gärna vara du som lägger tillit till fel källa eftersom du omöjligt kan veta att Allah är den enda riktiga sanna guden. Hur mycket det än känns som att det är så kan du ändå inte veta.

All prövning, glädje, framgång, motgång osv kommer från Skaparen.


Jag anser att det först och främst är vi själva som har ansvar för våra liv, vår glädje, framgång etc. Om du t.ex. skulle råka ut för en trafikolycka och bli förlamad i benen, skulle du då säga att det var "Skaparen" som ville pröva dig istället för att se mer rationellt på saken (klumpig bilförare etc.)? Tror du mer på Skaparens prövning så anser jag att du distanserar dig från den riktiga verkligheten, hur hård den än kan tyckas vara. Men den kan vara kärleksfull också. Den blir vad vi gör den till.

Det finns många fall av psykoser och besatthet som har kommit till följd av dessa övningar.


Du lyfter fram de värsta exemplen där folk haft latenta psykoser, gjort något på fel sätt, för avancerat etc. och det kan du ju fortsätta med. De som mår bra av att praktisera yoga/meditation är ändå en majoritet i förhållande till de som får stora problem av något slag. Själv har jag aldrig mått bättre t.ex.

Dessutom så säger dem ockulta, även JOI, att man får kontakt med satan och hans anhängare med dessa metoder, och att i själva verket många av dessa metoder kommer direkt från dem.


JoS går ut på att vi blivit lurade av religion att tro att Satan (som hamnade som ormen i trädet) är en ond figur. Likaså att allt det ockulta, yoga, meditation, höjning av livsenergin chi skulle vara farligt etc. På så vis hålls vi nere på en lägre nivå än vad vi skulle kunna uppnå generellt sett.

De kommer från sådana traditioner. Vad man har gjort är att plocka ut just den saken ur den helhet som den kommer ifrån. Och det är från den helhet som det finns blodsoffer till entiteter/’gudar’.


Du svarade inte direkt på frågan anser jag. Vilka traditioner exakt är det som man på ett definitivt sätt kan se samband mellan yoga och blodsoffer?

Eller att uppfostra barnen med rätt värderingar, som ingiver respekt för det motsatta könet. Man måste inte vara blandade för det.


Men att vara blandade och synliga för varandra är något som ytterligare stärker förståelse och relationer mellan könen.
Om man som kille t.ex. bara umgås med andra killar och aldrig med tjejer, och de få gånger man pratar med en tjej så har hon dolt hela sitt ansikte och kropp, så anser jag att det bidrar till en större urskiljning och spännvidd mellan könen som kan leda till problem i efterhand.
Om inte dessa regler fanns inom islam att kvinnan måste skyla sig etc. så skulle det heller inte finnas så mkt att vilja bryta emot, och folk dras i allmänhet mer till det förbjudna än det tillåtna.

Du väljer att se det så för det passar det program som du blivit aktiverad med


Ptja.. detsamma.

Men vad jag lyfte fram att man inte måste ha yoga m.m. för att leva hälsosamt eller balanserat.


Bara för att man är hälsosam med kosten etc. så innebär det inte att det inte kan finnas ytterligare saker som förstärker/höjer en på olika sätt.

Det kan jag såklart inte svara på, vad exakt det kommer att leda till.


Fast ändå låter du så tvärsäker.
Jag har tagit del av många konspirationsteorier om depopulation, eugenics, aliens som egentligen är demoner etc. men det innebär inte att jag sväljer precis allt på en gång. Låter nästan som du gjort det?
Dessutom är nog sanningen långt mer komplex än att det bara är en enda ockultisk ond elit som vill starta en ny världsordning med anikrist på toppen. Gäller ju isf. att först ta reda på vilka dessa ockultister är och vad det är för kunskap som de hållit dold. JoS har lyckats förklara det på ett ganska överskådligt och begripligt sätt för mig iaf.

2013-04-16 19:22
Varken Maxwell eller Icke förespråkar någon särskild gud/religion i sig.

Jo, den esoteriska läran. Maxwell öppet erkänner det, på sin hemsida kallar han sig Jordan Maxwell | Esoteric Scholar.

Hans namn kommer från Helena Blavatskys bok Isis unveiled, Jordanus Maximus, som han lovprisade som en av de bästa verken under en intervju.
Ickes verk innehåller exakt samma information som Alice Baileys böcker. Vilket inte är så konstigt om dem kanaliserar samma jinn.

Och att kanalisera, att lyssna på och föra vidare budskapet från jinn som sanning är avgudadyrkan.

Men tal om att dyrka gudar så kan det lika gärna vara du som lägger tillit till fel källa eftersom du omöjligt kan veta att Allah är den enda riktiga sanna guden. Hur mycket det än känns som att det är så kan du ändå inte veta.

Jo, och argumenten har jag repeterat flera gånger redan.

Jag anser att det först och främst är vi själva som har ansvar för våra liv, vår glädje, framgång etc.

Att vi har ansvar är inte samma sak som att kunna förutse eller bestämma resultaten. Vi kan göra avsikt att göra en sak men resultatet kan bli ett helt annat. Det står helt utanför vår makt. Likaså har vi inte totalkontroll över de situationer vi kommer att möta.

Om du t.ex. skulle råka ut för en trafikolycka och bli förlamad i benen, skulle du då säga att det var "Skaparen" som ville pröva dig istället för att se mer rationellt på saken (klumpig bilförare etc.)? Tror du mer på Skaparens prövning så anser jag att du distanserar dig från den riktiga verkligheten, hur hård den än kan tyckas vara. Men den kan vara kärleksfull också. Den blir vad vi gör den till.

Även om den andra bilföraren körde slarvigt så var det Gud som bestämde att du skulle befinna dig just där vid det tillfället. Kanske du mötte din blivande kärlek genom det. Kanske du började reflektera över hur sårbart livet är och hamnade på ett mycket bättre spår. Kanske du skulle ha krockat med en lastbil annars några kilometer fram och dött istället. Det kan finnas många orsaker till varför det fanns mening med det.

Precis som man kan möta svaret på det som man undrar över på något helt oväntat sätt i sin vardag. Råkade det bara hända? Det kanske man kan säga dem första gångerna. Men börjar man att experimentera med det och sätta sig in i det, tro på det, så blir det evident för individen att det är mer än slump.

JoS går ut på att vi blivit lurade av religion att tro att Satan (som hamnade som ormen i trädet) är en ond figur. Likaså att allt det ockulta, yoga, meditation, höjning av livsenergin chi skulle vara farligt etc. På så vis hålls vi nere på en lägre nivå än vad vi skulle kunna uppnå generellt sett.

Inte enbart. Jag har ju länkat flera citat från deras sida där de påstår sig vara i kontakt med satan och med demoner, och få fördjupade övningar till sin meditation.

2013-04-16 19:22
Du svarade inte direkt på frågan anser jag. Vilka traditioner exakt är det som man på ett definitivt sätt kan se samband mellan yoga och blodsoffer?

Fast det är det som är svaret. Att meditation och yoga är en integrerad del av trosuppfattningar där det finns.

Om man som kille t.ex. bara umgås med andra killar och aldrig med tjejer, och de få gånger man pratar med en tjej så har hon dolt hela sitt ansikte och kropp, så anser jag att det bidrar till en större urskiljning och spännvidd mellan könen som kan leda till problem i efterhand.

Barn lever oftast i en familj, med släktingar och familjevänner där de träffar kvinnor. Inom familjen så täcker inte heller kvinnorna sig. Du vet, mamma, systrar, kusiner, sysslingar osv.

Om inte dessa regler fanns inom islam att kvinnan måste skyla sig etc. så skulle det heller inte finnas så mkt att vilja bryta emot, och folk dras i allmänhet mer till det förbjudna än det tillåtna.

Om dem inte får rätt förståelse och introduktion till det ja.

Bara för att man är hälsosam med kosten etc. så innebär det inte att det inte kan finnas ytterligare saker som förstärker/höjer en på olika sätt.

Jag har inte bara nämnt kosten. Jag har gett dig flera andra exempel.

Jag har tagit del av många konspirationsteorier om depopulation, eugenics, aliens som egentligen är demoner etc. men det innebär inte att jag sväljer precis allt på en gång. Låter nästan som du gjort det?

Just dem som du nämner är dem som för mig är mest övertygande. Sedan finns det något inom allting som är vagt och något som man inte kan acceptera.

Dessutom är nog sanningen långt mer komplex än att det bara är en enda ockultisk ond elit som vill starta en ny världsordning med anikrist på toppen.

Såklart. Men vad man kan extrahera är att det inte är några människor som egentligen står vid spakarna, det är just jinn, som manipulerar olika grupper med samma budskap. Dem sprider sig på det sättet.

Gäller ju isf. att först ta reda på vilka dessa ockultister är och vad det är för kunskap som de hållit dold. JoS har lyckats förklara det på ett ganska överskådligt och begripligt sätt för mig iaf.

Fast dem skyller ju på religionen, vilket tydligt inte stämmer. Jag har gett dig hela historiska förloppet, men fick inte något svar tillbaka på det. Det är ett påstående enkelt att avfärda.

Jag har också kommenterat deras övriga påståenden som dem gör angående religion, som är gigantiska lögner. Och har man inte kunskap om religionen så är det såklart lättare att tro på deras lögner. Suggestioner som det heter inom hypnos. Och dem är ju mästare på hypos. De metoder som de använder är en form av självhypnos.

Den ockulta kraften är inte specifikt i religion och kommer ursprungligen inte från religion överhuvudtaget. Det är religion som alltid kommit för att avslöja och varna de ockulta krafterna, så som egyptierna, babylonierna osv. Det är dessa som korrumperade den romerska kyrkan och skapade en ny kristendom. Men sedan flyttade dem sin maktposition till den sekulära sfären. Det är där dem huvudsakligen funnits i flera hundra år nu. Tillsammans med Washington och London som jag också nämnde.

Så länge man utövar samma sak som dem så säger jag att man är på villfarelse, för det av avgudadyrkan. Det finns bara En värd att tillägna dyrkan och det är Skaparen av allt.
Producent

2013-04-16 22:47
Jo, den esoteriska läran. Maxwell öppet erkänner det, på sin hemsida kallar han sig Jordan Maxwell | Esoteric Scholar.


"Esoterism (från grekiskans iso, inuti och ter som har med motsättning att göra) är ett svårdefinierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Esoterism

Fortfarande ingen särskild religion i sig alltså. Bara för att vissa läror är mer hemliga och stannar i slutna sällskap innebär det inte heller att de skulle föra något dåligt med sig.

Att vi har ansvar är inte samma sak som att kunna förutse eller bestämma resultaten. Vi kan göra avsikt att göra en sak men resultatet kan bli ett helt annat. Det står helt utanför vår makt. Likaså har vi inte totalkontroll över de situationer vi kommer att möta.


Att vi inte vet t.ex. vilken siffra en tärning kommer att hamna på när man kastar den innebär inte att det är en ren slump som inte går att förutse. Det går, bara att det är svårare. Samma sak med allting annat också anser jag.
Vi får ju försöka ha så mycket kontroll det går och förutse saker så att stora problem undgås. Och i jakten på att uppnå den perfekta världen med fred överallt så tycker jag det vore bäst att förlita oss på vår egna kapacitet att känna empati, tänka, filosofera fram bra lösningar etc. etc. istället för att lita på att en viss Gud alltid har rätt när det gäller levnadssätt, kläder etc. Att tycka sig behöva lita mer på en Gud än sig själv och mänskligheten ser jag som ett svaghetstecken.

Även om den andra bilföraren körde slarvigt så var det Gud som bestämde att du skulle befinna dig just där vid det tillfället. Kanske du mötte din blivande kärlek genom det. Kanske du började reflektera över hur sårbart livet är och hamnade på ett mycket bättre spår. Kanske du skulle ha krockat med en lastbil annars några kilometer fram och dött istället. Det kan finnas många orsaker till varför det fanns mening med det.


Många orsaker ja. Guds prövning? Nej. Vad är orsaken till att folk lever som slavar i indien och svälter i afrika? Är det också Guds prövningar?
Rätt vridet sätt att tänka på anser jag. Bättre att se till sitt egna ansvar att försöka skapa en bättre värld på det sättet man kan tillsammans med andra istället.

Sedan är vissa mer empatiska av naturen och vissa mer psykopatiska och tänker bara på sig själva. Det är psykopaterna som vill ha en ny världsordning under sitt styre som jag förstått det. Men det har alltså inget med "Guds prövningar" att göra.

Inte enbart. Jag har ju länkat flera citat från deras sida där de påstår sig vara i kontakt med satan och med demoner, och få fördjupade övningar till sin meditation.


Jo fast nu var alltså inte Satan och dessa demoner onda enligt JoS om du läst sidan ordentligt.

Fast det är det som är svaret. Att meditation och yoga är en integrerad del av trosuppfattningar där det finns.


Exempel på en trosuppfattning där yoga finns och blodsoffer varit vanligt förekommande då?
Producent

2013-04-16 22:48
Barn lever oftast i en familj, med släktingar och familjevänner där de träffar kvinnor. Inom familjen så täcker inte heller kvinnorna sig. Du vet, mamma, systrar, kusiner, sysslingar osv.


Nej men att de utanför familjen täcker sig har väldigt stor betydelse. När man kommunicerar är det viktigt att kunna läsa av kroppsspråk, mimik etc. (något som särskilt kvinnor är bättre på än män). Att det just då är kvinnorna som ska täcka sig ser jag som ett sätt att förtrycka just de kvinnliga (intuitiva) egenskaperna och försämrar kommunikation etc.

Om dem inte får rätt förståelse och introduktion till det ja.


Och hotet om dödsstraff om man lämnar religionen osv. kanske väl?

Såklart. Men vad man kan extrahera är att det inte är några människor som egentligen står vid spakarna, det är just jinn, som manipulerar olika grupper med samma budskap. Dem sprider sig på det sättet.


Jag tror det är människor. Bara rätt smarta och giriga människor med mycket kunskap som kämpar för sitt eget folks bästa.

Fast dem skyller ju på religionen, vilket tydligt inte stämmer. Jag har gett dig hela historiska förloppet, men fick inte något svar tillbaka på det.


Jag har försökt svara så gott jag kunnat. Fast vissa saker kunde du inte heller riktiga svara på, som vilka de hedniska romarna var som förde in vissa nya saker i kristendomen etc. och vilka kontakter de hade högre upp etc.
Någonstans får man väl nöja sig med att inte kunna veta precis ALLT och istället mer tro på det som känns rätt för en. Så länge man inte siktar på att bli historieprofessor eller dylikt.

Jag har också kommenterat deras övriga påståenden som dem gör angående religion, som är gigantiska lögner.


Gällande islam så är jag inte lika insatt och kan inte direkt svara på sanningshalten. Men i övrigt har det mesta visat sig stämma rätt så bra, men det handlar också som sagt om TRO i grunden eftersom bibeltexter finns i så olika upplagor, språk, tolkningar etc.

Och dem är ju mästare på hypos.


Jag vill då hävda att Bibeln och Koranen är exempel på just det.

Den ockulta kraften är inte specifikt i religion och kommer ursprungligen inte från religion överhuvudtaget.


Ockult betyder ju som sagt DOLD och har inte nödvändigtvis något alls med religion i sig att göra. Det är endast dold kunskap helt enkelt.

Så länge man utövar samma sak som dem så säger jag att man är på villfarelse


Känns väldigt förenklat att säga att en enda grupp, "dem" har ockult kunskap om det astrala/kontakt med andevärlden etc. och att den kunskapen i sig är ond för att den kommer från de onda "jinns".
Hur kan kunskap i sig någonsin vara ond? Det är hur man använder kunskapen som kan vara ondskefullt eller 'gott'.

Och som sagt, om det nu finns ett astralt plan.. varför skulle ALLT som finns där vara ondskefullt på något vis? För om inte alla demoner/entiteter/andar etc. är onda utan vissa ist. är goda så vore det väl bara bra att söka kontakt med de hjälpsamma/goda, om det görs med respekt.

2013-04-17 00:07
Yes, men om vi tar Maxwells egna ord där han tillskriver Helena Blavatsky som en av de största lärda, och att henns bok är hans favorit så kan vi anta att han håller dem teosofiska lärorna som Blavatsky och Bailey var på. Det pekar lite vilka läror han håller som sanning. Han har också sagt att han är för det kommande skiftet, det som Bailey och Blavatsky skrev mycket om, vilket innefattade att göra de esoteriska lärorna något känt hos allmänheten. Fram till 2025. Det är 12 år kvar. Med tanke på hur snabbt denna information spridit sig på tio år så kan vi ana att den hinner bli mycket mer vanlig inom 13 år.

Han verkar också tro sig vara en pleiadian eller starseed, och om inte så i kontakt (kanalisering) med dem. Med det följer ett visst budskap. Och det budskapet innefattar avgudadyrkan. Oavsett vilken form det kan vara så är det fortfarande avgudadyrkan.

Samma sak med allting annat också anser jag.

Du kan inte förutse något som kommer att hända i ditt liv. Om du studerar så kan du såklart anta att du kommer ta examen, om du lagar mat så kan du anta att du kommer äta måltiden osv. Men du kan inte förutse oväntade händelser, det säger sig själv i ordet oväntade. Och det är dem sakerna som ofta väcker upp folk. En sjukdom, en olycka, någon som dör, ett personligt trauma osv. Sådana saker får en att känna hur lätt livet kan tas ifrån en. Att det är en gåva, något som försörjs från en högre kraft.

Och i jakten på att uppnå den perfekta världen med fred överallt så tycker jag det vore bäst att förlita oss på vår egna kapacitet att känna empati, tänka, filosofera fram bra lösningar etc. etc.

Folk försöker med det hela tiden, men kommer till olika slutsatser, vem skall man följa? Alla tror att det dem är på är sanningen, eller på rätt väg iaf. Men vi ser att det inte fungerar med de människoskapta ismerna. Dem föder destruktion på alla plan. Vi kan inte filosofera vad som är bäst för vi saknar inblick till gigantiska proportioner av verkligheten och hur saker påverkas och vad tankar, beteenden osv leder till. Det finns bara En som vet exakt, och det är Den som skapade allting.

Att tycka sig behöva lita mer på en Gud än sig själv och mänskligheten ser jag som ett svaghetstecken.

Människan är svag, beroende, okunnig osv. Att ignorera det är ett tecken på storhetsvansinne. Men det betyder inte att man inte skall ha gott självförtroende och älska sig själv och veta att man kan uppnå m,ånga bra saker och utveckla sig själv och sin omgivning till det bättre.

Vad är orsaken till att folk lever som slavar i indien och svälter i afrika? Är det också Guds prövningar?

Hur skall jag kunna svara på det? Men ja, självklart är det det. Och framförallt så är det människornas förtryck. Människan har fri vilja, men kommer stå till svars för hur h*n använde den.

Bättre att se till sitt egna ansvar att försöka skapa en bättre värld på det sättet man kan tillsammans med andra istället.

Det kan man ju göra samtidigt? Var uppstår konflikten menar du?

Jo fast nu var alltså inte Satan och dessa demoner onda enligt JoS om du läst sidan ordentligt.

Det var inte det argumentet handlade om. Du sa att JOS handlar om att stärka sig själv och sin hälsa, inte om avgudadyrkan. Men det stämmer inte eftersom dem tror och använder sig av den information som dem får från satan och demonerna. Och dem är inte skapare, dem är skapelser.

2013-04-17 00:07
Exempel på en trosuppfattning där yoga finns och blodsoffer varit vanligt förekommande då?

Swami Harshananda's A Concise Encyclopaedia of Hinduism offers this opinion: "Sacrificing an animal to please a supernatural Deity is a common feature found in many cultures, including that of Hinduism, during the early part of their development.

Sacrifice is a relationship with some other entity. In Vedic Hinduism, the goal of sacrifice was to enter a relationship with the divine in order to accomplish desired ends. When a sacrifice is given, it comes with an assumption of reciprocity; it creates a mutual obligation. In giving to the divine, one wishes to begin contact and bring the god to oneself; then a relationship may be formed. This relationship consists of getting what you want"¦longevity, wealth, children, life, etc.

Jag tror det är människor. Bara rätt smarta och giriga människor med mycket kunskap som kämpar för sitt eget folks bästa.

Fast dem flesta ’lärda’ inom dessa områden själva tillskriver kunskapen kommen från entiteter.

Fast vissa saker kunde du inte heller riktiga svara på, som vilka de hedniska romarna var som förde in vissa nya saker i kristendomen etc. och vilka kontakter de hade högre upp etc.

Jag ser inte hur det spelar roll. Det finns tydliga bevis som tyder ATT hedniska traditioner togs in och korrumperades i religionen, och att det skedde på högre maktnivå, tex genom de stormöten som stora män satt i och beslutade vad kristendomen skulle innefatta. Och om man utöver de införda doktrinerna tittar på konst och arkitektur och litteratur så kan man se att dessa ’krafter’ följt med efter det. Man kan också se deras kontakt idag med de andra 'privata' staterna som finns i London och Washington.

Gällande islam så är jag inte lika insatt och kan inte direkt svara på sanningshalten.

Ja, då får du ta mina ord som studerat islam. Eller ännu bättre studera islam djupare, så du får en mer nyanserad bild.

Ockult betyder ju som sagt DOLD och har inte nödvändigtvis något alls med religion i sig att göra. Det är endast dold kunskap helt enkelt.

Fast om man kollar i de olika hemliga sällskapen så ser man vilka doktriner som används och tros på. Det är snarlika.

Känns väldigt förenklat att säga att en enda grupp, "dem" har ockult kunskap om det astrala/kontakt med andevärlden etc. och att den kunskapen i sig är ond för att den kommer från de onda "jinns".

Det säger jag ju inte. Jag säger ju att det finns hundratals olika grupper som har kunskap om detta. Informationen kommer från jinn, det är svårt att förneka när dem ’lärda’ själva säger det.

Hur kan kunskap i sig någonsin vara ond? Det är hur man använder kunskapen som kan vara ondskefullt eller 'gott'.

Jag har inte sagt att man kan göra gott om man är ockultist. Det finns väldigt många som verkar ha goda avsikter. Men det onda i det är att det är avgudadyrkan, och allt gott som gjorts kommer gå till intet.

Spola till 6 minuter;


För om inte alla demoner/entiteter/andar etc. är onda utan vissa ist. är goda så vore det väl bara bra att söka kontakt med de hjälpsamma/goda, om det görs med respekt.

För att Gud har förbjudit kontakt med dem av den enkla anledningen att vi omöjligtvis kan veta om den jinn vi är i kontakt med är god eller ond. En ond kommer aldrig att komma till dig som en ond. Och en jinn kan ta form och framställa sig som den vill, så självklart kommer den att komma som ljus, något vackert med vackra ord, euforiska upplevelser osv. Och de goda jinns kommer att lyda sin Skapare och inte ens ta kontakt med oss.
Producent

2013-04-17 08:31
Jag svarade på ditt svar digeridoo, såg du inte det, eller har du inte lust att svara längre?
Give my regards to King Tut, asshole

2013-04-17 09:36
DiggeriDoo


Att man kan finna likheter med religionen berör mig inte alls. De religiösa reglerna formas i ett islamiskt samhälle. Det som kommer innan det har inget med shari’a att göra. I det stadiet så handlar det om själva budskapet, och där finns inget tvång, eller påverkan av omgivningen osv. Det handlar om ett inre sökande efter sanningen. Inget med hjärntvätt att göra.Du kan inte veta om det är hjärntvätt eller inte. Du blir ju extremt påverkad av alla präster du lyssnar på, av alla youtube-klipp du hör. Särskilt det faktum att du har intalat dig själv att du måste frukta och dyrka gud. Att ingjuta rädsla och undergivenhet i människor är det bästa sättet att få dem att tro på något som egentligen är rätt osannolikt om man har ett sunt förnuft. De flesta människor som är hjärntvättade är inte medvetna om det.

Att det finns ett strikt regelverk har inget med hjärntvätt att göra. Det handlar inte om att tvinga folk att bli troende, det handlar om att utesluta korruptionen. Man kan inte tvinga någon att tro, men man kan tvinga dem att följa de regler som finns. Precis som det finns regler här.


Att det finns ett strikt regelverk är det inget fel på i sig. Att man däremot inte får lov att ifrågasätta och förändra regelverket är det som gör det farligt och får det du håller på med att låta som hjärntvätt.

Sen kommer de flesta till religion frivilligt, de låter sig själva till och med bli inpräntade med rädsla för att bli hjärntvättade. Det är klart att du inte blivit tvingad till något. Eller så har du det, bara de att dom har intalat dig om att det är frivilligt när det egentligen handlade om tvång. Min magkänsla säger mig att någonting med dig är väldigt fel. Det du säger kommer inte från hjärtat, det låter mer som inlärda rader som du använder som en mall, när du svarar på frågor.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-04-17 10:55
Eftersom du inte kan veta vad som finns utanför universum måste du justera ditt uttalande för att göra det sant: "Universum måste vara skapat av en eller flera gud".

Nej, inte ens de polyteistiska religionerna tror på flera skapare. Det finns tankar om en ultimat Skapare som har ’undergudar’ i skapelsen.

Det mest logiska är att anta att det fanns isngularitet innan big bang, framför att det fanns en sfär av flera gudar, som i så fall måste ha diskuterat och argumenterat hur dem skall skapa universum.

“If we extrapolate this prediction to its extreme, we reach a point when all distances in the universe have shrunk to zero. An initial cosmological singularity therefore forms a past temporal extremity to the universe. We cannot continue physical reasoning, or even the concept of spacetime, through such an extremity. For this reason most cosmologists think of the initial singularity as the beginning of the universe. On this view the big bang represents the creation event; the creation not only of all the matter and energy in the universe, but also of spacetime itself.” - P. C. W. Davies

Du fortsätter sedan att dra en hel serie av överilade slutsatser: gud måste vara evig, gud måste vara allsmäktigt, gud måste vara god, god måste vara allvetande.

Ja, för om tid och rum skapades genom big bang så är det logiskt att det som fanns innan är evigt. Det är också den enklaste förklaringen att Gud är god. Varför skulle Gud skapa något så gigantiskt som uni(mult-)versum, skapa människor, och hitta på en låtsas vägledning? Det är mycket svårare att smälta ner än att Gud är god (Occam's razor).

Här låter det ganska mycket som att du säger att eftersom vi inte kan förstå gud så behöver vi inte ta hänsyn till honom, utan kan lita till våra egna sinnen, känslor och psykologi. Det är jag helt med på. Men det är väl inte det du menar?

Nej, det är såklart inte det jag säger. Vi kan förstå av Gud exakt det Gud förutsett oss att känna till om Honom och syftet med våra liv. Religionen tilltalar, bekräftar, tillrättavisar, lyfter upp, befriar osv vår tillvaro, yttre och inre. Således är vi beroende av vägledningen, inte att vi kan strunta i den. Om vi ignorerar det och tror att vi kan vägleda oss själva så har vi gått i villfarelse, vilket lätt syns av att i det sekulära samhället så är det så folk lever, och hamnar i så många olika destruktion.

Du behöver inte gud någonstans i hans skapelse för att upprätthålla, styra eller försörja något. Naturen och universum är befriande fri från gud.

Du säger det, jag säger det motsatta.

Och eftersom det bara är gud som kan se hela planen kan du ju ändå inte tolka några signaler varken positivt eller negativt.

Det spelar ingen roll. Vi är ju inte efterblivna, man kan fortfarande dra slutsatser och läsa av vad vissa saker betyder. Ibland kan man inte direkt se om det är positivt eller negativt. Men till slut så brukar man komma till insikt om det också.

Och bara för att vi inte kan se saker från Guds perspektiv så betyder det inte att vi inte kan se meningen för oss i vägledningen.

det är att glädja sig när man ser ett svältande barn för att gud minsann gett det ett ordentligt test.

Inte att glädja sig, nej, såklart inte. Men det finns ingen ide att få skuldkänslor heller.

Du verkar vara ute efter någon sorts cirkelargument där enda sättet att bevisa att man faktiskt har uppriktigt försökt är om man har lyckats.

Det är formulan ja, så länge du inte gjort din undersökning så är du en förnekare. Du förnekar idéer och sfärer av verklighet som du inte undersökt.

Du säger så här: "Vad jag menar är att eftersom vi inte kan eller någonsin kommer att kunna förstå Gud eller skapelsen i dess helhet". Du använder den bristen på förståelse som ursäkt när du inte har svar.

Nej, det kommer vi ju inte. Men det behöver vi inte heller. Det är inte syftet med våra liv. Syftet är att ’känna’ Gud och leva i enlighet med Hans riktlinjer. Alla vill leva bra och lyckliga liv. Och den bästa metoden för det är genom islam.
Men många med mig menar att det är minst sagt tveksamt om har det.
Det är för att ni rakt av förnekat det.

2013-04-17 10:57
Du kan inte veta om det är hjärntvätt eller inte.

Jag påstår att jag kan det eftersom jag många år innan islam studerade hjärntvätt.

Du blir ju extremt påverkad av alla präster du lyssnar på, av alla youtube-klipp du hör.

Man blir påverkad av allt som man möter. Men det betyder inte att man tror eller tar allt som sanning. Vi är inte främlingsfientliga trots att vi hänger på flashback tex.

Dessutom så har jag många gånger sagt att de inre ändringarna som jag gjorde i mitt andliga sökande gjorde jag innan islam och att dem blev bekräftade av islam. Ingen kallare till islam som påverkade mig.

Särskilt det faktum att du har intalat dig själv att du måste frukta och dyrka gud.

Det har jag gjort genom de saker jag upplevt, de effekter jag känt av orsak – verkan. Jag kände att det fanns en högre kraft på så många olika plan. Och till slut var jag tvungen att erkänna för mig själv att det var något som alltid kände till mitt inre, Gud, som försökte varna mig och vägleda mig genom de yttre situationerna, samvetet osv. Det blev fullt synligt att vi kommer att möta och stå till svars för våra handlingar efter detta liv. Så jag började frukta Gud, sedan fann jag att det var islam som beskrev alla de andliga lärorna på det mest omfattande och överensstämmande sättet.

Att ingjuta rädsla och undergivenhet i människor är det bästa sättet att få dem att tro på något som egentligen är rätt osannolikt om man har ett sunt förnuft.

Som sagt, människor kommer till insikt om Gud själva på detta sätt. Det är skillnad från att göra det ’syntetiskt’, genom tidningar, manipulerade krig, manipulerade terrorattacker, och att manipulera perceptionen och världssynen genom filmer, musik, utbildningsväsendet osv.

Att man däremot inte får lov att ifrågasätta och förändra regelverket är det som gör det farligt och får det du håller på med att låta som hjärntvätt.

Det är genom att ifrågasätta det rådande som regelverket först upprättas, för att skydda samhället från att återgå till det som förde med sig destruktion. Tex att människorna spelade om pengar, drack stora mängder alkohol, tog ränta, var mycket våldsbenägna osv. För att inte återfalla i det så stängde man dörrarna för dessa saker. Och den största destruktionen är att förneka Gud, och därför stänger man den dörren också. När sedan ett muslimskt land får förtryckande ledare som inte förser sitt land med kunskap, utveckling och säkerhet i samhället leder såklart till destruktion. Och om han samtidigt stänger dörrar till religiös kunskap samtidigt som han själv utger sig för att vara muslim så kommer det såklart också leda till destruktion och att folk börjar ifrågasätta sin religion. För dem tror att det som dem upplevt är en del av sin religion. Vilket är fallet med många iranier. Men det betyder inte att det är religionen, och således står inte religionen för något hjärntvätt.

Eftersom tro inte går att tvinga in i någons hjärta så måste varje människa söka den för sig själv och bli övertygad individuellt. Om man bor i ett muslimskt land med islamiska regler, och inte är troende, då får man anpassa sig, försöka flytta därifrån eller liknande. Reglerna är för att upprätthålla monoteismen. Det är grundstenen i regelverket.

Det du säger kommer inte från hjärtat, det låter mer som inlärda rader som du använder som en mall, när du svarar på frågor.

Det är bara en ursäkt för att kunna förbise det jag säger. Allt jag säger kommer från hjärtat. Det är egna insikter som lett mig till religionen. Och mina insikter kan jag backa upp med genom religionen. Och det är där du finner din ursäkt, att eftersom jag hämtar exempel från religionen att det inte kommer från hjärtat.

2013-04-17 11:58
Jag påstår att jag kan det eftersom jag många år innan islam studerade hjärntvätt.


Jag påstår att du inte kan det, eftersom en person som är hjärntvättad inte är medveten om det.

Man blir påverkad av allt som man möter. Men det betyder inte att man tror eller tar allt som sanning. Vi är inte främlingsfientliga trots att vi hänger på flashback tex.

Dessutom så har jag många gånger sagt att de inre ändringarna som jag gjorde i mitt andliga sökande gjorde jag innan islam och att dem blev bekräftade av islam. Ingen kallare till islam som påverkade mig.


Jag tror du talar i nattmössan nu. Du har på flera ställen skrivit att det tog emot att ta till dig av många lärorna från början, men att det sedan blev integrerat i dig. För mig låter det som hjärntvätt.

Som sagt, människor kommer till insikt om Gud själva på detta sätt. Det är skillnad från att göra det ’syntetiskt’, genom tidningar, manipulerade krig, manipulerade terrorattacker, och att manipulera perceptionen och världssynen genom filmer, musik, utbildningsväsendet osv.


Fast det där låter väldigt inlärt. Det finns inget som man kan komma till insikt om genom att frukta, mer än att någon använder dig som en marionett-docka för sina egna syften genom att spela på din rädsla. Du gick från att vara rädd inom new age till att vara rädd inom Islam. Ingenting är nytt. Du har bara bytt förpackning.

Eftersom tro inte går att tvinga in i någons hjärta så måste varje människa söka den för sig själv och bli övertygad individuellt. Om man bor i ett muslimskt land med islamiska regler, och inte är troende, då får man anpassa sig, försöka flytta därifrån eller liknande. Reglerna är för att upprätthålla monoteismen. Det är grundstenen i regelverket.


Fast att inte ha någon möjlighet att ifrågasätta eller förändra reglerna tyder fortfarande på makt-utövande och hjärntvätt. Vi har inte ett sådant samhälle här.

Det är bara en ursäkt för att kunna förbise det jag säger. Allt jag säger kommer från hjärtat. Det är egna insikter som lett mig till religionen. Och mina insikter kan jag backa upp med genom religionen. Och det är där du finner din ursäkt, att eftersom jag hämtar exempel från religionen att det inte kommer från hjärtat.


Eller så är jag väldigt ärlig med vad jag ser hos dig. Under de åren som jag själv har pratat om min form av andlighet, så har jag ALDRIG fått höra av någon att jag är hjärntvättad förutom dig och jag har pratat med MÅNGA. Kristna, muslimer eller ateister. Men vad jag har läst från de flesta på whoa så uppfattar vi dig som väldigt hjärntvättad. Möjligheten att vi har sett att du är hjärntvättad före du själv gjort det är rätt stor, eftersom man själv är den sista att inse det. Ibland kan det vara sunt att ta till sig något, om tillräckligt många påpekar det.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-04-17 21:04
Hur fick du diskussionen att handla om huruvida jag eller du är hjärntvättad? Jag förklarade hur en gren av hjärntvätt togs till Amerika innan kalla kriget och utvecklades under kalla kriget från nazisterna. Och hur dem ’insikterna’, om hjärnans funktion, reaktion och stimuli används på allmänheten.

Jag påstår att du inte kan det, eftersom en person som är hjärntvättad inte är medveten om det.

Jag är inte hjärntvättad:-)

Det var genom att börja studera hjärntvätt som jag insåg de medel som har implementerats i samhället för att forma den kollektiva världsbilden. Och dem medel ägs inte av religion.

Så jag skulle säga att den som inte studerar detta kommer få svårt att se igenom fasaden som målats upp framför ögonen på oss. Hur skall man avprogrammera sig från något man inte är medveten om?

Du har på flera ställen skrivit att det tog emot att ta till dig av många lärorna från början, men att det sedan blev integrerat i dig.

Nej, det som tog emot hos mig var den första perioden då tanken 'jag tror på Gud' dök upp. Det tog emot för jag så starkt var emot religion. Eftersom jag var aktiverad med de anti-religiösa programmen. Men när jag mindes att jag många gånger tidigare behövt uppgradera min världsbild och tänkte att jag helt enkelt får se vart det leder. Och det var då, när jag kunde släppa allting som alla tecken som dök upp pekade mot islam. Och när jag väl började läsa Koranen (bibeln visste jag redan var ändrad och korrupt) och om islam så resonerade det med mitt inre och mina frågor blev besvarade och jag upptäckte att de värderingar om religion jag fått i mig tidigare var falska.

För mig låter det som hjärntvätt.

Har du studerat hjärntvätt, hur den utvecklats och använts? Eller refererar du till dem definitioner som du citerade?

Fast det där låter väldigt inlärt.

Vad låter inlärt?

Det finns inget som man kan komma till insikt om genom att frukta, mer än att någon använder dig som en marionett-docka för sina egna syften genom att spela på din rädsla.

Du tror det men det är för att du inte upplevt gudsfruktan. Och för mångade gången så är gudsfruktan ett brett begrepp och betyder inte bara att vara rädd. Men du har låst dig vid din värdering och vill inte se bortom den.

Vem använde eller använder mig som marionettdocka?

Fast att inte ha någon möjlighet att ifrågasätta eller förändra reglerna tyder fortfarande på makt-utövande och hjärntvätt.

Makt är alltid maktutövande såklart.

Men ja, nej, precis. De religiösa reglerna ska inte förändras. Däremot vet jag att det finns strikta regler och kvalifikationer i hur och när dem ska tillämpas. Jag vet också att dessa inte tillämpas som dem ska i muslimska länder, pga att det sitter förtryckare och människor som verkar motarbeta islam, om man jämför med islams läror och hur dem agerar vid makten.

Under de åren som jag själv har pratat om min form av andlighet, så har jag ALDRIG fått höra av någon att jag är hjärntvättad förutom dig och jag har pratat med MÅNGA.

Känn dig inte speciell för det, alla är under influens av de olika programmen som finns i det här samhället.

Men vad jag har läst från de flesta på whoa så uppfattar vi dig som väldigt hjärntvättad. Möjligheten att vi har sett att du är hjärntvättad före du själv gjort det är rätt stor, eftersom man själv är den sista att inse det. Ibland kan det vara sunt att ta till sig något, om tillräckligt många påpekar det.

Även om det finns en miljon människor som säger en osanning som för dem är sanning gör det inte till sanning. Det verkar som att ni själva ganska så omedvetna om de saker jag syftar till och hur de används.

2013-04-18 09:25
Hur fick du diskussionen att handla om huruvida jag eller du är hjärntvättad?


Eftersom du låter heeelt från vettet. När man läser dina svar på andras diskussioner så låter du som en man från medeltiden. Outbildad och lättlurad, ungefär som en sverigedemokrat. Anti-intellektuell. Men då vet jag. Du ser det helt enkelt inte. Det var allt jag ville veta.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.
Producent

2013-04-18 09:58
Nej, inte ens de polyteistiska religionerna tror på flera skapare. Det finns tankar om en ultimat Skapare som har ’undergudar’ i skapelsen.

Det mest logiska är att anta att det fanns isngularitet innan big bang, framför att det fanns en sfär av flera gudar, som i så fall måste ha diskuterat och argumenterat hur dem skall skapa universum.


Vad andra religioner har trott gör väl ingen skillnad. Och du förstår fortfarande inte vad jag menar.

Singulariteten gäller vårt universum. När du öppnar dörren för att det finns något "utanför" så gäller självklart inte detta universums lagar om tid och fysik, men du kan inte veta något om det som är utanför har egna lagar eller inte. Den enda slutsatsen du kan dra från vårt universum till det som är "utanför" är att eftersom vi har tid och rum så är det också möjligt att det som finns utanför har tid och rum. Och det är varken mer eller mindre logiskt med en eller flera gudar som skapar, liksom det inte är mer eller mindre logiskt med en arkitekt som bygger ett hus eller två arkitekter som samarbetar och bygger ett hus.


Ja, för om tid och rum skapades genom big bang så är det logiskt att det som fanns innan är evigt. Det är också den enklaste förklaringen att Gud är god.


Du måste verkligen kolla upp det begreppet logik, för du verkar tro att logisk=vad som passar med din världsbild. Att universum skapades av big bang säger inget om det som inte är begränsat av big bang och vårt universum. Och även om jag skulle gå med på att det som fanns "innan" är evigt (det gör jag inte), så betyder det ändå inte att det var/är allsmäktigt, allvetande eller att det var/är ett.

Att du försöker försvara hela din religion med Ockhams Rakkkniv är ju spännande, men inte värst övertygande. Det är inte heller "den enklaste förklaringen" att gud är god, den är varken mer eller mindre enkel än "gud är ond" eller "gud är nyfiken".

Varför skulle Gud skapa något så gigantiskt som uni(mult-)versum, skapa människor, och hitta på en låtsas vägledning? Det är mycket svårare att smälta ner än att Gud är god .


Universum är gigantiskt från vårt perspektiv, inte nödvändigtvis från guds. Och vi kan som sagt aldrig förstå gud eller skapelsen i sin helhet, därmed inte heller guds motivation. Och jag tror inte på att gud har skrivit en vägledning. Men om vi bortser från det, är det inte absurt att mena att vi skulle kunna förstå guds syfte? Förstår kycklingarna kycklinguppfödarens syfte? Dessutom har vi redan märkt att det kan finnas en skillnad i guds "god" och vår "god". En man som föder upp kycklingar tänker säkert på sig själv som "god", han har ett syfte med uppfödningen, och det är gott. Man att mena att kycklingarna också måste acceptera detta som gott är inte rimligt.

Nej, det är såklart inte det jag säger. Vi kan förstå av Gud exakt det Gud förutsett oss att känna till om Honom och syftet med våra liv. Religionen tilltalar, bekräftar, tillrättavisar, lyfter upp, befriar osv vår tillvaro, yttre och inre. Således är vi beroende av vägledningen, inte att vi kan strunta i den. Om vi ignorerar det och tror att vi kan vägleda oss själva så har vi gått i villfarelse, vilket lätt syns av att i det sekulära samhället så är det så folk lever, och hamnar i så många olika destruktion.


Du menar att alla muslimer lever och alltid har levt jävligt gott? Att dom ända sen Muhammed allihopa har levt lyckliga, balanserade liv utan destruktivitet? Det är som vi vet inte sant och är är väl ett bevis om något på att din religion är goja. Den lovar mycket men levererar varken lyckliga liv eller harmoniska människor.

"Du behöver inte gud någonstans i hans skapelse för att upprätthålla, styra eller försörja något. Naturen och universum är befriande fri från gud."

Du säger det, jag säger det motsatta.


Jag inte bara säger det, jag pekar på bevisen. Om du vill häva motsatsen får du visa några bevis på det. Har du inga så tänker jag inte lyssna på dig, eftersom du bara verkar luta dig mot fantasier.
Give my regards to King Tut, asshole
Producent

2013-04-18 09:59


"Och eftersom det bara är gud som kan se hela planen kan du ju ändå inte tolka några signaler varken positivt eller negativt."

Det spelar ingen roll. Vi är ju inte efterblivna, man kan fortfarande dra slutsatser och läsa av vad vissa saker betyder. Ibland kan man inte direkt se om det är positivt eller negativt. Men till slut så brukar man komma till insikt om det också.


Nej allvarligt, du kan inte tolka några signaler positivt eller negativt. Du har fått veta det med där märkliga båt/mord/gräv-historien. Gud straffar oskyldiga med olycka och belönar onda med rikedom, enligt sin plan, därför kan du aldrig veta om du gjort något rätt eller fel enligt gud. Tror du det misstar du dig eller inbillar dig.

Och bara för att vi inte kan se saker från Guds perspektiv så betyder det inte att vi inte kan se meningen för oss i vägledningen.


På ett abstrakt plan ja, du kan ju inte se den i verkligheten. Det är världens sämsta vägledning.

"det är att glädja sig när man ser ett svältande barn för att gud minsann gett det ett ordentligt test."

Inte att glädja sig, nej, såklart inte. Men det finns ingen ide att få skuldkänslor heller.


Det där är en väldigt otäck konsekvens av att mena att gud finns, och har rätt, och anledningen till att jag inte kan acceptera er religion. Utgår man från att gud har en plan och allt sker enligt hans vilja så innebär det också att man är fri från moraliskt ansvar. Lider någon så är det en antingen en prövning, och man behöver inte hjälpa dom eller så har det ett syfte vi inte kan se, och man behöver inte hjälpa dom. Det är ett frikort från empati och medlidande och det är fullkomligt oacceptabelt.

"Du verkar vara ute efter någon sorts cirkelargument där enda sättet att bevisa att man faktiskt har uppriktigt försökt är om man har lyckats."

Det är formulan ja, så länge du inte gjort din undersökning så är du en förnekare. Du förnekar idéer och sfärer av verklighet som du inte undersökt.


Det där är idioti, du kan inte sätta kravet att jag måste acceptera din fantasis regler för att kunna förneka den. Vi har också rört oss in i lala-land nu. Kan du visa att gud finns rationellt, så får du bevisa det med rationella bevis. Eller så får du erkänna att gud inte kan bevisas rationellt, och sen försöka övertyga mig med dina "sfärer av verklighet".

Nej, det kommer vi ju inte. Men det behöver vi inte heller. Det är inte syftet med våra liv. Syftet är att ’känna’ Gud och leva i enlighet med Hans riktlinjer. Alla vill leva bra och lyckliga liv. Och den bästa metoden för det är genom islam.


Visst vill alla leva lyckliga liv, men att islam skulle vara bästa metoden låter väldigt tveksamt. Att vi ska "’känna’ Gud och leva i enlighet med Hans riktlinjer" betyder inte att vi får lyckliga liv, det är ju bevisat i praktiken. Dessutom, om det är så att din gud vill att vi ska leva olyckliga liv så måste du väl acceptera det också, du kan ju aldrig helt förstå gud eller hans syfte.

"Men många med mig menar att det är minst sagt tveksamt om har det."

Det är för att ni rakt av förnekat det.

Det är inte rakt av, det är med goda skäl. Ypperliga skäl.
Give my regards to King Tut, asshole

2013-04-18 10:10
Sofia
Det var då ett sätt att svara nej till att du inte egentligen ens studerat hjärntvätt?

Dessutom, vi tror ganska lika på många saker när det kommer till andlighet, om vi bortser från regelverket, Gud osv. Om man bara tittar till de andliga 'mekanismerna'. Vi bara tolkar dem olika. Det finns inte så stora skillnader om vi tittar på hur vi ser på att utöva oss själva gentemot andra osv. Men om det underlättar dig psykologiskt att kalla mig galen så är du välkommen.

2013-04-18 10:56
Det är inte heller "den enklaste förklaringen" att gud är god, den är varken mer eller mindre enkel än "gud är ond" eller "gud är nyfiken".

Jo, det är det enklaste förklaringen. Det skulle vara mycket svårt och konstigt om Gud var ond, och manipulerade sin skapelse med flit.

Universum är gigantiskt från vårt perspektiv, inte nödvändigtvis från guds.

Såklart, universum är som ett senapsfrö i Guds hand, dvs mycket obetydligt.

Och jag tror inte på att gud har skrivit en vägledning

På ett abstrakt plan ja, du kan ju inte se den i verkligheten. Det är världens sämsta vägledning.

Det där är idioti, du kan inte sätta kravet att jag måste acceptera din fantasis regler för att kunna förneka den.

Din mentalitet är tydlig till varför du inte förstår Gud. Jag har inte sagt att acceptera, men snarare att vara öppen och söka. Men det är du ovillig till, det är inte alls konstigt då.

Förstår kycklingarna kycklinguppfödarens syfte?

Kycklingar har inte ett medvetande som människor, inget djur har, det är det som särskiljer oss från djuren. Vi kan reflektera och förstå saker på ett helt annat plan. Och således kan vi komma till insikt att det finns en Skapare och vägledning från Skaparen. Och ja, vi kan förstå vad Skaparen vill oss, om Skaparen var kunnig att skapa skapelsen så är det mycket konstigt att tro att Skaparen inte skulle vara kunnig nog att förmedla Sitt budskap på det sätt som bäst passar oss för att förstå innebörden. Och du förstå den också, du vill bara inte acceptera den. Det är där orsaken med dina filosofiska ohållbara (kan vara, behöver inte osv) argument kommer in. Inte rationellt, logiskt eller intellektuellt, nej.

Du menar att alla muslimer lever och alltid har levt jävligt gott?

Det har jag inte sagt någonstans. Muslimer har gått igenom mycket destruktion och svåra prövningar. Men dem som förstår vad religionen innebär och är övertygade kan ha tålamod och kanske till och med tacka Gud för den situation dem är i för dem vet att dem blir kompenserade i nästa liv.

Den lovar mycket men levererar varken lyckliga liv eller harmoniska människor.

Det är skillnad på det yttre livet och det inre livet.

Nej allvarligt, du kan inte tolka några signaler positivt eller negativt.

Hur ska du veta det som inte ens vet vad det handlar om eftersom du blockerat dig själv från det? Min upptäckt av att det kanske inte handlar om slump, och därigenom börjat observera omgivningen ledde mig till fler och fler ’sammanträffanden’, vilket gjorde att jag experimenterade med det mer och fick ännu fler exempel. Och dessa har jag kunnat extrahera och förbättra många saker med.

DU kan inte veta för du vet inte, så kan man säga.

Gud straffar oskyldiga med olycka och belönar onda med rikedom, enligt sin plan, därför kan du aldrig veta om du gjort något rätt eller fel enligt gud.

Du ser det som att straffa, men det är nödvändigtvis inte i varje fall något straff. Det kan vara en gåva. Jag har inte upplevt olycka i närheten av vad som finns i världen eftersom jag bor i ett av de mest skyddade länderna. Men jag är glad för den olycka som jag gått igenom, den har fått mig att reflektera över livet, hur sårbart det är och fått mig tänka att det finns mer än ögat kan se, örat kan höra, sinnena kan uppleva osv. Vilket säkert är anledningen till att man kan finna så många lyckliga människor i så olyckliga livs-förhållanden.

Och förtryckarnas rikedomar är straff för dem, dem har valt det livet, valt att förneka, valt sig själva före Gud och andra. Så Gud låter enkelhet flöda för dem, så dem får inte påminnelser i form av prövningar. Eller dem får med dem är blinda för dem. Så deras synder samlas tills den dag då de står framför Gud. Vilket inte kommer vara till deras fördel, och således är deras rikedomar och makt belöning alls.

Utgår man från att gud har en plan och allt sker enligt hans vilja så innebär det också att man är fri från moraliskt ansvar.

Nej, absolut inte. Vi blir inte passiva eller fråntas ansvar bara för att allting sker i enlighet med Guds vilja. Vi har fritt val att välja mellan det som är rätt och det som är fel, det enda är att Gud redan vet vad vi kommer att välja.

2013-04-18 10:56
Lider någon så är det en antingen en prövning, och man behöver inte hjälpa dom eller så har det ett syfte vi inte kan se, och man behöver inte hjälpa dom. Det är ett frikort från empati och medlidande och det är fullkomligt oacceptabelt.

Din tolkning av religionen är totalt fel och oacceptabel.

de som förrättar bönen och hjälper de behövande; det är dessa som har förvissningen att det eviga livet (väntar).

________________________________________________________________

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot (andra) och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra.

__________________________________________________________________

“Uppträd aldrig med överlägsenhet mot (andra) och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?”

__________________________________________________________________

Om ni ger så att andra ser det är det gott och väl; men om ni hjälper de fattiga i tysthet är det bättre för er - med detta kan ni nämligen få göra bot för några av era dåliga handlingar. Gud är väl underrättad om allt vad ni gör.

__________________________________________________________________

(Ge) till de behövande som så ger sig hän åt arbetet för Guds sak att de inte har möjlighet att gå ut i världen (för att söka sitt levebröd).

___________________________________________________________________

De som ger av vad de äger, nattetid eller under dagen, i tysthet eller öppet i allas åsyn, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.

___________________________________________________________________

Och om (den skuldsatte) är i ett trängt läge, ge honom då anstånd till dess han med lätthet kan betala. Men det är bättre för er att efterskänka (skulden) - om ni visste (vilken förtjänst som ligger i detta)!

___________________________________________________________________

Och frukta den Dag då ni skall föras åter till Gud! Då skall var och en fullt ut erhålla den lön som han förtjänat, och ingen skall lida orätt.

___________________________________________________________________

hjälp de behövande och ge Gud ett lån av goda gärningar - varje god handling som ni sänder framför er (till Domen) skall ni återfinna hos Gud, förskönad och (följd av) en rikare belöning. Och be om Guds förlåtelse för era synder - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig!

___________________________________________________________________

”Säg (Muhammad): “Jag begär ingen ersättning av er för detta (budskap); jag ber bara att ni ger (medmänniskorna) den kärlek (de har rätt att vänta).”
”De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; (har dessa begått fel) skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

___________________________________________________________________


Räcker det?

Det är varje individs ansvar att hjälpa till just för att kollektivet är en helhet av 'samma kropp'. Man skall ge av det man har för det är inte ens eget egentligen. Det kommer från Gud och är menat att användas i gott.

Profeten Muhammed (saw) sade också:


"De troende i sin kärlek, barmhärtighet och medkänsla mot varandra,
är som en enda kropp: Om en del av den blir sjuk drabbas resten av kroppen
av feber och sömnlöshet."

___________________________________________________________________

"Allah den högste har uppenbarat för mig att ni måste vara artiga och hjärtliga mot varandra, så att ingen av er ska bete sig överlägset mot den andre, och på så vis kränka denne."
Producent

2013-04-18 18:14
Det pekar lite vilka läror han håller som sanning.


Men det innebär fortfarande inte att de predikar för någon särskild religion/Gud.
Håller med om det som Maxwell säger: "jag vet inte vad Gud är men jag vet vad han INTE är".
Skaparen av filmen Zeitgeist (Peter Joseph) har själv också sagt att han inte försöker predika någon sanning utan att han ist. vill att folk som sett filmen själva gör sin egen research för att upptäcka sanningen mer och mer. "The truth shall set you free".

Han verkar också tro sig vara en pleiadian eller starseed, och om inte så i kontakt (kanalisering) med dem.


Pleiadians ska en annan benämning för Nordics enligt vissa.

"Some sources, such as UFO Contact Center International, refer to Nordic-type aliens as Pleiadians, referring to the Pleiades star cluster."
http://https://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_aliens

Detta är intressant eftersom Satan och de äldsta gudarna är Nordics enligt JoS.

"The main Gods who interacted with humanity and are our creators (through genetic engineering) are the race of Gods known as the Nordics. They live throughout the galaxy in several different solar systems. They are highly advanced in knowledge, intelligence, and in spirit. Some are helpful to humans as are Satan and the Elder Gods who have been labeled as “Demons.” Some are neutral and others are and have been working for our destruction.

There has been a war over humanity in which Satan and his Demons wish to give us the knowledge to elevate ourselves to spiritual and physical perfection, while the enemy wishes to keep us spiritually ignorant in order to use our life force (souls) as a free energy supply."


http://gblt.webs.com/Origins_of_Satanism.htm

Fiende-entiteterna kallas som jag förstått det för "Draco reptilian"

"The one world government, and Prince William as its putative Head of State, are expected to be essentially a surrogate global state of a hyperdimensional Orion grey ET and Draco reptilian takeover of Earth."

http://www.ufodigest.com/article/expert-prince-william-antichrist-future-king-one-world-government

Och nu blir det så pass far-out att man undrar om det är värt att diskutera sanningshalten i allt detta. Det är inte direkt så att jag tror stenhårt på allting som förmedlas av JoS t.ex. som sagt. Finns inget krav på att man måste det heller, utan en tro kan vara allt ifrån väldigt vag till stark.

Det jag däremot tror starkt på är som sagt att det som du och andra muslimer/kristna vill förbjuda (kundalini-yoga, avancerad meditation etc.) är något som i själva verket får oss att må bättre och utvecklas mer. Jag tror också att vi människor kan klara oss själva att på egen hand utveckla en bättre värld utan någon speciell form av doktrin från varken Allah, Krishna, Jesus eller någon annan.

Jag tror alla i grund och botten vill överleva och må bra, samt att de flesta inser att ett empatiskt samarbete krävs för att det ska fungera. Det är en väldigt viktig poäng i det hela och något som jag tror skiljer din tro från min på ett grundläggande plan.

Men sedan finns det ju (om man nu ska tro på konspirationer) vissa på toppen som motarbetar en positiv utveckling och vill hålla oss som slavar, spirituellt okunniga, fattiga, hungriga etc.

Sådana saker får en att känna hur lätt livet kan tas ifrån en. Att det är en gåva, något som försörjs från en högre kraft.


Att man börjar uppskatta livet och de små sakerna mer när man råkat ut för en olycka/trauma och lyckats överleva, Ja definitivt. Men det har också sin naturliga förklaring i att man inser vad man går miste om när man väl upplever att man går miste om det så att säga. Och åter igen, bara för att det kan finnas en högre kraft/krafter etc. så måste det inte per automatik innebära Allah och allt som den guden vill att vi ska göra för honom. Även om det känns så för dig.
Producent

2013-04-18 18:14
Folk försöker med det hela tiden, men kommer till olika slutsatser, vem skall man följa?


Man bör först och främst följa sin intuition och via de olika slutsatserna från andra försöka dra nya slutsatser utifrån det via sitt intellekt. Jag tror mer på människans inre vilja att överleva och må bra som sagt, än att en Gud måste "uppfostra oss" så vi följer hans väg till punkt och pricka för att vi ska må bra och utvecklas etc.
I Sverige så är t.ex. ca 80% ateister som jag förstått det. Men inte är Sverige ett land med total destruktion överallt för det? Flytta till ett muslimskt land om du tycker det är så hemskt här.

Människan är svag, beroende, okunnig osv. Att ignorera det är ett tecken på storhetsvansinne.


Men det innebär inte att vi är totalt okunniga, svaga och inte har förmågan att själva reflektera, vara empatiska och skapa en bra värld på egen hand tillsammans.

Hur skall jag kunna svara på det? Men ja, självklart är det det.


Jag ser det som lite 'sjukt' att påstå att det är självklart.
Det vore som att jag påstod att det är självklart att vi blev genetiskt tillverkade av Satan, vilket jag inte säger eftersom det handlar om tro. Varken du eller jag kan veta.

Människan har fri vilja


Människan kan visserligen göra allt vad hon vill, men inte vilja allt vad hon vill.
Vad en människa vill göra beror alltid på massvis med faktorer så som inlärd kunskap, erfarenhet, gener osv. Således är aldrig viljan helt "fri".
Du väljer t.ex. att tro på islam och leva efter det eftersom du lärt dig att det är rätt av olika anledningar. I grund och botten vill du nog samma sak som jag; skapa en bättre värld med fred, utan hunger etc. Vi har bara olika uppfattningar om hur vi ska nå dit.

Det var inte det argumentet handlade om. Du sa att JOS handlar om att stärka sig själv och sin hälsa, inte om avgudadyrkan. Men det stämmer inte eftersom dem tror och använder sig av den information som dem får från satan och demonerna. Och dem är inte skapare, dem är skapelser.


Enki/Satan är enligt JoS skapare av människan. Jag tror som sagt inte att "någon" skapat universum utan det handlar isf. nog mer om krafter vi inte känner till (eller ens har förmåga att känna till så bra i dagsläget).

Swami Harshananda's A Concise Encyclopaedia of Hinduism offers this opinion:


Där fanns en koppling mellan Hinduism och att offra djur ja. Fast yoga i sig är äldre än Hinduism.

"Traditionellt var yoga en andlig praxis, målet är föreningen med den absoluta eller det gudomliga. De olika övningarna vi förknippar med Hatha yoga utfördes för att förbereda kroppen för långa perioder av meditation. Ordet "yoga" betyder att gå eller binda samman och praxis förenar kropp, själ och ande. På en andlig nivå, kan det syfta på facket för den enskilde med den absoluta sanningen eller sanna jag (Atman). Det är ofta förknippade med hinduismen, men yoga äldre än religionen. Hinduismen har införlivat delar av yoga i sina rutiner, liksom andra religioner."

http://whe4.cotot.com/a224

Det står också tydligt på JoS sida att de inte är för blodsoffring:
"We DO NOT advocate or participate in any blood or living sacrifice. This act is Judeo/Christian, as stated in their Bible- Deuteronomy 12:27:
"And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the altar of the LORD thy God: and the blood of thy sacrifices shall be poured out upon the altar of the LORD thy God, and thou shalt eat the flesh."


Fast dem flesta ’lärda’ inom dessa områden själva tillskriver kunskapen kommen från entiteter.


Där har vi det där med entiteterna igen. Vilka entiteter exakt, vilka människor exakt och i vilket syfte etc...

Jag ser inte hur det spelar roll.


Men det ser jag. Man ska aldrig tro att man vet sanningen när det gäller religioner och dess sanna ursprung. Det är just då det börjar bli allt för fundamentalt och farligt, påtvingande etc.

Men det onda i det är att det är avgudadyrkan, och allt gott som gjorts kommer gå till intet.


Men tänk om man aldrig hört talas om varken Allah eller islam då. Om man växt upp någonstans där en helt annan gud dyrkas, eller flera olika till och med. Ska man straffas för det i sig?

2013-04-18 19:23
Men det innebär fortfarande inte att de predikar för någon särskild religion/Gud.

Det sa jag inte heller, men det medför vissa doktriner, läror, fundamentala idéer. Jag gav också exempel på dessa men du valde att bortse från dem av någon anledning och repetera att dem inte predikar religion.

"The truth shall set you free".

Är en biblisk term och syftar till att sanningen, underkastelse till Skaparen, kommer att frigöra en.

Pleiadians ska en annan benämning för Nordics enligt vissa.

Yes, allting är någonting annat beroende på vem man frågar.Men budskapet har fundamentala likheter vilket fortfarande tyder allt på att det bara finns en sort av entitet/jinn, som tar olika form.

Jag tror också att vi människor kan klara oss själva att på egen hand utveckla en bättre värld utan någon speciell form av doktrin från varken Allah, Krishna, Jesus eller någon annan.

Ser inte så ut.

Jag tror alla i grund och botten vill överleva och må bra, samt att de flesta inser att ett empatiskt samarbete krävs för att det ska fungera. Det är en väldigt viktig poäng i det hela och något som jag tror skiljer din tro från min på ett grundläggande plan.

Nej, faktiskt inte, det tror jag också. Jag tror även att dem flesta i det mesta dem gör av en god avsikt, utifrån den världsbild dem har.

Och åter igen, bara för att det kan finnas en högre kraft/krafter etc. så måste det inte per automatik innebära Allah och allt som den guden vill att vi ska göra för honom. Även om det känns så för dig.

Jag argumenterar att det måste det, om man jämför de olika lärorna som finns och deras påståenden om saker och ting. Då är Koranen den som är mest överensstämmande i sina påståenden.

Man bör först och främst följa sin intuition och via de olika slutsatserna från andra försöka dra nya slutsatser utifrån det via sitt intellekt.

Det är det människan gjort sedan upplysningstiden. Men alla kommer inte till samma svar.

I Sverige så är t.ex. ca 80% ateister som jag förstått det. Men inte är Sverige ett land med total destruktion överallt för det?

Det beror på hur man ser på destruktion. Det finns olika slags destruktion. Som jag redan skrev så är Sverige ett av, om inte det bästa landet att bo på, det säger jag inte emot. Men att det finns psykologisk, andlig, inre destruktion hos folk och i deras mindset är tydlig.

Flytta till ett muslimskt land om du tycker det är så hemskt här.

Jag har inte sagt att det är hemskt här. Däremot så ja, jag önskar att kunna bo i ett muslimskt land i framtiden, inshaAllah.

Men det innebär inte att vi är totalt okunniga, svaga och inte har förmågan att själva reflektera, vara empatiska och skapa en bra värld på egen hand tillsammans.

Nej, det har jag inte heller sagt, men varför uppfinna hjulet om på nytt och på nytt och på nytt när Skaparen redan gett oss vägledning i det som är bäst för oss.

Jag ser det som lite 'sjukt' att påstå att det är självklart.
Det vore som att jag påstod att det är självklart att vi blev genetiskt tillverkade av Satan, vilket jag inte säger eftersom det handlar om tro. Varken du eller jag kan veta.

Jag svarade utifrån det religiösa perspektivet. Ur det är det sjävklart att det är prövning.

2013-04-18 19:23
Vad en människa vill göra beror alltid på massvis med faktorer så som inlärd kunskap, erfarenhet, gener osv. Således är aldrig viljan helt "fri".

Jag håller med om att det finns många faktorer som spelar in i hur vi handlar och tänker. Men det betyder inte att vi inte använder vår vilja till att göra det ena eller andra. Du väljer att avstå blåsa någon fast du skulle kunna göra det. Varför? För att du känner att det är det rätta. En annan känner också den känslan, men väljer att blåsa iaf, för sin egen vinning. Man blir inte viljelös för att det finns påverkansfaktorer.

Där fanns en koppling mellan Hinduism och att offra djur ja. Fast yoga i sig är äldre än Hinduism.

Jag förstår. Men det finns andra, som egyptierna, shamanerna, babylonierna och sumerna. Och deras läror är en integrerad del i de ockulta lärorna. Kabbalah tex blandar från dessa och från den österländska mysticismen, som chakra, kundalini osv.

Vi vet inte heller hur hinduismen utvecklades. Eftersom den utvecklades på en plats där man utövade yoga och meditation, som är medel att komma i kontakt med entiteter så kan hinduismen likaväl kommit från dem. Eftersom blodsoffer är något som entiteter söker och accepterar.

Där har vi det där med entiteterna igen. Vilka entiteter exakt, vilka människor exakt och i vilket syfte etc...

Alice Bailey kanaliserade vad hon kallade ’ascended masters’, en ’karaktär’ som kallade sig för ’The Tibetan’ bla. David Wolcock kanaliserar vad han kallar Ra, egytie’guden’. Aleister Crowley kanaliserade LAM, också en egyptisk ’gud’. Crowley integrerade också yoga till sina metoder och utvecklade mycket av den magi som används i väst nu. Helena Blavatsky kanliserade genom entiteter som kallade sig för ’ Great White Brotherhood of Ancients’ som är länkade till ’Akashic Records’, från sanskrit, dvs hinduism. A course in miracles är kanaliserad genom ’Christ’. David Icke kanaliserade något som jag inte minns namnet på. Michael Tsarion lär ut magi och talar också högt om Helena Blavatsky så det finns ingen anledning till att tro att han inte kanaliserar information. Samma gäller Jordan Maxwell.

Syftet har jag redan talat om flera gånger. Om du sett Aquarius så är syftet ganska tydligt där också.

Men det ser jag. Man ska aldrig tro att man vet sanningen när det gäller religioner och dess sanna ursprung. Det är just då det börjar bli allt för fundamentalt och farligt, påtvingande etc.

Du slingrar dig från argumentet att det finns mycket tydliga bevis till att hedniska traditioner fördes in i kristendomen.

Men tänk om man aldrig hört talas om varken Allah eller islam då. Om man växt upp någonstans där en helt annan gud dyrkas, eller flera olika till och med. Ska man straffas för det i sig?

Nej, som jag skrev till KurtRussell så kommer dessa människor att bli prövade på ett passande sätt på Domedagen. Men DU har hört, så det är din plikt att ta reda på det=)
Producent

2013-04-18 23:42
Det sa jag inte heller, men det medför vissa doktriner, läror, fundamentala idéer.


Inte nödvändigtvis en särskild doktrin i sig, även om en del kan komma från esoteriska läror etc. vilket som sagt inte i sig innebär att det skulle vara felaktigt/skadligt.

Är en biblisk term och syftar till att sanningen, underkastelse till Skaparen, kommer att frigöra en.


Inte alls nödvändigtvis så man måste tolka det citatet. Din skapare är inte samma som min heller.

Yes, allting är någonting annat beroende på vem man frågar


Känns som du väljer att inte fördjupa dig i det då. Bara konsekvent avfärda.

Ser inte så ut.


Att det finns stora problem i världen med fattigdom, våld etc. har att göra med helt andra orsaker än bristen på kristendom/islam eller någon annan liknande religion. Jag anser att det ytterst har att göra med samhällen som inte är lika utvecklade/civliserade samt skithögar på toppen av pyramiden som skulle kunna ge mat åt alla svältande men väljer att inte göra det, provocerar fram krig för att tjäna pengar etc.

Nej, faktiskt inte, det tror jag också.


Men du anser ju att samhället och folket behöver underkasta sig Allah för att allt ska fungera bra. Alltså litar du inte på människans egna förmåga att tänka, vara empatisk etc.

Men att det finns psykologisk, andlig, inre destruktion hos folk och i deras mindset är tydlig.


Det finns en del som mår dåligt över olika saker, är svaga etc. Mycket av det anser jag går att förbättra via det som jag själv tror på (yoga etc.) som stärker ens hälsa och får en att komma i kontakt med sina känslor etc.

Nej, det har jag inte heller sagt, men varför uppfinna hjulet om på nytt och på nytt och på nytt när Skaparen redan gett oss vägledning i det som är bäst för oss.


För att det som är bäst för oss är något vi kommer fram till genom dialog, öppenhet, vetenskap, forskning etc. etc.
Det låter så sjukt hjärntvättat det du säger att "Skaparen vet vad som är bäst för oss". Rätt skrämmande.

Du väljer att avstå blåsa någon fast du skulle kunna göra det. Varför? För att du känner att det är det rätta. En annan känner också den känslan, men väljer att blåsa iaf, för sin egen vinning. Man blir inte viljelös för att det finns påverkansfaktorer.


Viljelösa har jag aldrig påstått att vi är. Men poängen är att det som en människa vill alltid har sina grundorsaker. Om någon vill blåsa någon för egen vinning så har det antagligen sin orsak i bristande moralisk uppfattning om rätt och fel eller bristande empatisk förmåga. Oftast en kombo.
Den som väljer att inte blåsa någon har sina grundorsaker till det etc.

Eftersom blodsoffer är något som entiteter söker och accepterar.


Vilka entiteter pratar vi om nu?

Syftet har jag redan talat om flera gånger. Om du sett Aquarius så är syftet ganska tydligt där också.


Att få oss in på new age så farliga entiteter får tillträde till vår perception etc. ja men det låter för mig fortfarande väldigt långsökt och förenklat. En ihop-plockad sanning för att det ska passa in med din tro.
Det kan finnas både goda och onda entiteter, pleadians/nordics och draco reptilians (eller ingetdera). Men att ALL spirituell kontakt, yoga, kunskap om livsenergi etc. skulle vara av ondo är rent dravel och skrämselpropaganda. Måste vara jobbigt att gå omkring och på allvar tro på det du tror på.

Du slingrar dig från argumentet att det finns mycket tydliga bevis till att hedniska traditioner fördes in i kristendomen.


Jo men frågan är ju just av vilka exakt och i vilket syfte.

Men DU har hört, så det är din plikt att ta reda på det=)


Varför skulle det vara min plikt? Det är väl lika mycket din plikt att ta reda på mer om det jag tror på isf. Du talar som att du sitter inne på sanningen, vilket gör att du framstår som en lite tokig individ.

2013-04-19 00:13
Inte nödvändigtvis en särskild doktrin i sig, även om en del kan komma från esoteriska läror etc. vilket som sagt inte i sig innebär att det skulle vara felaktigt/skadligt.

Det finns väldigt många påståenden som dem gör som är vetenskapligt motbevisade. Påståenden som skall fungera som suggestioner och som förberedelse av våra mindset för vad som skall komma.

Dessutom så kommer det att bli skadligt för många människor i framtiden om deras plan går igenom, vilket dem själva är väldigt öppna med. Folk som jag tex.

Inte alls nödvändigtvis så man måste tolka det citatet. Din skapare är inte samma som min heller.

Det finns bara En Skapare, du har inte en skapare och jag en annan. Allting är skapt av samma skapare.

Känns som du väljer att inte fördjupa dig i det då. Bara konsekvent avfärda.

Jag kan med ganska stor övertygelse säga att jag tror att jag är bland dem som fördjupat sig mest här, tillsammans med dig.

Jag anser att det ytterst har att göra med samhällen som inte är lika utvecklade/civliserade samt skithögar på toppen av pyramiden som skulle kunna ge mat åt alla svältande men väljer att inte göra det, provocerar fram krig för att tjäna pengar etc.

Ja, och dem är folken som försökt tänka ut bästa sättet att forma världen på, ideologier, ismer osv.

Men du anser ju att samhället och folket behöver underkasta sig Allah för att allt ska fungera bra. Alltså litar du inte på människans egna förmåga att tänka, vara empatisk etc.

Det är det perfekta systemet. Att vi är skapta med empati osv är en annan sak, det har vi redan. Men folk kommer som sagt till olika slutsatser, kommer i konflikt, kommer med ideologier som gynnar få istället för alla osv.

Det finns en del som mår dåligt över olika saker, är svaga etc. Mycket av det anser jag går att förbättra via det som jag själv tror på (yoga etc.) som stärker ens hälsa och får en att komma i kontakt med sina känslor etc.

Och jag tror fortfarande, som testat på båda, att islam är långt överlägsen när det kommer till att vara i kontakt, att vara balanserad osv.

För att det som är bäst för oss är något vi kommer fram till genom dialog, öppenhet, vetenskap, forskning etc. etc.

Tydligen inte. Men det betyder såklart inte att vi ska sluta diskutera eller forska, det har islam aldrig motsatt sig.

Att få oss in på new age så farliga entiteter får tillträde till vår perception etc. ja men det låter för mig fortfarande väldigt långsökt och förenklat. En ihop-plockad sanning för att det ska passa in med din tro.

Det är den enklaste förklaringen egentligen. Att det finns en ’ras’ av entiteter, där det också finns goda, men dem följer reglerna att inte ta kontakt med oss.

Mycket enklare också än att det skulle vara aliens som har så avancerad teknologi som måste komma till jorden och skapa en slav-ras som skall gräva guld åt dem. Om dem nu kunde ha byggt sina feta byggnader under en natt med sin avancerade teknologi så hade dem mycket enklare fått guldet.

Men att ALL spirituell kontakt, yoga, kunskap om livsenergi etc. skulle vara av ondo är rent dravel och skrämselpropaganda.

Som sagt, man kan få bra saker ut av det, kontakt med andlighet osv, det nekar jag inte, jag har själv upplevt många positiva saker genom det. MEN, det är bara för det här livet, så länge det grundar sig i avgudadyrkan. Det är det som är det mest onda i det.

Måste vara jobbigt att gå omkring och på allvar tro på det du tror på.

Nej, faktiskt inte.

Jo men frågan är ju just av vilka exakt och i vilket syfte.

Nej, för poängen var att det hände. Och att det hände råder det ingen tvivel om, det är främst Maxwell, som fört detta i ljuset, thats your man.

Vem exakt det var har ingen betydelse. Syftet är huvudsakligen att förstöra monoteism, att ge företräde för satan och hans legion. Vägen dit består av multipla planer och stadium.

Varför skulle det vara min plikt?

Därför att det är ett stort påstående, som gäller ett evigt liv. Om man ignorerar det och förnekar det utan att göra en seriös och uppriktig undersökning över det hela, så har man förnekat det, då vet man vad man har att vänta sig.

Det är väl lika mycket din plikt att ta reda på mer om det jag tror på isf.

Du verkar hela tiden glömma bort att jag är ganska vävinsatt i det du tror på. Jag har hållit på med dem i typ 10 år. Jag trodde på många aspekter av dessa läror innan jag blev muslim. Jag köpte dock aldrig att det skulle vara aliens som genetiskt manipulerat oss.

Dessutom läste jag det mesta på båda hemsidorna som du länkade.

2013-04-19 00:52
Apropå satanismen i katolska kyrkan;


2013-04-19 09:17
Digge

Jag vet inte om jag kan hålla med om det. Jag är inte emot att trycka bort njutningar och försöka låtsas vara mer andlig än vad man är, jag tror snarare det är farligt. Jag är inte emot homosexualitet. Jag tycker inte barn ska bli inpräntade en massa religiösa doktriner innan de har blivit så pass stora att dom kan tänka själva. Jag tycker inte kroppen borde döljas, den borde hyllas. Jag ser inget andligt med att separera kvinnor och män, varken fysiskt eller psykiskt. Jag är inte konspiratorisk och jag tror inte på andar eller spöken.

Men om det underlättar dig psykologiskt att kalla mig galen så är du välkommen.


Det känns faktiskt bättre. Det förklarar hur man överhuvudtaget kan gå på det som du pratar om, utan att höra hur vridet de låter. Men du är inte galen. Lättlurad är du däremot.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.
Producent

2013-04-19 11:13
Jo, det är det enklaste förklaringen. Det skulle vara mycket svårt och konstigt om Gud var ond, och manipulerade sin skapelse med flit.


Nej det är det inte. Det är varken mer eller mindre enkelt att gud skulle vara "ond eller "god" eller utan den typen av intentioner för oss överhuvudtaget. Det gör ingen skillnad i enkelhet. Och det finns inget "svårt" eller "konstigt" med det, att gud skulle vara "god" eller "ond" är precis lika konstigt eller otroligt. Och att han manipulerar sin skapelse är ju vad du menar att han gör, jag menar att även om vi skulle acceptera honom som skapare så finns varken bevis eller ens tecken på att han gör några ingrepp eller ens är närvarande i vårt universum.

Såklart, universum är som ett senapsfrö i Guds hand, dvs mycket obetydligt.


Precis dvs, du kan därför inte, som du försökte, använda universums storlek eller komplicerade natur som ett argument för det skulle varit krävande för gud att göra och att han därför bryr sig om det.

Din mentalitet är tydlig till varför du inte förstår Gud. Jag har inte sagt att acceptera, men snarare att vara öppen och söka. Men det är du ovillig till, det är inte alls konstigt då.


Som jag sagt; antingen så fortsätter du hävda att du kan bevisa gud rationellt och då göra det med rationella bevis. Eller så erkänner du att gud inte kan bevisas rationellt. Och om du menar att det finns någon sorts bevis du har fått från ditt "sökande" presentera då dom, annars kan du inte vänta dig att jag tar dom på allvar.

Kycklingar har inte ett medvetande som människor, inget djur har, det är det som särskiljer oss från djuren. Vi kan reflektera och förstå saker på ett helt annat plan. Och således kan vi komma till insikt att det finns en Skapare och vägledning från Skaparen. Och ja, vi kan förstå vad Skaparen vill oss, om Skaparen var kunnig att skapa skapelsen så är det mycket konstigt att tro att Skaparen inte skulle vara kunnig nog att förmedla Sitt budskap på det sätt som bäst passar oss för att förstå innebörden. Och du förstå den också, du vill bara inte acceptera den. Det är där orsaken med dina filosofiska ohållbara (kan vara, behöver inte osv) argument kommer in. Inte rationellt, logiskt eller intellektuellt, nej.


För det första så har djur medvetande, att dom inte är kapabla till samma resonemang må vara sant, men du menar väl inte att vi är kapabla till samma nivå av resonemang som gud. Dvs det finns ingen anledning att tro att vi är mer än kycklingar i guds ögon. Att skapa skapelsen och att kommunicera med den är inte heller samma sak, du kan mycket väl kunna göra den ena utan att kunna göra den andra. Det kan förstås också vara så att gud inte har något intresse av att kommunicera med sin skapelse. Vilket är en enklare (om vi ska ta till ockham) förklaring än att gud väljer att enbart kommunicera genom en "profet".

Give my regards to King Tut, asshole
Producent

2013-04-19 11:13
Det har jag inte sagt någonstans. Muslimer har gått igenom mycket destruktion och svåra prövningar. Men dem som förstår vad religionen innebär och är övertygade kan ha tålamod och kanske till och med tacka Gud för den situation dem är i för dem vet att dem blir kompenserade i nästa liv.


Innan lät det väldigt mycket på dig som att man skulle få ett lycklig, odestruktivt och harmoniskt liv, i detta livet, om man bara följde islam. Men det så är det alltså inte, man får ett vanligt liv och får vänta på belöningarna i nästa. Det gör en viss skillnad faktiskt, det innebär att du inte kan luta dig mot koranens regler som bevis på guds existens, att du följer dom belönas inte i detta livet. Om dom inte har konsekvenser för detta livet verkar det också göra guds regler ganska meningslösa. Har gud då bara valt dom helt godtyckligt, ännu ett av guds märkliga test vi ska klara?

"Nej allvarligt, du kan inte tolka några signaler positivt eller negativt.

Hur ska du veta det som inte ens vet vad det handlar om eftersom du blockerat dig själv från det? Min upptäckt av att det kanske inte handlar om slump, och därigenom börjat observera omgivningen ledde mig till fler och fler ’sammanträffanden’, vilket gjorde att jag experimenterade med det mer och fick ännu fler exempel. Och dessa har jag kunnat extrahera och förbättra många saker med.

DU kan inte veta för du vet inte, så kan man säga.


Har jag blockerat mig eller har du lurat dig själv? Du får gärna visa något tecken på det ena eller andra om jag ska ta såna uttalanden på allvar. Och jag vet det för att du har sagt det till mig; bara gud kan se hela planen, därför kan vad du uppfattar som en positiv signal lika gärna vara det motsatta.

"Gud straffar oskyldiga med olycka och belönar onda med rikedom, enligt sin plan, därför kan du aldrig veta om du gjort något rätt eller fel enligt gud."

Du ser det som att straffa, men det är nödvändigtvis inte i varje fall något straff. Det kan vara en gåva. Jag har inte upplevt olycka i närheten av vad som finns i världen eftersom jag bor i ett av de mest skyddade länderna. Men jag är glad för den olycka som jag gått igenom, den har fått mig att reflektera över livet, hur sårbart det är och fått mig tänka att det finns mer än ögat kan se, örat kan höra, sinnena kan uppleva osv. Vilket säkert är anledningen till att man kan finna så många lyckliga människor i så olyckliga livs-förhållanden.

Och förtryckarnas rikedomar är straff för dem, dem har valt det livet, valt att förneka, valt sig själva före Gud och andra. Så Gud låter enkelhet flöda för dem, så dem får inte påminnelser i form av prövningar. Eller dem får med dem är blinda för dem. Så deras synder samlas tills den dag då de står framför Gud. Vilket inte kommer vara till deras fördel, och således är deras rikedomar och makt belöning alls.


Dvs du inte kan tolka signaler från gud, möjligtvis baklänges, om det går bra ekonomiskt så kan det innebära att du har betett dig illa?

"Utgår man från att gud har en plan och allt sker enligt hans vilja så innebär det också att man är fri från moraliskt ansvar."

Nej, absolut inte. Vi blir inte passiva eller fråntas ansvar bara för att allting sker i enlighet med Guds vilja. Vi har fritt val att välja mellan det som är rätt och det som är fel, det enda är att Gud redan vet vad vi kommer att välja.

"Lider någon så är det en antingen en prövning, och man behöver inte hjälpa dom eller så har det ett syfte vi inte kan se, och man behöver inte hjälpa dom. Det är ett frikort från empati och medlidande och det är fullkomligt oacceptabelt."

Din tolkning av religionen är totalt fel och oacceptabel.


Fast vi vet ju inte längre vad som är rätt och fel, eftersom allt är i enlighet med guds vilja. Vi har regler att följa, men regler är inte samma sak som moral. Det är märkligt, minst sagt, att gud låter någon lida, enligt sin plan, men sen även kan straffa oss för att vi inte hjälper den lidande. Är det här också en del av guds prövning, gud låter någon lida som ett test för någon annan? Är det godhet?

Jag tycker du föresten ska vara försiktig med den här:

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot (andra) och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?


För jag uppfattar en hel del högfärdighet i din övertygelse om att du har rätt.
Give my regards to King Tut, asshole

2013-04-19 11:57
Jag vet inte om jag kan hålla med om det.

Det du rabblade upp är mestadels ’yttre’ saker, inte just om andligheten i sig. Flera saker som jag tog som exempel i våra privata samtal höll du med om.

Jag är inte konspiratorisk och jag tror inte på andar eller spöken.

Och det är ett av dina största hinder till att bredda din syn på verkligheten och placera ut bitarna. Du håller dig i din ’comfort-zone’ genom att utesluta dessa aspekter.

Skulle du kunna vara vänlig också att förklara hur jag låtsas vara mer andlig än jag är?

Lättlurad är du däremot.

Det är lätt att kasta ord på andra (tre fingrar mot sig själv) istället för att ta diskussionen, jag förstår det.

2013-04-19 20:44
Det är varken mer eller mindre enkelt att gud skulle vara "ond eller "god" eller utan den typen av intentioner för oss överhuvudtaget.

Okej. I min logik går det inte ihop eller skulle vara en enkel förklaring att Gud skulle vara ond, det gör skapelsen helt meningslös.

så finns varken bevis eller ens tecken på att han gör några ingrepp eller ens är närvarande i vårt universum.

Du påstår det, men att det är Gud som organiserat allting, och om Han inte skulle upprätthålla skapelsen så skulle den kollapsa.

Det är också i denna sfär som den personliga upplevelsen kommer in. Det är genom att ge sig in i ’leken’ som man upptäcker hur Gud känner till ens inre, och styr händelser i ens liv för att väcka åtanke, tillrättavisa en osv. Gud kan bevisa att Han 'ser' och 'hör', inte bara det du gör i det yttre men även ditt inre liv. Och det blir såklart svårt att förnimma om man inte utforskar det. Orsak – verkan.

Som jag sagt; antingen så fortsätter du hävda att du kan bevisa gud rationellt och då göra det med rationella bevis.

Det kan jag bara lite, det finns dem som gör det mycket bra. Sedan beror det på mottagaren vilken inställning h*n har. Om man bestämt sig att förneka så kommer man hitta invändningar såklart.

Och om du menar att det finns någon sorts bevis du har fått från ditt "sökande" presentera då dom, annars kan du inte vänta dig att jag tar dom på allvar.

Det har jag redan gett flera exempel på. Både ’koraniska’, rationella, historiska, forskning som stöder påståenden från Koranen och mina egna upplevelser. Att du inte accepterar dem som bevis är en annan sak.

Dvs det finns ingen anledning att tro att vi är mer än kycklingar i guds ögon.

Fast kycklingen skulle inte förstå oss om vi försökte förklara för den att tex be fem gånger om dagen osv. Vi kan ta emot och processera information och kommunikation. Det är en mycket stor skillnad.

Gud har kommunicerat till människan på ett sätt som passar det syfte som Han skapat oss i. Om Gud tex skulle prata direkt till varje människa eller visa Sig, så skulle den fria viljan tappa sitt syfte. Meningen är att vi själva skall komma till tron, tron är ett test och man måste bevisa sin tro.

Innan lät det väldigt mycket på dig som att man skulle få ett lycklig, odestruktivt och harmoniskt liv, i detta livet, om man bara följde islam. Men det så är det alltså inte, man får ett vanligt liv och får vänta på belöningarna i nästa.

Man får ett liv som alla andra, med prövningar som alla andra. Men om man bygger sin tro genom kunskap om religionen så kommer det inre att kunna finna ro och tålamod, harmoni och balans, trots att det yttre är kaotiskt.

Det gör en viss skillnad faktiskt, det innebär att du inte kan luta dig mot koranens regler som bevis på guds existens, att du följer dom belönas inte i detta livet.

Du gör påståenden om religionen utifrån att hitta luckor och hål, men problemet är att du inte kan religionen. Och religionen lär att man kan belönas i både detta liv och i nästa liv. Det finns också en åkallan från Koranen som lyder; ”Å Allah, ge oss det goda i det här livet och i nästa liv, och skydda oss från eldens plåga.”

2013-04-19 20:44
Om dom inte har konsekvenser för detta livet verkar det också göra guds regler ganska meningslösa.

Som sagt, dem har konsekvens i detta liv också.

Du får gärna visa något tecken på det ena eller andra om jag ska ta såna uttalanden på allvar.

Jag har gett flera exempel redan.

Dvs du inte kan tolka signaler från gud, möjligtvis baklänges, om det går bra ekonomiskt så kan det innebära att du har betett dig illa?

Jag visade på ett exempel på att dem som verkar leva i lyx, samtidigt som dem förtrycker, att för just dem är det en sorts straff. Inte för alla som lyckas med tex framgång i arbetslivet.

Senast häromdagen skedde ett 'sammanträffande', som inte har något med andligheten att göra, 'mer än' (vilket ju iof är det största) att Gud 'bevisar' sin existens, och underlättar för en i detta livet. Jag tänkte förra veckan att jag borde köpa nya glasögon. Jag nämnde det hos min moster och hon sa att jag borde göra ett syn-test innan för att kolla om synen försämrats. Jag visste att min fru hade vart hos Smart Eyes, och där kostade det typ 300 kr. Min moster sa att hon trodde att någon av de andra företagen ska ha typ gratis. Dagen efter fick jag ett brev från företaget som jag första gången gjorde syn-test, där det stod att det är dags för ett nytt test, att jag ska boka tid. Slump? Det kanske man skulle kunna tro första gångerna. Men när man lägger märke till dem, börjar tro på dem, börjar experimentera med dem, så nej, ingen slump.

Fast vi vet ju inte längre vad som är rätt och fel, eftersom allt är i enlighet med guds vilja

Vi vet exakt vad som är rätt och fel, var det inte uppenbart av de verserna som jag citerade? Det är Gud som gett dem förmaningarna åt oss, för att lära oss vad som är rätt och fel för oss.

Jag tycker du föresten ska vara försiktig med den här:

Uppträd aldrig med överlägsenhet mot (andra) och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?

För jag uppfattar en hel del högfärdighet i din övertygelse om att du har rätt.

Nej, du försöker vinkla allting till din ståndpunkt. Det är en plikt att predika religionen i enlighet med den kunskap och förmåga man har.

Att jag svarar på frågor och uttrycker det vara sanning (dock kan jag mycket väl ha sagt många fel, jag säger inte att allt jag säger är sant, utan existensen om Gud, Hans religion, konsekvenser osv, men i detaljerna kan jag haft flera fel, och jag ber Gud förlåta och rätta till mig i dessa), eller att jag inte vacklar av tex det tvivel som du försöker projicera, har inget med högmod att göra. Högmod är när man blir arrogant, nedlåtande osv. Och en sådan attityd är det inte jag som står för i dessa trådar.

2013-04-20 11:35

Det du rabblade upp är mestadels ’yttre’ saker, inte just om andligheten i sig. Flera saker som jag tog som exempel i våra privata samtal höll du med om.Fast dessa yttre saker är väldigt avgörande för om man är på rätt andlig väg eller inte enligt dig. Din form av religion hakar upp sig på yttre saker som tex sexuell preferens och aktivitet, hurvidare kroppen ska döljas eller inte. Min form av andlighet handlar enbart om det inre, och därför spelar yttre preferenser ingen roll. Det är en väldigt stor skillnad.


Och det är ett av dina största hinder till att bredda din syn på verkligheten och placera ut bitarna. Du håller dig i din ’comfort-zone’ genom att utesluta dessa aspekter.


Nja. Jag gick största delen av mitt liv och trodde på andar och spöken och var till och med rädd för det. När jag började bli intresserad av sanning, så insåg jag dock att det omöjligt kan finnas. Andar och spöken är bara ett koncept skapat av egot, eftersom det håller sig vid liv genom rädsla.

Skulle du kunna vara vänlig också att förklara hur jag låtsas vara mer andlig än jag är?


Det handlar inte om dig, jag har inte träffat dig så jag har ingen aning. Men många religiösa människor avhåller sig från en massa saker och intalar sig själva att det gör dem mer andliga än andra, när det i själva verket bara gör dem mer högfärdiga. Jag håller med om att mycket faller bort när man hittar in till sig själv, men om det verkligen har varit genuint så har man inget behov av att påtvinga eller predika till andra att följa samma beteende, eftersom man vet om att det aldrig håller i längden om det inte kommer från hjärtat.


Det är lätt att kasta ord på andra (tre fingrar mot sig själv) istället för att ta diskussionen, jag förstår det.


Jag har inte sagt att det behöver vara sant, jag säger bara vad min känsla säger.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.
Producent

2013-04-20 16:07
Det finns väldigt många påståenden som dem gör som är vetenskapligt motbevisade.


Det finns det inte inom islam då? Att det t.ex. finns ett helvete med olika grader i som en allsmäktig Gud bestämmer att skicka själar till är visserligen svårt att vetenskapligt motbevisa. Men särskilt logiskt verkar det inte iaf. med vad vi idag vet om mänskligt beteende, dess orsaker etc.

Jag kan med ganska stor övertygelse säga att jag tror att jag är bland dem som fördjupat sig mest här, tillsammans med dig.


Jag tvivlar inte på att du fördjupat dig. Men det är en annan sak vad man sedan via sitt intellekt och livserfarenhet väljer att tro på, samt hur öppen man är för att förändra sin tro lite osv. På dig låter det som att du inte behöver fördjupa dig mer eftersom du ändå "hittat sanningen". Vilket jag ser som lite osunt med tanke på att ingen egentligen kan veta sanningen om vad vi gör här etc.

Ja, och dem är folken som försökt tänka ut bästa sättet att forma världen på, ideologier, ismer osv.


Det är skillnad på folk och folk.

Men folk kommer som sagt till olika slutsatser, kommer i konflikt, kommer med ideologier som gynnar få istället för alla osv.


Dessa olika slutsatser bör man då vara öppen för att ha en dialog om med ett öppet sinne. Du vet inte allt och jag vet inte allt. Jag förespråkar att tillsammans diskutera fram de bästa lösningarna för alla istället för att säga "så här ska det gå till för alla" så som du gör. Att vara så pass bestämd och stängd för andra möjligheter är en stor orsak till konflikter.

Och jag tror fortfarande, som testat på båda, att islam är långt överlägsen när det kommer till att vara i kontakt, att vara balanserad osv.


Bra att du åtminstone säger att du tror här och inte vet.

Det är den enklaste förklaringen egentligen


Folk vill oftast ha enkla förklaringar.

Som sagt, man kan få bra saker ut av det, kontakt med andlighet osv, det nekar jag inte, jag har själv upplevt många positiva saker genom det. MEN, det är bara för det här livet


Bara för det här livet? Det antyder att det här livet egentligen inte spelar så stor roll då. För att skapa den bästa av världar bör vi nog ta livet här på större allvar än så.

Vem exakt det var har ingen betydelse. Syftet är huvudsakligen att förstöra monoteism, att ge företräde för satan och hans legion. Vägen dit består av multipla planer och stadium.


Vem/vilka har stor betydelse. Jag har som sagt en helt annan syn på det där.
Att t.ex. färre är troende kristna idag beror på att vi kommit mycket längre i vår förståelse av tillvaron och inte är lika lättlurade av detta program längre.

2013-04-20 20:13
Sofia
Fast dessa yttre saker är väldigt avgörande för om man är på rätt andlig väg eller inte enligt dig.

Det är fortfarande inte andligheten i sig. Andligheten är likartad vart man än tittar, och vi har hållit med varandra om saker under vår diskussion.

Din form av religion hakar upp sig på yttre saker som tex sexuell preferens och aktivitet, hurvidare kroppen ska döljas eller inte.

Dem som upptäcker och finner religionen som sanning kommer att ha en förståelse för dessa aspekter ur ett positivt och upplyftande perspektiv. Man ser bla hur det gynnar ens utveckling eller hur det skyddar en från destruktiva aspekter ur livet. Att du inte kan se det på det sättet betyder inte att det inte finns ett andligt värde i det för dem som gör det.

Så om du menar att jag tvingar på något så gör du dig minst lika skyldig till samma sak, som tillskriver känslor och andra egenskaper på dem som utövar religionen, lägger ord i munnen på dem för att framställa deras metodik negativt och på ett sätt som dem/vi själva inte ens håller med om.

Min form av andlighet handlar enbart om det inre, och därför spelar yttre preferenser ingen roll. Det är en väldigt stor skillnad.

Yes, och islam har båda delarna, vilket inte tar bort den andliga, inre delen. Skaparen har inte bara skänkt andlig vägledning, men även världslig vägledning, och vi ser värdet i det.

Nja. Jag gick största delen av mitt liv och trodde på andar och spöken och var till och med rädd för det.

Jag tror inte på andar eller spöken. Eller på aliens eller troll, energier eller kosmos krafter heller. Jag tror på jinns. Alla de olika namn som folk gett dessa saker är en och samma sak, inte projektion av egot, utan verkliga varelser.

Det finns för många saker som talar emot att det bara handlar om projektion.

Dem är inget att vara rädd för heller.

Men många religiösa människor avhåller sig från en massa saker och intalar sig själva att det gör dem mer andliga än andra, när det i själva verket bara gör dem mer högfärdiga.

Jag håller inte alls med. Som jag skrev så känner den troende de positiva effekterna av sitt utövande. Man avhåller sig från vissa saker för man uppriktigt känner att dem inte för någon nytta eller mening med sig. Man förstår och vet varför man avhåller sig, och vet att det är bättre för en. Man tror sig inte bättre eller sämre, man följer det som är bättre för en själv.

Det ser jag inte något högfärdigt med. Däremot så ser jag hur folk blir högfärdiga i sin attityd av sådana åsikter. Eller rättfärdigar mitt förhållningssätt, att jag är säker på att jag är på sanningen, utan att jag för den saken klankar ner på någon, förtalar någon, nedvärderar någon osv, att andra tar en sådan attityd mot mig?

Jag håller med om att mycket faller bort när man hittar in till sig själv, men om det verkligen har varit genuint så har man inget behov av att påtvinga eller predika till andra att följa samma beteende, eftersom man vet om att det aldrig håller i längden om det inte kommer från hjärtat.

Jag anser inte att jag påtvingar något på någon. Jag representerar bara det islamiska perspektivet i dem ämnen som diskuteras. Jag är inte tex skaparen av trådarna här. Och många av trådarna behandlar andlighet, konspirationer, droger osv. Är det inte min rätt att dela med mig av hur jag tänker i dem frågorna?

Precis som du representerar det som du håller som sanning. Det är INGEN som blir tvingad till något. Man måste inte ens läsa mina inlägg. Men oftast så möter mina inlägg reaktioner och frågor osv, skall jag inte svara då bara för att du inte ska känna dig påtvingad?

Jag finner det också underligt att du säger till mig att jag kommer här på whoa och tvingar på min tro, samtidigt som du säger att du inte är konspiratoriskt lagd, men ändå kommer till denna tråd för att argumentera om din icke-tro på illuminati och deras verksamhet med jinn. Hur går det ihop?

2013-04-20 20:19
xlnt
Det finns det inte inom islam då?

Nej, inte vad jag stött på iaf. Men väldigt många påståenden som korrekt beskriver naturliga fenomen, sådant som fastställts i modern tid, med nutida instrument. Tex att månen lånar solens ljus, att universum expanderar, bergens funktion, att universum en gång var i ett stadium som kan beskrivas som rök, att jorden är rund, påstående om neurologi, osv osv. För många för att säga att Muhammed (saw) kunde fått denna information från kunniga från olika delar av världen, eller att han lyckades ta just sådana påståenden som kom att stämma. Det håller inte.

Att det t.ex. finns ett helvete med olika grader i som en allsmäktig Gud bestämmer att skicka själar till är visserligen svårt att vetenskapligt motbevisa.

Jo, precis, ingen har hamnat i helvetet ännu, mycket svårt att bevisa. Det är därför man tar alla andra påståenden och bevis om Koranens äkthet och kan dra slutsatsen att det inte är skapad av människan eller jinn (som också gör massa felaktiga påståenden och profetior), utan något som kommer direkt från Skaparen. Det är Skaparens egna ord i den boken.

Dessutom finns det inre tecken som man upplever som kan få en person att förstå att det kommer komma ett ultimat möte med sina handlingar. Det ultimata konsekvensen av orsak-verkan, vilket man kan märka på mindre skala i detta liv.

Men särskilt logiskt verkar det inte iaf. med vad vi idag vet om mänskligt beteende, dess orsaker etc.

Hur menar du nu? Vilken kunskap och beteende syftar du på?

Jag tvivlar inte på att du fördjupat dig. Men det är en annan sak vad man sedan via sitt intellekt och livserfarenhet väljer att tro på, samt hur öppen man är för att förändra sin tro lite osv. På dig låter det som att du inte behöver fördjupa dig mer eftersom du ändå "hittat sanningen". Vilket jag ser som lite osunt med tanke på att ingen egentligen kan veta sanningen om vad vi gör här etc.

Fast igen så väljer du bort en del av vad jag skrev i mitt inlägg, som motsäger det som du tillskriver mig nu. Jag har trott på dessa saker. Jag har inte fördjupat mig i dem här sakerna för att jag ska hitta fel i dem. Jag fördjupade mig i dem för jag trodde på det. Sedan sattes bitarna på plats med islam, och ja, nu säger jag att det är sanningen, och inget har kunnat övertyga mig om motsatsen ännu. Jag har förändrat min världsbild många gånger och har aldrig haft några problem med att säga till mig själv att det jag trodde på var fel osv.

Det är skillnad på folk och folk.

Inte så mycket mellan dem som format vårt samhälle.

Dessa olika slutsatser bör man då vara öppen för att ha en dialog om med ett öppet sinne.

Att ha en dialog om det är inte detsamma som att applicera det på samhället, vilket man gjort, och det har lett till mycket destruktion, från politik, till ekonomi, till kontakten med sig själv, till relationer, till missbruk osv osv.

Du vet inte allt och jag vet inte allt.

Exakt, men Gud vet exakt allting, och därför borde vi inte bli arroganta och högmodiga inom oss mot Gud, bara för att vi vill klara oss själva, det är just där problemet ligger i det här samhället.

2013-04-20 20:19
Bara för det här livet? Det antyder att det här livet egentligen inte spelar så stor roll då. För att skapa den bästa av världar bör vi nog ta livet här på större allvar än så.

Du tolkar det jag skriver, och genom det också religionen, på fel sätt. Det här livet spelar mycket stor roll, det här livet är den förberedelse som man gör inför nästa liv. Det här är livet då vi kämpar och gör vårt bästa, uppför oss på det bästa sätt vi kan, behandlar andra på det bästa sätt vi kan, arbetar hårt för att tillföra samhället utveckling, har tålamod med prövningar (dvs inte tillåter prövningar och svårigheter eller annat bli orsak för att rättfärdiga dåligt eller destruktivt beteende osv).

Så en muslim tar detta livet på högsta allvar. Dygnet runt, i varje moment. Man säger att man aldrig tar semester eller en paus från att vara muslim. Strävan för förbättring och att göra gott finns hela tiden.
Vem/vilka har stor betydelse. Jag har som sagt en helt annan syn på det där.
Kan du förklara för mig hur? Jag ser inget viktigt i att veta exakt vem det var, när det är uppenbart ATT det har hänt och existerar idag.

Att t.ex. färre är troende kristna idag beror på att vi kommit mycket längre i vår förståelse av tillvaron och inte är lika lättlurade av detta program längre.

Det håller jag inte alls med om.

Den största orsaken till varför folk lämnar kristendomen är för att man ändrade skrifterna och förde in doktriner som inte egentligen hade något med Jesus budskap att göra. Och det var något som hände i just skiftet när romarriket blev kristet. Det var så dessa saker fördes in, tillsammans med de hedniska trosuppfattningarna. Tex treenigheten. Mytologier hämtade från de tidigare polyteistiska religionerna. Samma sak med att Jesus dog för våra synder, finner man också i dem polyteistiska religionerna. Eller att Gud inkarnerar som människa.

Även högtider som många idag tror har kristet ursprung fördes in för att locka med dem hedner som inte konverterat. Man förde med arkitektur från polyteisterna, som horus öga i/ovanför pyramiden, obelisken som står i Vatikanen, precis som det står en i Washington, slump bara?

Så dessa saker, som kristna själva inte kan förklara klart och tydligt, tillsammans med andra saker som man förde in i bibeln som motstrider vetenskap, motsägelsefulla påståendena om Gud (att tex Gud inte kunde hitta Adam och Eva, inte visste var dem var när dem åt av frukten och Gud fick reda på det) och profeterna (tex att dem gjorde incest, blev helt fulla m.m.) osv.

Allt detta är strukturerat av dem som infiltrerade kristendomen att skapa konflikt i en rationell, som med tiden skulle komma att utvecklas och bli medveten om världen och omgivningen.

En annan orsak är också den sekulära, materialistiska programmet som vi projiceras med från barnsben. Vi lär oss att skratta åt, eller åtminstone rynka på pannan när det kommer till religion. Vi är inte ens redo att utforska den för oss själva för vi tar programmet som vi aktiverats med som sanning. Vi låter andra definiera vår världsbild,utan att själva utforska och jämföra vad som finns.

Vi blir presenterade med magi, som framställs som något lockande och positivt, från barnfilmer m.m. till vuxenfilmer. Vi blir presenterade med de ockulta symbolerna genom Hollywood, samtidigt som man sakta för fram mysterieskolorna (som dessa symboler är hämtade ifrån) genom olika organisationer och institut, grupperingar osv. Så jag ser det inte som något konstigt varför vår syn på religion är som den är. Jag själv hade den.

2013-04-20 21:28
Så om du menar att jag tvingar på något så gör du dig minst lika skyldig till samma sak, som tillskriver känslor och andra egenskaper på dem som utövar religionen, lägger ord i munnen på dem för att framställa deras metodik negativt och på ett sätt som dem/vi själva inte ens håller med om.


Det är så roligt att höra dig prata. Du gör exakt likadant med den formen av andlighet som jag är inne på. Tillskriver känslor och egenskaper som inte existerar, vill framställa metodiken negativt och på ett sätt som vi/ jag inte alls håller med om. Du beskriver dig själv i den meningen.

Yes, och islam har båda delarna, vilket inte tar bort den andliga, inre delen. Skaparen har inte bara skänkt andlig vägledning, men även världslig vägledning, och vi ser värdet i det.


Därav att det vi håller på med skiljer sig väldigt mycket åt.

Jag tror inte på andar eller spöken. Eller på aliens eller troll, energier eller kosmos krafter heller. Jag tror på jinns. Alla de olika namn som folk gett dessa saker är en och samma sak, inte projektion av egot, utan verkliga varelser.

Det finns för många saker som talar emot att det bara handlar om projektion.


Det är en projektion. Det är egenskaper som ni lägger på något, som inte ens existerar, som ni själva egentligen bär på. Men istället för att ta ansvar för er själva och era känslor, så projicerar ni ut det på något och ger det en namn. På gränsen till schizofreni när man ser på det utifrån. Men du behöver inte tro på mig.

Jag håller inte alls med. Som jag skrev så känner den troende de positiva effekterna av sitt utövande. Man avhåller sig från vissa saker för man uppriktigt känner att dem inte för någon nytta eller mening med sig. Man förstår och vet varför man avhåller sig, och vet att det är bättre för en. Man tror sig inte bättre eller sämre, man följer det som är bättre för en själv.


Jag vet att du tänker så. Men det är inte genuint. Har man destruktiva begär så faller de bort av sig själv när man inser sanningen om sig själv. Försöker man medvetet avhålla sig från något så är det egot som försöker göra sig till "bättre än" genom att vara mer andlig, och därmed mer rätt än andra.


Jag anser inte att jag påtvingar något på någon. Jag representerar bara det islamiska perspektivet i dem ämnen som diskuteras. Jag är inte tex skaparen av trådarna här. Och många av trådarna behandlar andlighet, konspirationer, droger osv. Är det inte min rätt att dela med mig av hur jag tänker i dem frågorna?


Du tycker det är rätt att påtvinga barn religion. Du tycker det är rätt att påtvinga unga människor att vänta med sex tills de gifter sig. Du tycker det är rätt att frånta kvinnor rätten till sin sexualitet. Listan kan göras lång. Nej du påtvingar ingen på detta forumet något, men det du står för låter bara som tvång.

Jag finner det också underligt att du säger till mig att jag kommer här på whoa och tvingar på min tro, samtidigt som du säger att du inte är konspiratoriskt lagd, men ändå kommer till denna tråd för att argumentera om din icke-tro på illuminati och deras verksamhet med jinn. Hur går det ihop?


Jag försöker nog bara förstå hur du tänker. För mig är det helt otroligt att du verkligen tror på det du tror på under 2000-talet. Jag tror att jag väntar på att du ska komma ut och säga att du bara skämtar.

Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-04-20 22:49
Jag visste att du skulle skriva så:-)

Vad är det som gör det roligare när jag gör det än när du gör det?

Och vilka känslor tillskriver jag den andlighet och dess utövare som du utövar? Kanske jag har gjort det, men kan inte minnas det.

Kritiserar gör jag ju. Men jag har iaf testat båda sidorna och känt effekten av dem. Så jag vet iaf vad det är jag kritiserar.

Nej, jag tror på dig i att det finns projektion också. Bla just när man inte klarar av sina känslor osv. Men det kan finns stora skillnader på en psykos, paranoia och schitsofreni jämfört med vad kontakt med jinn innefattar. Så det förklarar fortfarande inte alla dem sakerna.

Du kan omöjligt påstå att det inte är genuint. Nu gör du det där igen.

Det finns också hur många exempel som helst att ta för att visa hur avhållsamhet är bättre fast man inte kommit till det slutgiltiga naturliga avståndstagandet. Jag behöver väl inte ens nämna ngt exempel?

Du målar upp det väldigt svart-vitt. Förståelsen till varför man bör avhålla sig från vissa destruktiva element kan uppstå långt innan det sista steget som är den där inblicken. Är det då inte bättre att försöka avhålla sig om man vet vilken ångest/skada det kommer föra med sig?

De saker jag avhåller mig ifrån vet jag skulle föra med sig destruktion i mitt liv. Och detta har kommit naturligt vilket jag skrivit flera ggr. Sedan finns det vissa saker som vissa stunder kräver mer fokus och påminnelse. Så jag ser inte hur det inte skulle vara genuint.
Producent

2013-04-20 23:12
Men väldigt många påståenden som korrekt beskriver naturliga fenomen, sådant som fastställts i modern tid, med nutida instrument. Tex att månen lånar solens ljus, att universum expanderar, bergens funktion, att universum en gång var i ett stadium som kan beskrivas som rök, att jorden är rund, påstående om neurologi, osv osv.


"We know "Yaweh/Jehova" of the bible to be a fictitious entity, and the people behind coercing this lie, to be the true deceivers of humanity and the masters of lies. This is evident in the many contradictions within the Judeo/Christian Bible, revealing this text to be the work of human beings who had occult knowledge and infused it with power to make it credible, and to incite fear in order to control." - joyofsatan.org.

För många för att säga att Muhammed (saw) kunde fått denna information från kunniga från olika delar av världen


Det kan du aldrig veta.

Dessutom finns det inre tecken som man upplever som kan få en person att förstå att det kommer komma ett ultimat möte med sina handlingar.


Inre tecken som jag aldrig upplevt på det viset. Däremot säger mitt intellekt att jag och alla andra kommer tjäna på uppriktighet i längden. Man bör satsa på "long term gradification" istället för sådant som enbart ger kortvarig lycka (supa, spela etc.). Inte för att kortvarig lycka skulle vara moraliskt fel, utan för att jag vet att man mår bättre av att t.ex. utbilda sig, motionera och annat som successivt bygger upp en själv på olika sätt.

Hur menar du nu? Vilken kunskap och beteende syftar du på?


Att en person som t.ex. skadar andra ofta mår dåligt själv, och tar ut det på andra. Vi känner till det här med regression och hur självförtroende och lycka starkt hänger ihop etc. De som beter sig väldigt illa mot andra (som de vet skadar andra djupt) blir själva skadade av detta i längden då de får dåligt samvete, utesluter sig själva från social gemenskap, blir illa omtyckta etc. etc. Det blir tillräckligt med straff och "helvete" för dem i sig, så ett ytterligare helvete vore bara överdrivet straffande. Hur kan en Gud som älskar alla göra så?

Men sedan finns det också psykopater som inte bryr sig om de är omtyckta, inte känner någon ångest när de skadar andra på olika sätt osv.
Som jag nämnt tidigare tror jag det är dessa typer av människor som oftast sitter på topp-positionerna, har de största tillgångarna i världen etc. De kanske har sympati för varandra men inte för resten av folket. För mig verkar detta vara den rimligaste förklaringen.

Sedan sattes bitarna på plats med islam, och ja, nu säger jag att det är sanningen


För mig var det nästan tvärtom. Konfirmerad kristen från början, och väldigt skeptisk till det som joyofsatan lärde ut. Men sedan föll bitarna på plats mer och mer.
Inte så att jag säger att det är absolut sanning, men mycket av det jag tagit del av via dem ser jag som både logiskt och trovärdigt hur konstigt det än från början kan låta. Har ju som sagt också deltagit i bibeldiskussioner, fått läsa vissa evangelium, försökt förstå etc. och allt som kristendom och islam lär ut är ju inte dåligt. Det finns ett bra budskap om att respektera naturen, behandla sin näste så som sig själv etc.

Men i förtrollningen som skapas av detta, plus den undermedvetna effekten av att börja tro att Gud är den man har att tacka för allt det goda i livet, så kan denna Gud sedan legitimera både det ena och det andra, så som månggifte, niqab, sexuella restriktioner, hot om helvete/Guds vrede om man lämnar tron etc.
Det hela är ett väldigt ockult litterärt verk med många saker som påverkar läsaren på ett undermedvetet plan.
Producent

2013-04-20 23:12
Att ha en dialog om det är inte detsamma som att applicera det på samhället, vilket man gjort, och det har lett till mycket destruktion


Hur mycket har inte religion bidragit till destruktion då? Massvis.

Exakt, men Gud vet exakt allting, och därför borde vi inte bli arroganta och högmodiga inom oss mot Gud


Vi bör inte vara lättlurade och köpa en färdig version av hur man ska leva från en tusenårig gammal bok.

Det här livet spelar mycket stor roll, det här livet är den förberedelse som man gör inför nästa liv.


Som är livet i paradiset eller? Det här livet är ett potentiellt paradis som jag ser det.

Kan du förklara för mig hur?


För annars vet man inte vilka som är 'dem skyldiga'. Vet man det så kan man nog se sanningen på ett tydligare sätt.

Det håller jag inte alls med om.


Okej, men som sagt anser jag att viljan att vara omtänksam och bry sig om att ha en fredlig värld inte är något som måste komma utifrån, från en Jesus eller Buddha etc. Den viljan finns i människan redan från början. Jag tror de flesta med någorlunda hög intelligens förstår det; att vi måste samarbeta för att allt ska fungera etc.
Men sedan finns det illa-sinnade folk/entiteter på toppen som vill tjäna pengar på krig etc. som håller varandra om ryggen som sagt.

En annan orsak är också den sekulära, materialistiska programmet som vi projiceras med från barnsben. Vi lär oss att skratta åt, eller åtminstone rynka på pannan när det kommer till religion.


Det finns t.ex. många skräckfilmer som utgår från ett kristet perspektiv, där oftast en tjej blir besatt av en demon eller är väldigt ond (Exorcisten, Case 39, Orphan etc.). Kyrka och präst finns där alltid med på ett hörn också som representation för "det goda".
Detta för att ytterligare spä på rädsla för att gå ifrån kristendom, syssla med seanser etc. Sedan finns det komedier där yoga blir till något komiskt och fånigt som man ska skratta åt. De flesta har väl hört ordet yoga men väldigt få praktiserar det på ett seriöst eller avancerat sätt.

Vi blir presenterade med magi, som framställs som något lockande och positivt, från barnfilmer m.m. till vuxenfilmer


Harry Potter eller Sagan om Ringen typ? Snälla nån.

2013-04-21 09:58
"We know "Yaweh/Jehova" of the bible to be a fictitious entity, and the people behind coercing this lie, to be the true deceivers of humanity and the masters of lies. This is evident in the many contradictions within the Judeo/Christian Bible, revealing this text to be the work of human beings who had occult knowledge and infused it with power to make it credible, and to incite fear in order to control."

Dem har lite rätt i vad dem säger här. Men jag förstår inte varför du ens länkar det när det sista jag skrev var just att kristendomen förde in massor av orationella doktriner, av dem som infiltrerade kristendomen. Glömde du bort att jag skrev det? Varför svarar du med något om bibeln när jag pratar om Koranen? I bibeln finns det massor med fel, det skrev jag, men inte i Koranen.

Sen är det bara påståenden utan basis att säga att dem kristna är ’the true decievers of humanity’ och att det är kristendomen i sig som besatt på ockult kunskap, när det är så uppenbart att kristendomen blev infiltrerad av de ockulta lärorna. Och det är genom alla tider som dem ockulta lärornas mästare som vart dem största vilseledarna och förtryckarna. EN PERIOD var dem mycket aktiva GENOM kristendomen. Dem har kontroll över Vatikanen, men deras kontroll breder ut sig långt mycket längre än så, och det är inte deras primära kontrollmekanism längre.

Det kan du aldrig veta.

Jo, eftersom ingen på den tiden visste något om neurologi, bergens funktion, att rymden expanderar osv. Det är omöjligt att han skulle ha chansat och prickat rätt på så många påståenden, när det rådde många andra föreställningar om ’vetenskapen’ på den tiden. Sannolikheten att han hade valt flera av de felaktiga trosuppfattningen inom ’vetenskap’ är absolut, om det var Muhammed (saw) själv som hade gjort detta. Men nej, det är Skaparen som talade genom profeten Muhammed (Saw).

Inre tecken som jag aldrig upplevt på det viset.

Du har väl åtminstone känt konsekvenser av ditt handlande? I din personlighet, karaktär, samvete osv?

Däremot säger mitt intellekt att jag och alla andra kommer tjäna på uppriktighet i längden.

Det är något som islam lägger mycket stor vikt på.

Att en person som t.ex. skadar andra ofta mår dåligt själv, och tar ut det på andra. Vi känner till det här med regression och hur självförtroende och lycka starkt hänger ihop etc. De som beter sig väldigt illa mot andra (som de vet skadar andra djupt) blir själva skadade av detta i längden då de får dåligt samvete, utesluter sig själva från social gemenskap, blir illa omtyckta etc. etc. Det blir tillräckligt med straff och "helvete" för dem i sig, så ett ytterligare helvete vore bara överdrivet straffande. Hur kan en Gud som älskar alla göra så?

Hur har något av det med att inte helvetet kan finnas? Och helvetets invånare är först och främst dem som förnekar Gud. Det är just pga av sådana brister som du nämner, sådana karaktärsdrag, defekter som man dragit på sig under sina förhållanden, som man skall vända sig till Gud och be om förlåtelse för, att be om vägledning till förbättring, och sedan söka förbättringen själv och varje dag kämpa med att göra upp med sig själv för att frigöras från det.

2013-04-21 09:58
För mig var det nästan tvärtom. Konfirmerad kristen från början, och väldigt skeptisk till det som joyofsatan lärde ut. Men sedan föll bitarna på plats mer och mer.
Inte så att jag säger att det är absolut sanning, men mycket av det jag tagit del av via dem ser jag som både logiskt och trovärdigt hur konstigt det än från början kan låta. Har ju som sagt också deltagit i bibeldiskussioner, fått läsa vissa evangelium, försökt förstå etc. och allt som kristendom och islam lär ut är ju inte dåligt. Det finns ett bra budskap om att respektera naturen, behandla sin näste så som sig själv etc.

Men i förtrollningen som skapas av detta, plus den undermedvetna effekten av att börja tro att Gud är den man har att tacka för allt det goda i livet, så kan denna Gud sedan legitimera både det ena och det andra, så som månggifte, niqab, sexuella restriktioner, hot om helvete/Guds vrede om man lämnar tron etc.
Det hela är ett väldigt ockult litterärt verk med många saker som påverkar läsaren på ett undermedvetet plan.

Hela det stycket är egentligen också helt onödig eftersom jag redan hållit med om, konstaterat, och gett exempel på hur vissa doktriner fördes in i kristendomen, som innehåller brister som motsäger rationalitet som finns inom kristendomen.

Hur mycket har inte religion bidragit till destruktion då? Massvis.

Yes, Gud har förnedrat de muslimska länderna som har fallit i avgudadyrkan och ndra stora synder. Folk ber till gravar, döda människor och levande människor. Dem är okunniga om sin religion och följer innoverade (nyinförda) saker i religionen samt kulturella seder och förkastar det som Profeten Muhammed (saw) kom med.

Men det har funnits tider där det muslimska riket blomstrade och var mycket bra. Judar har skrivit om sin tid i det muslimska riket att dem levde mycket bra osv.
Men sedan har muslimerna fallit i korruptionen och underkastat sig satanisterna i sina affärer. Och således dragit massvis av destruktion över sina länder och muslimerna. Men jag pratar om det muslimska samhället som faktiskt applicerar det islamiska regelverket som man ska. Där varje individ tas hand om med hushåll, pengar, mat osv, tills den hittar vägar att livnära sig själv. Där folk inte sätts i skuld av ränta osv osv. Det har funnits tider nä muslimerna var enade då det inte fanns någon som var i behov av allmosa, så bra florerade samhället. Vetenskapen och utvecklingen rusade fram osv. Man hade sjukhus med enskilda rum samtidigt som man i Europa samlade sjuka i kyrkan i en och samma sal så människorna smittade varandra och dog som flugor. Europeerna kom till muslimerna och studerade.

Men till slut gick det så bra för muslimerna att den korrupta kristendomen (ockulta kristendomen) skickade en rensning av muslier och deras kunskap (böcker). Tempelriddarna var inget kristet från toppen, det var ockult iscensatt, inte kristet.

Vi bör inte vara lättlurade och köpa en färdig version av hur man ska leva från en tusenårig gammal bok.

Jag säger iaf att Gud redan berättat för oss det bästa sättet. Koranen är en tidlös bok som fungerar tills Domedagen. När man läser den så är det som att man läser något helt aktuellt. Att det sker ändring och utveckling i vissa världsliga aspekter är inget som islam eller Koranen motstrider. Men vi behöver inga människoskapta ismer, för det finns alltid massor av brister och motsägelser i dem. Islam är fri från det.

Som är livet i paradiset eller? Det här livet är ett potentiellt paradis som jag ser det.

Paradiset ja. Muslimer strävar efter det som du kallar för paradis på jorden, men vi vet att det finns aspekter i det här livet som gör att detta liv inte kan klassas som paradis, död, olyckor, sjukdomar osv. Men betyder det att man inte kämpar för det bästa i detta liv? Nej, såklart inte.

2013-04-21 09:59
För annars vet man inte vilka som är 'dem skyldiga'. Vet man det så kan man nog se sanningen på ett tydligare sätt.

Det spelar ingen roll, det här hände mer än 1000 år sedan, vilka individerna var har tappat sitt värde idag. Vad som är viktigt eller det som spelar roll är att vi med total säkerhet kan veta att det hände, och vi kan lätt dra paralleller till de ockulta lärorna. Vi kan härleda de nyinförda sakerna i kristendomen till paganska religioner. Det är det viktiga. Det är ju också ockult kunskap, dvs hemlig, vilket betyder att aktörerna håller sig så hemliga dem kan.

Den viljan finns i människan redan från början. Jag tror de flesta med någorlunda hög intelligens förstår det; att vi måste samarbeta för att allt ska fungera etc.

Det har jag redan hållit med om. Men meningen med våra liv är inte bara att komma överens, det är att underkasta oss Skaparen, det är då vi finner sann befrielse.

Det finns t.ex. många skräckfilmer som utgår från ett kristet perspektiv, där oftast en tjej blir besatt av en demon eller är väldigt ond (Exorcisten, Case 39, Orphan etc.). Kyrka och präst finns där alltid med på ett hörn också som representation för "det goda".
Detta för att ytterligare spä på rädsla för att gå ifrån kristendom, syssla med seanser etc.

Yes, men filmer/serier med ockult innehåll är långt större. Harry Potter även, skratta du, men du om någon här borde veta vilken effekt film har. Skaparen av Harry Potters avsikt var att föra in riktig magi genom filmerna, vilket han gjorde. Det finns Harry Potter hemsidor där det finns formler m.m. som är hämtade ur verklig magi. Det är en introduktion till att närma sig magi, precis som årets julkalender på SVT hade med många aspekter av ockult innehåll.

Sedan så menade jag såklart inte bara sådan magi. Begreppet magi innefattar mycket med är formler osv. Filmen Matrix tex, var en film med gigantisk effekt på folks mindset. Den öppnade dörrar i folks perception till just de gnosiska/esoteriska lärorna, vilket är en form av mental magi. Den symboliserar på ett undermedvetet/subliminalt sätt att öppna upp sig till det astrala planet och de ockulta lärorna. Vilket inte betyder att det inte fanns något positivt i den filmen, jag älskade den och blev helt tagen av den och just den filmen var en viktig del i min egen utveckling. Men den är fylld av ockult symbolik, inte bara visuellt, utan också som tankeformer, och lite förberedelse för 911 =P


Vi har tex Jim Carrey, Will Smith osv som gör filmer som har kabalistiska budskap, vilket också är ockult kunskap. Det finns hur mycket som helst. Alla dessa filmer har ockultism inbäddad i sig på något sätt.

Hela Hollywood är fylld av magiker, som fyller sina filmer med både visuell symbolik och tankebanor i sina verk. Det är ingen hemlighet heller, dem får det ibland att se ut att dem driver, men det gör dem inte;


Sedan finns det komedier där yoga blir till något komiskt och fånigt som man ska skratta åt. De flesta har väl hört ordet yoga men väldigt få praktiserar det på ett seriöst eller avancerat sätt.

Såklart det finns också sådant. Allt beror på vilket målgrupp man riktar sig till. Det måste finnas en balans av materialistiska ytliga folk som skrattar åt inte bara religion, men åt all andlighet, för att konsumtionen skall gå runt.