I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

exempel på pseudovetenskap?

Övrigt - Vardagsfilosofi

   

2008-10-01 21:57

exempel på pseudovetenskap?

ja läser dom sju kännetecknen för pseudovetenskap..men kan fan inte komma på ett enda exempel på två av dom???

De sju är:
* Auktoritetstro.
Vissa personer tillmäts så stor förmåga att avgöra vad som är sant eller falskt, att andra bara har att rätta sig efter deras bedömningar.
* Experiment som ej kan upprepas.
Man förlitar sig på experiment som utförts någon enstaka gång, men som inte gått att upprepa med samma resultat.
* Handplockade exempel.
Man använder handplockade exempel, när ett slumpmässigt urval vore möjligt.
* Ovilja till prövning.
Man försöker inte pröva teorin mot verkligheten, trots att detta vore möjligt.
* Likgiltighet inför motsägande fakta.
Man hävdar att teorin är helt riktig, trots att det finns iakttagelser eller experiment som den inte stämmer med.
* Inbyggda undanflykter.
Man begär att teorin skall prövas på sådana villkor att den bara kan bekräftas, aldrig motsägas, av prövningens resultat, vilket detta än blir.
* Förklaringar överges utan att ersättas.
Man överger hållbara förklaringar utan att sätta något istället, så att den nya teorin lämnar mycket mer oförklarat än den gamla.


de två som jag inte kan komma på ett enda riktigt fall av är:

1 - * Förklaringar överges utan att ersättas.
Man överger hållbara förklaringar utan att sätta något istället, så att den nya teorin lämnar mycket mer oförklarat än den gamla.

2 - * Experiment som ej kan upprepas.
Man förlitar sig på experiment som utförts någon enstaka gång, men som inte gått att upprepa med samma resultat.

Men de måste ju finnas känns så störigt att inte kunna sätta det i ett riktigt sammanhgan

cien.cia.