I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Ökad övervakning i nya MSN?

Hobby & Fritid - Datorer & Teknik

   

2004-04-20 12:24

Ökad övervakning i nya MSN?

I avtalet för nya MSN 6.1 finns en del klart skumma punkter. Ni som har saker att dölja, vill säkert veta att Microsoft får övervaka vad som skrivs och vilka filer som skickas.

Punkt 1:
"Microsoft kan när som helst och med omedelbar verkan ändra Avtalet. Du ansvarar för att granska Avtalet regelbundet."

Punkt 3:
"Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst övervaka kommunikationen på Tjänsten och röja all information som Microsoft bedömer behövas för att kontrollera att du följer detta Avtal"

Punkt 9:
"MICROSOFT OCH DESS DOTTERBOLAG, (...) LÄMNAR INGA GARANTIER."

Punkt 10:
"Du förbinder dig att hålla Microsoft, dess moderbolag, dotterbolag, systerföretag, chefer och anställda fria från alla anspråk"

Här är ett dokument med exakta utdrag från MSN Messenger 6.1 "License agreement".
Länk


Om man behåller en gammal version, så påminns man alltid om att uppdatera. Anledningen är ett "Säkerhetsproblem i MSN Messenger&q ... Men det är krångligt att få reda på exakt vad.

Man bör ha misstänksamhet mot Microsoft. Företaget är nästan monopolägande på både operativsystem och webbläsare, använder tuffa metoder för att krossa sina konkurrenter, och vill skärpa sin kontroll över vad internetanvändarna sysslar med.